Emulacja liczb unsigned

Koziołek

budowa.gif

Strona w budowie
Ktoś pracuje nad tą stroną, jej zawartość może się wkrótce zmienić. Prosimy o cierpliwość!

Język Java nie udostępnia typów unsigned. W tym artykule opisane są metody "emulacji" tego typu liczb w Javie.

3 komentarzy

Zabierze się ktoś za to? :P

Do emulacji typów uint32 wystarczy zrzutować je na longa, a emulacja uint64 to raczej sztuka dla sztuki. Po co komu takie typy?

public final class UnsignedInteger extends Number implements Comparable<unsignedinteger>{

private static final long serialVersionUID = 1L;

public static long MAX_VALUE = ((long)Integer.MAX_VALUE) << 1;
public static long MIN_VALUE = 0L;

final private long value;

public UnsignedInteger(String textValue){
  this(Long.parseLong(textValue));
}

public UnsignedInteger(long longValue){
  value = longValue & 0xFFFFFFFFL;
}

public UnsignedInteger add(UnsignedInteger o){
  return new UnsignedInteger(value + o.value);
}

public UnsignedInteger add(long o){
  return new UnsignedInteger(value + o);
}

public UnsignedInteger subtract(UnsignedInteger o){
  return new UnsignedInteger(value - o.value);
}

public UnsignedInteger subtract(long o){
  return new UnsignedInteger(value - o);
}

@Override
public double doubleValue() {
  return (double)value;
}

@Override
public float floatValue() {
  return (float)value;
}

@Override
public int intValue() {
  return (int)value;
}

@Override
public long longValue() {
  return value;
}

@Override
public int compareTo(UnsignedInteger o) {
  if(value - o.value > 0)
    return 1;
  else if (value - o.value < 0)
    return -1;
  return 0;
}

@Override
public int hashCode(){
  return (int)(value & 0x7FFFFFFF);
}

@Override
public boolean equals(Object o){
  if (o instanceof UnsignedInteger) {
    UnsignedInteger tmp = (UnsignedInteger) o;
    return value == tmp.value;
  }
  return false;
}

@Override
public String toString(){
  return "" + value;
}
public static void main (String [] args){
  long tmp0L = 0L;
  long tmp1L = 1L;
  UnsignedInteger ui0 = new UnsignedInteger(tmp0L);
  UnsignedInteger ui_1 = ui0.subtract(tmp1L);
  System.out.println(ui_1 + " : " + Long.toBinaryString(ui_1.longValue()));
}

}

Odpowiednik w C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
long tmp0L = 0L;
long tmp1L = 1L;
unsigned int ui0 = tmp0L;
unsigned int ui1 = ui0 - tmp1L;
printf("%u \n", ui1);
return 0;
}

Jak widać wynik jest taki sam czyli wartość obiektu klasy UnsignedInteger nie wychodzi poza 32 bity.