Witam mam problem z XML Schema
Wyświetlają mi się następujące błędy:

src-resolve: Cannot resolve the name 'our:box' to a(n) 'type definition' component.
src-resolve: Cannot resolve the name 'our:gatunk' to a(n) 'simpleType definition' component.

Może ktoś ma pomysł?

film.xsd

<?xml version="1.0" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 			targetNamespace="http://www.example.com"
      xmlns:our="http://www.example.com" 
			elementFormDefault="qualified">

	<xsd:simpleType name="empty">
		<xsd:restriction base="xsd:string">
		 <xsd:length value="0"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>

	<xsd:simpleType name="tytpl">
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:maxLength value="40"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>

	<xsd:complexType name="tyt">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="tytuł" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
		</xsd:sequence>
		<xsd:attribute name="język" use="required"/>
	</xsd:complexType>

	<xsd:simpleType name="Typjęzyk">
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:enumeration value="angielski"/>
			<xsd:enumeration value="orginalny"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>


	<xsd:simpleType name="opis">
		<xsd:restriction base="xsd:string">
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="ocen">
		<xsd:restriction base="xsd:decimal">
			<xsd:minInclusive value="0" />
			<xsd:maxInclusive value="10" />
			<xsd:pattern value="(\d.\d)|(\d{2}.\d{1})" />
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="kraj_prod">
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[A-Z]{3}|[A-Z]([a-z])+" />
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
  
  <xsd:simpleType name="reż">
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[A-Z].[A-Z][a-z]+" />
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="czas_trw">
		<xsd:restriction base="xsd:time">
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="wzór_daty">
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[0-9]{2}.[0-9]{2}.[0-9]{4}" />
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>


<xsd:simpleType name="wzor_box">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="[0-9]{2}|[0-9]{3},[0-9]{3},[0-9]{3}" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

	<xsd:element name="box">
  <xsd:complexType >
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="our:wzor_box">
       <xsd:attribute name="waluta" type="xsd:string" use="required"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
	</xsd:element>


  <xsd:complexType name="gatunk">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="gatunek" maxOccurs="unbounded">
				<xsd:complexType>
					<xsd:simpleContent>
						<xsd:extension base="xsd:token">
							<xsd:attribute name="nazwa" type="xsd:token"/>
						</xsd:extension>
					</xsd:simpleContent>
				</xsd:complexType>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

  
	<xsd:complexType name="filmGroup">
		<xsd:group ref="our:film_spec"/>
	</xsd:complexType>

	<xsd:group name="film_spec">
		<xsd:sequence>
		 <xsd:element name="tytulpl" type="our:tytpl"/>
		 <xsd:element name="tytul">
		 <xsd:complexType>
		  <xsd:sequence>
			 <xsd:element maxOccurs="unbounded" name="tytuł" >
			  <xsd:complexType>
         <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="xsd:string">
          <xsd:attribute name="język" type="our:Typjęzyk"/>   
			    </xsd:extension>
         </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
       </xsd:element>
      </xsd:sequence>
     </xsd:complexType>
     </xsd:element>
		 <xsd:element name="op" type="our:opis"/>
		 <xsd:element name="data_premiery">
		 	<xsd:complexType>
			 <xsd:sequence>
			  <xsd:element name="polska" type="our:wzór_daty"/>
				<xsd:element name="świat" type="our:wzór_daty"/>
			 </xsd:sequence>
			</xsd:complexType>
		 </xsd:element>
		 <xsd:element name="reżyser" type="our:reż"/>
		 <xsd:element name="ocena" type="our:ocen"/>
		 <xsd:element name="kraj_produkcji" type="our:kraj_prod"/>
		 <xsd:element name="czas_trwania" type="our:czas_trw"/>
		 <xsd:choice>
			 <xsd:element name="boxoffice" type="our:box"/>
			 <xsd:element name="no_boxoffice" type="our:empty"/>
		 </xsd:choice>
		</xsd:sequence>
	</xsd:group>
	
	<xsd:complexType name="filmList">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="film" maxOccurs="unbounded">
					<xsd:annotation>
						<xsd:documentation>Lista filmów</xsd:documentation>
					</xsd:annotation>
					<xsd:complexType>
					<xsd:complexContent>
						<xsd:extension base="our:filmGroup">
							<xsd:attribute name="nazwa" type="our:gatunk" use="required"/>
						</xsd:extension>
					</xsd:complexContent>
				</xsd:complexType>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

	<xsd:element name="Spis_filmow">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence>
				<xsd:element type="xsd:string" name="name"/>
				<xsd:element type="xsd:string" name="opis"/>
				<xsd:element type="xsd:string" name="autorki"/>
				<xsd:element name="gatunki">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation>Gatunki</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:complexType>
					<xsd:sequence>
						<xsd:element name="gatunek" maxOccurs="unbounded" >
							<xsd:complexType>
								<xsd:simpleContent>
									<xsd:extension base="xsd:string">
										<xsd:attribute name="nazwa" type="our:gatunk" />
									</xsd:extension>
								</xsd:simpleContent>
							</xsd:complexType>
						</xsd:element>
					</xsd:sequence>
				</xsd:complexType>
				</xsd:element>
				<xsd:element name="filmy" type="our:filmList">
					<xsd:keyref name="nazw_ref" refer="our:nazw">
						<xsd:selector xpath="film"/>
						<xsd:field xpath="@nazwa"/>
					</xsd:keyref>
					<xsd:key name="nazw">
						<xsd:selector xpath="Spis_filmow/gatunki/*"/>
						<xsd:field xpath="@nazwa" />
					</xsd:key>
				</xsd:element>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>

	</xsd:element>
</xsd:schema>