<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invoices>
  <invoice no="234/2006" date="2006-10-24" ship-date="2006-10-24">
    <seller tax-id="677-15-91-304">
      <company>Marpol Ltd.</company>
      <address>ul. Bajeczna 15</address>
      <postcode>32-097</postcode>
      <city>Krakow</city>
    </seller>
    <buyer tax-id2="677-15-91-304">
      <surname>Brown</surname>
      <name>John</name>
      <address>Al. Pokoju 109</address>
      <postcode2>00-912</postcode2>
      <city2>Warszawa</city2>
    </buyer>
    <item type="goods">
      <name>brick</name>
      <quantity unit="pcs">12600</quantity>
      <unit-price currency="PLN">0.26</unit-price>
      <VAT>22</VAT>
    </item>
    <item type="goods">
      <name>cement</name>
      <quantity unit="kg">1420</quantity>
      <unit-price currency="PLN">3.50</unit-price>
      <VAT>7</VAT>
    </item>
  </invoice>
  <invoice no="75/FV/2006" date="2006-08-07" ship-date="2006-08-12">
    <seller tax-id="821-00-21-777">
      <company>Rowenta Ltd.</company>
      <address>ul. Kurczaby 394</address>
      <postcode>41-220</postcode>
      <city>Lublin</city>
    </seller>
    <buyer tax-id2="223-77-12-567">
      <company2>Budopol Ltd.</company2>
      <address>ul. Olszaniecka 3</address>
      <postcode2>12-201</postcode2>
      <city2>Olsztyn</city2>
    </buyer>
    <item type="goods">
      <name>window</name>
      <quantity unit="pcs">172</quantity>
      <unit-price currency="PLN">420</unit-price>
      <VAT>7</VAT>
    </item>
    <item type="goods">
      <name>emulsion paint</name>
      <quantity unit="l">47</quantity>
      <unit-price currency="PLN">35.20</unit-price>
      <VAT>22</VAT>
    </item>
    <item type="service">
      <name>delivery</name>
      <quantity unit="pcs">1</quantity>
      <unit-price currency="PLN">950</unit-price>
      <VAT>0</VAT>
    </item>
    <item type="service">
      <name>painting of external walls</name>
      <quantity unit="m2">140</quantity>
      <unit-price currency="PLN">37.20</unit-price>
      <VAT>7</VAT>
    </item>
    <item type="goods">
      <name>moulding</name>
      <quantity unit="pcs">17</quantity>
      <unit-price currency="PLN">21</unit-price>
      <VAT>22</VAT>
    </item>
    <item type="goods">
      <name>eco wallpaper adhesive</name>
      <quantity unit="pcs">8</quantity>
      <unit-price currency="PLN">47.2</unit-price>
      <VAT>3</VAT>
    </item>
  </invoice>
</invoices>

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xsd:element name="invoices">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="invoice" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">        
        <xsd:complexType>  
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="seller" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="company" type="xsd:string"/>
                <xsd:element name="address" type="xsd:string"/>
                <xsd:element name="postcode">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:length value="6"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>  
                </xsd:element>
                <xsd:element name="city" type="xsd:string"/>
              </xsd:sequence>
                <xsd:attribute name="tax-id">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:length value="13"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:attribute>
            </xsd:complexType>    
          </xsd:element>
          <xsd:element name="buyer" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="company2" type="xsd:string"/>
                <xsd:element name="surname" type="xsd:string"/>
                <xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
                <xsd:element name="address" type="xsd:string"/>
                <xsd:element name="postcode2">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:length value="6"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>  
                </xsd:element>
                <xsd:element name="city2" type="xsd:string"/>
              </xsd:sequence>
                <xsd:attribute name="tax-id2">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:length value="13"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:attribute>
            </xsd:complexType>    
          </xsd:element>
          <xsd:element name="item" maxOccurs="unbounded">          
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
                <xsd:element name="quantity" type="TypQuantity"/>      
                <xsd:element name="unit-price" type="TypUnit-price"/>
                <xsd:element name="VAT" type="TypVat"/>
              </xsd:sequence>  
                <xsd:attribute name="type">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:enumeration value="goods"/>
                      <xsd:enumeration value="service"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:attribute>
              </xsd:complexType>    
          </xsd:element>  
        </xsd:sequence>
          <xsd:attribute name="no" type="xsd:string"/>
          <xsd:attribute name="date" type="xsd:string"/>
          <xsd:attribute name="ship-date" type="xsd:string"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
    
 <xsd:complexType name="TypQuantity">
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
                <xsd:attribute name="unit" type="TypUnit"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    
 <xsd:complexType name="TypUnit-price">
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
                <xsd:attribute name="currency" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>    
    
    <xsd:simpleType name="TypItem">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="goods"/>
        <xsd:enumeration value="service"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    
    
    
    
    
    <xsd:simpleType name="TypUnit">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="kg"/>
        <xsd:enumeration value="pcs"/>
        <xsd:enumeration value="l"/>
        <xsd:enumeration value="m2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    
    <xsd:simpleType name="TypVat">
      <xsd:restriction base="xsd:integer">
        <xsd:enumeration value="22"/>
        <xsd:enumeration value="7"/>
        <xsd:enumeration value="3"/>
        <xsd:enumeration value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:schema>

przy walidacji wyskakuje mi błąd

Validation 38, 13 cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'company'. One of '{surname}' is expected.

i nie wiem jak go wyeliminować, wiem o co chodzi ale nie mam pomysłu jak to zrobić.
inna sprawa to likwidacja city2, czyli trzeba zastosować zapewne namespace, ale nie wiem jak to zrobić