Dzień dobry.

Próbuję uzyskać współrzędne jednego z wierszy w tabeli.

var div = document.createElement("div");
div.style.background = menuColor;
div.style.color = fontColor;
div.style.width = "240px";
div.style.visibility = "hidden";

var newTab = generateMenu(menuColor, fontColor, null, div, menu[i + 1]);

if (div != null)
{
	div.appendChild(newTab);
	document.getElementsByTagName("body")[0].appendChild(div);
}

row.onmouseover = function()
{
	div.style.visibility = "visible";
	div.style.position = "absolute";
	div.style.left = row.getBoundingClientRect().right;
	div.style.top = row.getBoundingClientRect().top;
}

Użycie row.getBoundingClientRect().right; działa ok, ale row.getBoundingClientRect().top; zwraca pozycję top ostatniego wiersza tabeli. Zdarzenie jest prawidłowo obsługiwane, tzn. we właściwym wierszu. Jak ustawić top diva na top wiersza?