Witam. W ramach samorozwoju pracuję nad projektem planu lekcji. Wszystko idzie fajnie tylko napotykam problem przy parsowaniu XML do tabeli :/ , a właściwie w ogóle przy parsowaniu :/ W kodzie próbuję na razie wydostać cokolwiek z pliku XML, ale cóż... :)

<!DOCTYPE>
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>
   Odczytywanie wartości atrybutów z dokumentu XML
  </TITLE>

  <XML ID="meetingsXML" SRC="ascIksemel.xml"></XML>

  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    function readXMLDocument()
    {
    var xmldoc, timetableNode, periodsNode, periodNode
    var attributes, periodAttribute, starttimeAttribute, endtimeAttribute
    var outputText

    xmldoc = document.all("meetingsXML").XMLDocument

    timetableNode = xmldoc.documentElement 
    periodsNode = timetableNode.firstChild
    periodNode = periodsNode.firstChild

    attributes = periodNode.attributes
    periodAttribute = attributes.GetNamedItem("period")
    starttimeAttribute = attributes.GetNamedItem("starttime")
    endtimeAttribute = attributes.GetNamedItem("endtime")

    outputText = "Dziala: " + '' +
       periodAttribute.value //+
       "-" + starttimeAttribute.value +
       "-" + endtimeAttribute.value

    messageDIV.innerHTML = outputText
    }
   </SCRIPT>

 </HEAD>
 <BODY>
  <CENTER>
    <H1>Odczyt elementow</H1>

     <INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="wyswietl"
      ONCLICK="readXMLDocument()">
     <DIV ID="messageDIV"></DIV>
  </CENTER>
 </BODY>
</HTML>
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<timetable ascttversion="2016.17.1" importtype="database" options="export:idprefix:%CHRID,import:idprefix:%TEMPID,groupstype1,decimalseparatordot,lessonsincludeclasseswithoutstudents,handlestudentsafterlessons" defaultexport="1" displayname="aSc Timetables 2012 XML" displaycountries="">
  <periods options="canadd,export:silent" columns="period,name,short,starttime,endtime">
   <period name="0" short="0" period="0" starttime="6:55" endtime="7:40"/>
   <period name="1" short="1" period="1" starttime="7:45" endtime="8:30"/>
   <period name="2" short="2" period="2" starttime="8:40" endtime="9:25"/>
   <period name="3" short="3" period="3" starttime="9:35" endtime="10:20"/>
   <period name="4" short="4" period="4" starttime="10:30" endtime="11:15"/>
   <period name="5" short="5" period="5" starttime="11:30" endtime="12:15"/>
   <period name="6" short="6" period="6" starttime="12:25" endtime="13:10"/>
   <period name="7" short="7" period="7" starttime="13:20" endtime="14:05"/>
   <period name="8" short="8" period="8" starttime="14:15" endtime="15:00"/>
   <period name="9" short="9" period="9" starttime="15:05" endtime="15:50"/>
  </periods>
  <daysdefs options="canadd,export:silent" columns="id,days,name,short">
   <daysdef id="BD533C43ECD6A0C8" name="Dowolny dzie�" short="X" days="10000,01000,00100,00010,00001"/>
   <daysdef id="C3BE3F39F158E3B3" name="Ka�dy dzie�" short="E" days="11111"/>
   <daysdef id="A87EE794689C623F" name="Poniedzia�ek" short="Po" days="10000"/>
   <daysdef id="B8BE35E5B6647C97" name="Wtorek" short="Wt" days="01000"/>
   <daysdef id="53A9A335A5AD2FC5" name="�roda" short="�r" days="00100"/>
   <daysdef id="89A1FF497F3708A0" name="Czwartek" short="Cz" days="00010"/>
   <daysdef id="453F5EDF3F8855A8" name="Pi�tek" short="Pi" days="00001"/>
  </daysdefs>
 </timetable>