XML - parsowanie

Odpowiedz Nowy wątek
2014-06-29 11:55
kong
0

Witam,

znalazłem w internecie przykład parsowania XML:
http://www.mkyong.com/java/ho[...]-xml-file-in-java-dom-parser/

Z tym, że u mnie plik XML jest trochę bardziej skomplikowany:

<?xml version="1.0"?>
<company>
  <staff id="1001">
    <type typname="employee">
      <position posname="specjalist">
        <firstname>yong</firstname>
        <lastname>mook kim</lastname>
        <nickname>mkyong</nickname>
        <salary>200000</salary>
      </position> 
      <position posname="junior specjalist">
        <firstname>jan paul</firstname>
        <lastname>knogh</lastname>
        <nickname>dykhong</nickname>
        <salary>100000</salary>
      </position> 
    </type> 
    <type typname="cooperator">
      <position posname="specjalist">
        <firstname>ben</firstname>
        <lastname>white</lastname>
        <nickname>bwh</nickname>
        <salary>250000</salary>
      </position> 
    </type>
  </staff>
  <staff id="2001">
    <type typname="cooperator">
      <position posname="expert">
        <firstname>low</firstname>
        <lastname>yin fong</lastname>
        <nickname>fong fong</nickname>
        <salary>500000</salary>
      </position>
    </type>
  </staff>
</company>

No i na początku wychodzę od:

NodeList nList = doc.getElementsByTagName("staff");

I w ten sposób mam atrybut ID.

Później wychodzę od:

NodeList nList = doc.getElementsByTagName("type");

I w ten sposób mam atrybut TYPNAME.

Dalej:

NodeList nList = doc.getElementsByTagName("position");

I otrzymuję atrybut POSNAME oraz wartości FIRSTNAME, LASTNAME, NICKNAME, SALARY.

Muszę sterować cały czas doc.getElementsByTagName aby odczytywać poszczególne wartości?

Cel jaki chcę osiągnąć, to pogrupować dane (np. w tablicy) najpierw dla ID=1001, później ID=2001 itd..

Pozostało 580 znaków

2014-06-29 12:08
0

Czy będziesz zmieniał xml wejściowy?
Jeżeli nie, to proponuję użyć StAX zamiast DOM.

Jeżeli jednak chcesz korzystać z DOM, to musisz "chodzić" po drzewie, tzn. zagłębiać się w jego strukturę za pomocą getChildNodes() (http://docs.oracle.com/javase[...]Node.html#getChildNodes%28%29)


Registered Linux user #456405 | SCJP 6 | SCWCD 5 | SCBCD 5

Pozostało 580 znaków

2014-06-29 12:23
kong
0

XML wejściowy będzie niezmienny. Jedynie co będzie się zmieniało to więcej będzie encji <position> w ramach <type>.

Pozostało 580 znaków

2014-06-30 09:46
kong
0

Użyłem StAX i napotkałem się na problem.

Mam:

Company.java

package com.ca.xml.stax;

public class Company {
  private int id;
  private String type;

  public int getId() {
    return id;
  }
  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }
  public String getType() {
    return type;
  }
  public void setType(String type) {
    this.type = type;
  }

  @Override
  public String toString() {

    return "FORMID:: ID=" + this.id + " TYPE=" + this.type;
  }

}

Oraz StaxXMLStreamReader.java:

package com.ca.xml.stax;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import javax.xml.stream.XMLInputFactory;
import javax.xml.stream.XMLStreamConstants;
import javax.xml.stream.XMLStreamException;
import javax.xml.stream.XMLStreamReader;

public class StaxXMLStreamReader {

  public static void main(String[] args) {
    String fileName = "D:\\company.xml";
    List<Company> comList = parseXML(fileName);
    for(Company com : comList){
      System.out.println(com.toString());
    }
  }

  private static List<Company> parseXML(String fileName) {
    List<Company> comList = new ArrayList<>();
    Company com = null;
    XMLInputFactory xmlInputFactory = XMLInputFactory.newInstance();
    try {
      XMLStreamReader xmlStreamReader = xmlInputFactory.createXMLStreamReader(new FileInputStream(fileName));
      int event = xmlStreamReader.getEventType();
      while(true){
        switch(event) {
        case XMLStreamConstants.START_ELEMENT:
          if(xmlStreamReader.getLocalName().equals("staff")){
            com = new Company();
            com.setId(Integer.parseInt(xmlStreamReader.getAttributeValue(0)));

          }else if(xmlStreamReader.getLocalName().equals("type")){
            com.setType(xmlStreamReader.getAttributeValue(0));
          }
          break;
        case XMLStreamConstants.CHARACTERS:
          break;
        case XMLStreamConstants.END_ELEMENT:
          if(xmlStreamReader.getLocalName().equals("staff")){
            comList.add(com);
          }
          break;
        }
        if (!xmlStreamReader.hasNext())
          break;

       event = xmlStreamReader.next();
      }

    } catch (FileNotFoundException | XMLStreamException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return comList;
  }
}

W wyniku otrzymuję:

FORMID:: ID=1001 TYPE=cooperator
FORMID:: ID=2001 TYPE=cooperator

Gdzie:

<type typname="employee">

Został pominięty.

Błąd frazeologiczny, napotkałem problem lub natknąłem się na problem ale nie napotkałem się na problem. - bogdans 2014-06-30 10:17

Pozostało 580 znaków

2014-06-30 15:52
SSIM
0

Witam,

też mam problem z parsowaniem XML. Znalazłem fajny przykład SAX:
http://www.javacodegeeks.com/[...]ing-using-saxparser-with.html

tyle, że nie otrzymuję wyniku jak w linku:

Book [lang=ENG, title=Operating Systems, id=001, isbn=23-34-42-3, regDate=Thu May 24 00:00:00 NPT 1990, publisher=USA, price=400, authors=[Ganesh Tiwari]]
Book [lang=null, title=Distributed Systems, id=002, isbn=24-300-042-3, regDate=Fri May 12 00:00:00 NPT 1995, publisher=Nepal, price=500, authors=[Mahesh Poudel, Bikram Adhikari, Ramesh Poudel]]

Tylko:

[email protected]
[email protected]

Chodzi zapewne o ten kod:

private void printDatas() {

    // System.out.println(bookL.size());
    for (Book tmpB : bookL) {
      System.out.println(tmpB.toString());
    }
  }

jak pobrać z tego wynik w formie listy?

Gettery i settery napisałem tak:

package com.ca.book;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
import java.util.List;

/**
 * Book class stores book information, after parsing the xml
 * @author Ganesh Tiwari
 */
public class Book {
  String lang;
  String title;
  String id;
  String isbn;
  Date regDate;
  String publisher;
  int price;
  List<String> authors;
  public Book(){
    authors=new ArrayList<String>();
  }
  //getters and setters
  public String getId() {
    return id;
  }
  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }
  public String getTitle() {
    return title;
  }
  public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
  }
  public String getLang() {
    return lang;
  }
  public void setLang(String lang) {
    this.lang = lang;
  }
  public String getIsbn() {
    return isbn;
  }
  public void setIsbn(String isbn) {
    this.isbn = isbn;
  }
  public int getPrice() {
    return price;
  }
  public void setPrice(int price) {
    this.price = price;
  }
  public Date getRegDate() {
    return regDate;
  }
  public void setRegDate(Date regDate) {
    this.regDate = regDate;
  }
  public String getPublisher() {
    return publisher;
  }
  public void setPublisher(String publisher) {
    this.publisher = publisher;
  }
  public List<String> getAuthors() {
    return authors;
  }
}

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0