Mam na serwerze w folderze public_html/cgi-bin/modules/ bibliotekę Quantum/Entanglement.pm. Jak ją zaimportować? Pokazuje mi przy próbie wykonania tego kodu error.

#!/usr/bin/perl -w

use Quantum::Entanglement qw(:DEFAULT :complex :QFT);

my $c = entangle(0.7071, 0, 0.7071*i, 1);
my $d = entangle(0.7071, 0,  0.7071, 1);

#
# $e  <- 0.5*|0*0> + 0.5i|0*1> + 0.5*|1*0> + 0.5*i|1*1>
# Kwantowe splątanie zmiennej $e z $c oraz $d
#

$e = $c * $d;

#
# Pomiar wartości $e. Redukcja funkcji falowej
#
if ($e == 1)
{
  # Rezultatem pomiaru jest, że $c == 1, $d == 1
  print '$e == 1';
  print "\n";
}
else
{
  # Pozostałe przypadki
  print '$e != 1';
  print "\n";
}