Dzień dobry,

Mam zadeklarowane store:

Ext.define('model.store', {
  extend: 'Ext.data.Model',
  fields: [
    { name: 'status', type: 'auto' }

  ]
}); 

oraz checkbox:

{
      xtype: 'checkbox',
        bind: '{status}'
      } 

Pole status przyjmuje wartości: TAK, NIE. Jak zrobić, żeby checkbox zaznaczał się przy wartości TAK, oraz czy istnieje możliwość zdefiniowania innych wartości niż: true, false dla checkboxa w ExtJS, np. TAK, NIE.