sprawdzanie wypełnienia pola w formularzu.

0
<?php
/*echo '<pre>';
print_r($_POST);
echo '</pre>';
*/
if(!empty($_POST['nip']) && !empty($_POST['kod'))
{
	$html = file_get_contents('faktura.html');
	$co = array('{imie}', '{nazwisko}', '{nip}', '{kod}', '{ulica}', '{tel}', '{email}', '{rzeczy}','{imie2}', '{nazwisko2}', '{nip2}', '{kod2}', '{ulica2}', '{tel2}', '{email2}', '{rzeczy2}');
	$nip = $_POST['nip']; $kod = $_POST['kod']; $ulica = $_POST['ulica']; $tel = $_POST['tel']; $email = $_POST['email']; 
	$nip2 = $_POST['nip2']; $kod2 = $_POST['kod2']; $ulica2 = $_POST['ulica2']; $tel2 = $_POST['tel2']; $email2 = $_POST['email2']; 
	$imie_nazwisko = $_POST['imie_nazwisko'];
	$imie_nazwisko2 = $_POST['imie_nazwisko2'];
	$ex = explode(' ', $imie_nazwisko);
	$ex2 = explode(' ', $imie_nazwisko2);
	$imie = $ex[0];
	$imie2 = $ex2[0];
	$nazwisko = $ex[1];
	$nazwisko2 = $ex2[1];
	////////////// rzeczy
	$nazwa = $_POST['nazwa'];
	$typ = $_POST['typ'];
	$kolor = $_POST['kolor'];
	$opcje = $_POST['opcje'];
	$ilosc = $_POST['ilosc'];

	$iIle = count($nazwa);
	$id = 1;
	//$i - nr indeksu tablic
	//$id - id produktu, $id++
	$rzeczy = '';
	for($i = 0; $i < $iIle; $i++){
	$rzeczy .= '<tr style="border: 1px solid">
		<td style="border: 1px solid" >'.$id.'</td>
		<td style="border: 1px solid">'.$nazwa[$i].'</td>
		<td style="border: 1px solid">'.$typ[$i].'</td>
		<td style="border: 1px solid">'.$kolor[$i].'</td>
		<td style="border: 1px solid">'.$opcje[$i].'</td>
		<td style="border: 1px solid">'.$ilosc[$i].'</td>
		</tr>';
		$id++;
	}
	$na = array($imie, $nazwisko, $nip, $kod, $ulica, $tel, $email, $rzeczy,$imie2, $nazwisko2, $nip2, $kod2, $ulica2, $tel2, $email2);
	$html = str_replace($co, $na, $html);


	////////////////////
	include("mpdf/mpdf.php");
	$id = substr(md5(time()), 1, 5);
	$mpdf=new mPDF(); 

	$mpdf->WriteHTML($html);
	$mpdf->Output('zamowienia/faktura_'.$id.'.pdf'); //tutaj jest tworzony PDF z unikalną nazwą

	require_once('phpmailer/class.phpmailer.php');
	$mail = new PHPMailer();
	$mail->SetFrom($mail, $);
	$mail->AddAddress($, ''); 
	$mail->Subject = 'dostawa';
	$mail->IsHTML(true); //ustalamy że treścią wiadomości będzie HTML
	$mail->MsgHTML = 'treść w htmlu ;) może być zawartość pliku html - cokolwiek. pamiętać należy o kodowaniu w utf';
	$mail->AddAttachment('zamowienia/faktura_'.$id.'.pdf'); //załączamy plik z fakturą
	if($mail->Send()){
	echo 'Mail został wysłany!';
	} else {
	echo 'Błąd';
	}
}
else
{
	echo'WYPEŁNIJ WSZYSTKIE POLA MOŚKU!!';
}
?>

Widzi ktoś dlaczego nie działa mi sprawdzenie ól w formularzu??

0

Właściwie, to już mi działa.
A mógłby ktoś mi pomóc w konfigurowaniu wysyłania maila??

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1