Błąd przy edycji danych w formularzu.

Odpowiedz Nowy wątek
2019-09-04 02:07

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 5 miesięcy temu

0

Cześć wszystkim, chciałbym poprosić o dwie rady dotyczące naprawienia zachowań mojego kodu.

Mianowicie zaczynając od pierwszego problemu: Napisałem podstronę, która ma za zadanie edytować wprowadzona już "umowę" wybraną po przez przycisk edytuj w szczegółach umowy, wyświetla oczywiście wszystkie pozycje zgodnie z tym co przechowywane jest w bazie danych dla tej JEDNEJ umowy.

Problem zaczyna się teraz, kiedy już powiedzmy coś zmienię i kliknę przycisk zapisz zmiany, edytuje mi wszystkie umowy z całej bazy na ta jedna, która edytowałem.

Fragment kodu

<?php
session_start();
include("checklogin.php");
check_login();
include("dbconnection.php");
if(isset($_POST['update']))
{

  $data_wyjazdu=$_POST['data_wyjazdu'];
  $name=$_POST['imie'];
  $kod=$_POST['kod'];
  $miejscowosc=$_POST['miejscowosc'];
  $ulica=$_POST['ulica'];
  $telefon=$_POST['telefon'];
  $kwota=$_POST['kwota'];
  $porat=$_POST['porat'];
  $mata=$_POST['mata'];
  $pas=$_POST['pas'];
  $system=$_POST['system'];
  $wplata=$_POST['wplata'];
  $wplata_rodzaj=$_POST['wplata_rodzaj'];
  $practi=$_POST['practi'];
  $forma=$_POST['forma'];
  $gold=$_POST['gold'];
  $stat=$_POST['stat'];
  $silver=$_POST['silver'];
  $tablet=$_POST['tablet'];
  $lozko=$_POST['lozko'];
  $rodzaj=$_POST['rodzaj'];
  $nr_rachunku=$_POST['nr_rachunku'];
  $prelegent=$_POST['prelegent'];
  $multi=$_POST['multi'];
  $turbo=$_POST['turbo'];
  $asystent=$_POST['asystent'];
  $wyciskarka=$_POST['wyciskarka'];
  $kierowca=$_POST['kierowca'];
  $query=$_POST['query'];

  $ret=mysqli_query($con,"update prequest set
  name='$name',
  kod='$kod',
  miejscowosc='$miejscowosc',
  ulica='$ulica',
  telefon='$telefon',
  mata='$mata',
  pas='$pas',
  system='$system',
  practi='$practi',
  gold='$gold',
  silver='$silver',
  tablet='$tablet',
  lozko='$lozko',
  multi='$multi',
  turbo='$turbo',
  wyciskarka='$wyciskarka',
  wplata_rodzaj='$wplata_rodzaj',
  nr_rachunku='$nr_rachunku',
  kwota='$kwota',
  porat='$porat',
  wplata='$wplata',
  forma='$forma',
  stat='$stat',
  rodzaj='$rodzaj',
  prelegent='$prelegent',
  asystent='$asystent',
  kierowca='$kierowca',
  query='$query'");
}
  if($ret)
  {
  echo "<script>alert('Data Updated');</script>"; 
  }

?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
<meta charset="utf-8" />
<title>CRM | Dashboard </title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
<meta content="" name="description" />
<meta content="" name="author" />
<link href="assets/plugins/pace/pace-theme-flash.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"/>
<link href="assets/plugins/boostrapv3/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/boostrapv3/css/bootstrap-theme.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/animate.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/jquery-scrollbar/jquery.scrollbar.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/responsive.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/custom-icon-set.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
</head>
<body class="">
<?php include("header.php");?>
<div class="page-container row-fluid"> 
  <?php include("leftbar.php");?>
  <div class="clearfix"></div> 
 </div>
 </div>
 <a href="#" class="scrollup">Scroll</a>
  <div class="footer-widget">   
  <div class="progress transparent progress-small no-radius no-margin">
    <div data-percentage="79%" class="progress-bar progress-bar-success animate-progress-bar" ></div>    
  </div>
  <div class="pull-right">
  </div>
 </div>
 <div class="page-content"> 
  <div id="portlet-config" class="modal hide">
   <div class="modal-header">
    <button data-dismiss="modal" class="close" type="button"></button>
    <h3>Widget Settings</h3>
   </div>
   <div class="modal-body"> Widget settings form goes here </div>
  </div>
  <div class="clearfix"></div>
  <div class="content"> 
    <div class="page-title">
      <h3><b>Edycja umowy</b></h3>
     <?php $rt=mysqli_query($con,"select * from prequest where id='".$_GET['id']."'");
       while($rw=mysqli_fetch_array($rt))
       { ?> 

Tutaj link do całości kodu: https://pastebin.com/xb6Mm9jw

Drugi problem, również chodzi o edycje ale w tym przypadku nie zapisuję się dane kompletnie.
Po stronie użytkownika wygląda to tak:
zdjęcie
Po wciśnięciu przycisku save nic się nie dzieję, ani nie oblicza kwoty do spłacenia, ani nie zapisuje danych na serwerze.

<?php
session_start();
include("dbconnection.php");
include("checklogin.php");
check_login();
if(isset($_POST['update']))
{

$jeden=$_POST['1'];
$dwa=$_POST['2'];
$trzy=$_POST['3'];
$cztery=$_POST['4'];
$piec=$_POST['5'];

  $ret=mysqli_query
  ($con,"UPDATE
    prequest
  SET
  `1 = '$jeden',
  `2` = '$dwa',
  `3` = '$trzy',
  `4` = '$cztery',
  `5` = '$piec'");

}

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
<meta charset="utf-8" />
<title>Admin | Manage Quotes</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
<meta content="" name="description" />
<meta content="" name="author" />
<link href="assets/plugins/bootstrap-select2/select2.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"/>
<link href="assets/plugins/jquery-datatable/css/jquery.dataTables.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/datatables-responsive/css/datatables.responsive.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"/>
<link href="assets/plugins/boostrapv3/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/boostrapv3/css/bootstrap-theme.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/animate.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/jquery-scrollbar/jquery.scrollbar.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/responsive.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/custom-icon-set.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
</head>
<body class="">
<?php include("header.php");?>
<div class="page-container row"> 

   <?php include("leftbar.php");?>

   <div class="clearfix"></div>
   <!-- END SIDEBAR MENU -->
  </div>
 </div>
 <div class="page-content">
  <!-- BEGIN SAMPLE PORTLET CONFIGURATION MODAL FORM-->
  <div id="portlet-config" class="modal hide">
   <div class="modal-header">
    <button data-dismiss="modal" class="close" type="button"></button>
    <h3>Widget Settings</h3>
   </div>
   <div class="modal-body"> Widget settings form goes here </div>
  </div>
  <div class="clearfix"></div>
  <div class="content">
   <ul class="breadcrumb">
    <li>
     <p>Menu</p>
    </li>
    <li><a href="#" class="active">Raty Firmowe</a> </li>
   </ul>
   <div class="page-title">
    <h3>Wszystkie Raty Firmowe</h3>
   </div>
   <div class="row-fluid">
    <div class="span12">
     <div class="grid simple ">
      <div class="grid-title">
        <h4>Umowy o statusie <b>Rata-Firmowa</b> <span class="semi-bold"></span></h4>
       <div class="tools"> <a href="javascript:;" class="reload"></a> </div>
      </div>
      <div class="grid-body ">
       <table class="table table-hover table-condensed" id="example">
        <thead>
         <tr>
          <th style="width:1%">#</th>
          <th style="width:10%">Imię Nazwisko</th>
          <th style="width:5%">Kwota Całkowita</th>
          <th style="width:5%">Wpłata własna</th>
          <th style="width:4%">Rata nr 1</th>
          <th style="width:4%">Rata nr 2</th>
          <th style="width:4%">Rata nr 3</th>
          <th style="width:4%">Rata nr 4</th>
          <th style="width:4%">Rata nr 5</th>
          <th style="width:10%">Pozostała kwota do spłaty</th>
          <th style="width:10%">Uwagi</th>

         </tr>
        </thead>
        <tbody>

        <?php $ret=mysqli_query($con,"select * from prequest where stat = 'Raty Firmowe'");
        $cnt=1;
        while($row=mysqli_fetch_array($ret))
        { 

          $kolor='black';
          if($row['stat'] == 'Raty Firmowe'){$kolor='yellow';}

          $xxx=$row['kwota'] - $row['wplata']-$row['1'] - $row['2']-$row['3'] - $row['4']-$row['5'];

          ?>

         <tr style="background-color: <?php echo $kolor ?>">
          <td class="v-align-middle"><?php echo $cnt;?></td>
          <td class="v-align-middle"><?php echo $row['name'];?></td>
          <td class="v-align-middle"><?php echo $row['kwota'];?></td>
          <td class="v-align-middle"><?php echo $row['wplata'];?></td>
          <td class="v-align-middle"><input type="int" name="1" id="1" size="2"value="<?php echo $row['1'];?>"></td>
          <td class="v-align-middle"><input type="int" name="2" id="2" size="2" value="<?php echo $row['2'];?>"></td>
          <td class="v-align-middle"><input type="int" name="3" id="3" size="2" value="<?php echo $row['3'];?>"></td>
          <td class="v-align-middle"><input type="int" name="4" id="4" size="2" value="<?php echo $row['4'];?>"></td>
          <td class="v-align-middle"><input type="int" name="5" id="5" size="2" value="<?php echo $row['5'];?>"></td>
          <td class="v-align-middle"><?php echo $xxx?></td>

          <td class="v-align-middle"><?php echo $row['uwaga_rata'];?></td>

           <td>
             <button type="submit" name="update" class="btn btn-primary">save</button></td>

         </tr>
         <?php $cnt=++$cnt; } ?>

        </tbody>
       </table>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   </div>

  <div class="addNewRow"></div>
 </div>

</div>
<script src="assets/plugins/jquery-1.8.3.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/jquery-ui/jquery-ui-1.10.1.custom.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/boostrapv3/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/breakpoints.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/jquery-unveil/jquery.unveil.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/jquery-scrollbar/jquery.scrollbar.min.js" type="text/javascript"></script>  
<script src="assets/plugins/jquery-block-ui/jqueryblockui.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/jquery-numberAnimate/jquery.animateNumbers.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/bootstrap-select2/select2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/jquery-datatable/js/jquery.dataTables.min.js" type="text/javascript" ></script>
<script src="assets/plugins/jquery-datatable/extra/js/dataTables.tableTools.min.js" type="text/javascript" ></script>
<script type="text/javascript" src="assets/plugins/datatables-responsive/js/datatables.responsive.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/plugins/datatables-responsive/js/lodash.min.js"></script>
<script src="assets/js/datatables.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/js/core.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/js/chat.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/js/demo.js" type="text/javascript"></script>
</body>
</html>

Pozostało 580 znaków

2019-09-04 09:58

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 4 godziny temu

1

Tam gdzie masz polecenie SQL i robisz update musisz wyselektować konkretny rekord w bazie. Najczęściej jest to jakieś id.
Jak wyświetlasz użytkownikowi formularz do edycji konkretnej umowy to możesz np. w polu ukrytym przesłać wlasnie id rekordu, potem tylko w update dopisujesz where id= przesłane id.

Pozostało 580 znaków

2019-09-04 11:25

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 5 miesięcy temu

0
jurek1980 napisał(a):

Tam gdzie masz polecenie SQL i robisz update musisz wyselektować konkretny rekord w bazie. Najczęściej jest to jakieś id.
Jak wyświetlasz użytkownikowi formularz do edycji konkretnej umowy to możesz np. w polu ukrytym przesłać wlasnie id rekordu, potem tylko w update dopisujesz where id= przesłane id.

Ok a w drugim przypadku? Dlaczego nic nie reaguje

Pozostało 580 znaków

2019-09-04 14:36

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 5 miesięcy temu

0
Maksymilian Rękawek napisał(a):
jurek1980 napisał(a):

Tam gdzie masz polecenie SQL i robisz update musisz wyselektować konkretny rekord w bazie. Najczęściej jest to jakieś id.
Jak wyświetlasz użytkownikowi formularz do edycji konkretnej umowy to możesz np. w polu ukrytym przesłać wlasnie id rekordu, potem tylko w update dopisujesz where id= przesłane id.

Ok a w drugim przypadku? Dlaczego nic nie reaguje m

`1 = '$jeden',
brak ` po drugi brak where id = jakies id
edytowany 1x, ostatnio: marchewa, 2019-09-04 14:42

Pozostało 580 znaków

2019-09-04 19:37

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 5 miesięcy temu

0
marchewa napisał(a):
Maksymilian Rękawek napisał(a):
jurek1980 napisał(a):

Tam gdzie masz polecenie SQL i robisz update musisz wyselektować konkretny rekord w bazie. Najczęściej jest to jakieś id.
Jak wyświetlasz użytkownikowi formularz do edycji konkretnej umowy to możesz np. w polu ukrytym przesłać wlasnie id rekordu, potem tylko w update dopisujesz where id= przesłane id.

Ok a w drugim przypadku? Dlaczego nic nie reaguje m

`1 = '$jeden',
brak ` po drugi brak where id = jakies id

nic to nie zmieniło

Pozostało 580 znaków

2019-09-04 20:57

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 4 godziny temu

0

Co to znaczy, że nic się nie zmieniło? Poprawiłeś formularz? Przesyłasz id rekordu?

Pozostało 580 znaków

2019-09-04 21:12

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 4 godziny temu

0
 • nigdzie w kodzie nie widzę znacznika <form method="POST">

 • wspominany brak ` przy SET `1 = '$jeden'

 • brak odstępu w linijce 123 -> size="2"value="<?php echo $row['1'];?>

 • @edited No i brak WHERE z id zmienianego rekordu. Jeśli zostanie tak jak jest to będzie edytowało wszystkie wpisy w tabeli.

edytowany 1x, ostatnio: NewUser2k13, 2019-09-04 21:12

Pozostało 580 znaków

2019-09-04 21:31

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 5 miesięcy temu

0

<input type="int" ??
co to za typ pola

Pozostało 580 znaków

2019-09-05 01:58

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 5 miesięcy temu

0
NewUser2k13 napisał(a):
 • nigdzie w kodzie nie widzę znacznika <form method="POST">

 • wspominany brak ` przy SET `1 = '$jeden'

 • brak odstępu w linijce 123 -> size="2"value="<?php echo $row['1'];?>

 • @edited No i brak WHERE z id zmienianego rekordu. Jeśli zostanie tak jak jest to będzie edytowało wszystkie wpisy w tabeli.

Wszystko to zrobiłem i dalej nie chciało ruszyć..
Końcowo drugi problem rozwiązałem po przez dodanie

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"&gt; </script>

Śmiga, aż miło.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0