Witam,

przejrzałem google ale nie znalazłem w tutorialach przykładu jak rozwiązać mój problem. Otóż, załóżmy, że chcę taki oto plik:

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl"?>
<article>
	<title>title</title>
            <para>Some text <link ref="some_link/">something</link> some text2</para>
</article>

zamienić przy pomocy XSLT na plik HTML. Problem pojawia się przy próbie zamiany elementu <para>: jak to napisać, żeby na stronie pojawiło się:

Some text something some text2

Nie wiem jak najpierw wyciągnąć tekst sprzed elementu <link>, potem ten element <link> i na końcu tekst za nim. I co jeżeli takich elementów mam więcej w elemencie <para> albo mam tam różne elementy i chce żeby wszystko było po kolei jak należy?

Moja próba:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:transform version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
	<html>
		<head>
			<title><xsl:value-of select="article/title"/></title>
		</head>
		<body>
			<xsl:for-each select="article/para">
				<p>
					<xsl:value-of select="."/>
					<a href="link/@ref"><xsl:value-of select="link"/></a>
				</p>
			</xsl:for-each>
		</body>
	</html>
</xsl:template>
</xsl:transform>

No ale to da wynik: Some text some text2 something