Mam taki problem: gdy chcę dodać nowszy news na górę to coś nie działa, a jak na dół to działa.

formularz(news_admin.php):

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C// 
DTD HTML 4.0//EN"> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-type" 
content="text/html; 
charset=ISO-8859-2" /> 
<title>Formularz</title> 
</head> 
<body> 

<form action="dodaj_news.php" 
method="post"> 
Tre&#347;&#263;:<br> 
<textarea name="tresc_txt" 
rows="10" cols="40" > 
</textarea><br> 
<input type="submit" 
value="Wy&#347;lij"> 

</form> 

</body> 
</html>

Skrypt który ma dodać news(dodaj_news.php):

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C// 
DTD HTML 4.0//EN"> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-type" 
content="text/html; 
charset=ISO-8859-2" /> 

<?php 
$tresc=$_POST["tresc_txt"]; 
echo "<b>Wprowadzono nast&#281;puj&#261;ce 
dane:</b><p>\n"; 
echo "<b>Tre&#347;&#263;</b><br>\n"; 
$tresc=nl2br($tresc); 
echo $tresc;


$miesiace = array(
         'January'  => 'Stycznia', 
         'February' => 'Lutego', 
         'March'   => 'Marca', 
         'April'   => 'Kwietnia', 
         'May'    => 'Maja', 
         'June'   => 'Czerwca', 
         'July'   => 'Lipca', 
         'August'  => 'Sierpnia', 
         'September' => 'Wrze&#347;nia', 
         'October'  => 'Pa&#378;dziernika', 
         'November' => 'Listopada', 
         'December' => 'Grudnia'
         ); 

$day = strtr(date('j F Y, G:i'), $miesiace);$data = '<p class="data"><b>Dodano:</b>' . $day . '</p>';
$tresc = '<p class="TRESCNEWS">' . $tresc . '</p>';
$tekst = $data . $tresc . '</p><br><hr>';
 if (!empty($tresc))
  {
$plik = fopen("newsy.txt", "r+");
fputs($plik, $tekst);
fclose($plik);
}


?>
</body> 
</html>

Plik który wyświetla newsy(news.php):

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C// 
DTD HTML 4.0//EN"> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-type" 
content="text/html; 
charset=ISO-8859-2" /> 
<?

$plik = fopen("newsy.txt", "a+");
fpassthru($plik);
fclose($plik);

?>
</html>

Wszystkie newsy są zapisywane w pliku newsy.txt. Nie wiem w czym tkwi problem. :-/ [???]