Problem z inicjalizacja "dynamicznego" pliku CSS

Odpowiedz Nowy wątek
2007-01-14 02:46

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

Mam problem z zainstalowaniem stylu na swojej stronie domowej. Cala strona jest oparta o automatyczne przeskalowywanie siebie samej (system podobny do np. www.komputronik.pl), problem w tym, ze jest ona zbudowana w standardzie XHTML 1.1 :-) .

Rozkład katalogów:

index.php
[data]
sitemap.xml
[engine]
image.php
style.php
[engine\styles]
main.css.php
[engine\templates]
body.tpl.php
header.tpl.php
[flash]
display.swf
logo.swf
menu.swf
[icon]
icon.ico
[images]
bottom.jpg
cloud1.jpg
cloud2.jpg
sign.jpg
top.jpg

index.php

<?php
if (!isset($_GET['x']) || !isset($_GET['y']))
{
  echo
  ("
    <script language=\"JavaScript\">
    var x=screen.width;
    var y=screen.height;
    window.location.href=\"{$_SERVER['PHP_SELF']}?x=\"+x+\"&y=\"+y;
    </script>
  ");
}
else
{
function Resize($Size)
{
  $NewX = (int)$_GET['x'];
  $NewY = (int)$_GET['y'];
  $OldX = 1024;
  $OldY = 768;
  $ScaleX = $NewX/$OldX;
  $ScaleY = $NewY/$OldY;

  if ($ScaleX > $ScaleY)
  {
    $Factor = $ScaleY;
  }
  else
  {
    $Factor = $ScaleX;
  }

  $Answer = $Factor * $Size;

  echo((int)$Answer);
}

include('engine/templates/header.tpl.php');
include('engine/templates/body.tpl.php');
}
?>

style.php

<?php
if (isset($_GET['kind']))
{
  $Kind=$_GET['kind'];
}
else
{
  break;
}

Header('Content_type: text/css');

switch($Kind)
{
  case 'script':
  echo(include('styles/script.css.php'));
  break;

  case 'error':
  echo(include('styles/error.css.php'));
  break;

  case 'main':
  echo(include('styles/main.css.php'));
  break;
}
?>

main.css.php

a:link, a:visited, a:hover {
  text-decoration:none;
  color:#B2B2B2;
  background-color: white;
}
body, td {
  margin-bottom: 0px;
  margin-left: 0px;
  margin-top: 0px;
  margin-right: 0px;
  background-color: white;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  color: #b2b2b2;
}
h1 {
  font-weight: bold;
  font-size: <? Resize(14); ?>px;
}
table {
  width: 100%;
  border: 0px;
  padding: 0px;
  border-spacing: 0px;
}
.master-table {
  vertical-align: middle;
  text-align: center;
}
.logo-table {
  height: <? Resize(110); ?>px;
}
.menu-table {
  height: <? Resize(49); ?>px;
}
.border-table {
  height: <? Resize(56); ?>px;
}
.content-table {
  height: <? Resize(260); ?>px;
}
.copyright-table {
  height: <? Resize(30); ?>px;
}
.cloud1-td {
  background-image: url(../image.php?name=cloud1.jpg&x=<? Resize(233); ?>&y=<? Resize(110); ?>);
  background-repeat: no-repeat;
  width: <? Resize(233); ?>px;
  white-space: nowrap;
}
.cloud2-td {
  background-image: url(../image.php?name=cloud2.jpg&x=<? Resize(233); ?>&y=<? Resize(49); ?>);
  background-repeat: no-repeat;
  width: <? Resize(233); ?>px;
  white-space: nowrap;
}
.top-td {
  background-image: url(../image.php?name=top.jpg&x=<? Resize(610); ?>&y=<? Resize(56); ?>);
  background-repeat: no-repeat;
  width: <? Resize(610); ?>px;
  white-space: nowrap;
}
.bottom-td {
  background-image: url(../image.php?name=bottom.jpg&x=<? Resize(610); ?>&y=<? Resize(56); ?>);
  background-repeat: no-repeat;
  width: <? Resize(610); ?>px;
  white-space: nowrap;
}
.logo-td, .menu-td {
  width: <? Resize(610); ?>px;
  white-space: nowrap;
  vertical-align: middle;
  text-align: right;
}
.content-td {
  width: <? Resize(610); ?>px;
  white-space: nowrap;
  vertical-align: top;
  text-align: justify;
  font-size: <? Resize(14); ?>px;
}
.w233-td {
  width: <? Resize(233); ?>px;
  white-space: nowrap;
  vertical-align: middle;
  text-align: center;
}
#w610-td {
  width: <? Resize(610); ?>px;
  white-space: nowrap;
  vertical-align: middle;
  text-align: center;
  font-size: <? Resize(10); ?>px;
}
.sign-img {
  width: <? Resize(20); ?>px;
  height: <? Resize(20); ?>px;
}

header.tpl.php

<?php
echo
'
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="engine/style.php?kind=main&x='.$_GET['x'].'&y='.$_GET['y'].'"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl">
 <head>
  <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
  <meta http-equiv="Reply-to" content="[email protected]" />
  <meta http-equiv="Content-Language" content="pl" />
  <meta http-equiv="Page-Enter" content="RevealTrans(Duration=3,Transition=12)" />
  <meta name="Keywords" content="archiwizacja, archiwizacje, bezpieczenstwo, czyszczenie, dane, danych, demontaz, domowa, domowych, doradztwo, dostosowywanie, firma, firmowych, instalacja, instalacje, klient, klienta, klientów, komfort, komfortowe, komputer, komputerowe, komputerów, komputery, konfiguracja, konfiguracji, konfigurowanie, konserwacja, konserwacje, mala, malych, malym, modernizacja, modernizowanie, montaz, naprawa, naprawach, naprawy, obsluga, obslugiwanie, operacyjnego, operacyjny, oprogramowania, oprogramowanie, osobiste, osobisty, osobistych, PC, podzespolów, podzespolu, Poznan, Poznanskie, profesjonalna, profesjonalne, profesjonalnie, rozbudowa, rozbudowywanie, serwis, serwisant, serwisanta, serwisie, serwisu, sieci, sieciowe, siec, sprawdzanie, sprawdzenie, sprzedawanie, sprzedaz, Swarzedz, Swarzedzu, system, systemu, testowanie, usluga, uslugi, usterek, usterka, usterki, utrzymanie, wielkopolska, wielkopolskie" />
  <meta name="Description" content="Strona firmowa &quot;Reliable&quot;. Specjalizujemy sie w naprawach i konserwacji wszelkiego rodzaju sprzetu komputerowego, a takze w tworzeniu, obsludze, utrzymaniu i zabezpieczaniu sieci komputerowych." />
  <meta name="Author" content="Reliable" />
  <meta name="Robots" content="ALL" />
  <link rel="Shortcut Icon" href="icon/icon.ico" />
  <title>
   Reliable - Profesjonalne Uslugi Komputerowe
  </title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="engine/style.php?kind=main&x='.$_GET['x'].'&y='.$_GET['y'].'" />
'
?>

body.tpl.php

 <body>
  <table class="master-table">
    <tr>
      <td>
        <table class="logo-table">
          <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td class="cloud1-td">&nbsp;</td>
            <td class="logo-td">
              <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="<? Resize(460); ?>" height="<? Resize(90); ?>" id="logo" align="center">
                <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
                <param name="movie" value="flash/logo.swf" />
                <param name="menu" value="false" />
                <param name="loop" value="false" />
                <param name="quality" value="high" />
                <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
                <embed src="flash/logo.swf" menu="false" loop="false" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="<? Resize(460); ?>" height="<? Resize(90); ?>" name="logo" align="center" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
              </object>
            </td>
            <td>&nbsp;</td>
          </tr>
        </table>
        <table class="menu-table">
          <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td class="cloud2-td">&nbsp;</td>
            <!-- Menu Begin //-->
            <td class="menu-td">
              <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="<? Resize(460); ?>" height="<? Resize(49); ?>" id="menu" align="right">
                <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
                <param name="movie" value="flash/menu.swf" />
                <param name="menu" value="false" />
                <param name="quality" value="high" />
                <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
                <embed src="flash/menu.swf" menu="false" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="<? Resize(460); ?>" height="<? Resize(49); ?>" name="menu" align="right" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
              </object>
            </td>
            <!-- Menu End //-->
            <td>&nbsp;</td>
          </tr>
        </table>
        <table class=".border-table">
          <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td class="w233-td">
            <td class="top-td">&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
          </tr>
        </table>
        <table class="content-table">
          <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td class="w233-td">
              <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="<? Resize(233); ?>" height="<? Resize(260); ?>" id="display" align="middle">
                <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
                <param name="movie" value="flash/display.swf" />
                <param name="menu" value="false" />
                <param name="loop" value="false" />
                <param name="quality" value="high" />
                <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
                <embed src="flash/display.swf" menu="false" loop="false" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="<? Resize(233); ?>" height="<? Resize(260); ?>" name="display" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
              </object>
            </td>
            <td class="content-td">
            <!-- Content Begin //-->
              <blockquote>
                <b>
                  Wstep
                </b>
                <p>
                  xxxxxxx
                </p>
                <p>
                  xxxxxxx
                </p>
                <p>
                  xxxxxxx
                </p>
              </blockquote>
            <!-- Content End //-->
            </td>
            <td>&nbsp;</td>
          </tr>
        </table>
        <table class=".border-table">
          <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td class="w233-td">&nbsp;</td>
            <td class="bottom-td">&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
          </tr>
        </table>
        <table class="copyright-table">
          <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td class="w233-td">&nbsp;</td>
            <td class="w610-td">
              Copyrigt by Reliable&copy;.&nbsp;
              <img class="sign-img" src="images/sign.jpg">
              &nbsp;
              <a href="data/sitemap.xml">
                Site Map
              </a>
            </td>
            <td>&nbsp;</td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
 </body>
</html>

"Nie poznasz systemu, nie stając się jego częścią"

--------------------
Asmante

Pozostało 580 znaków

2007-01-14 11:10

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

no ale z czym problem, co ci nie działa ? bo w treści widzę tylko zdanie:

problem w tym, ze jest ona zbudowana w standardzie XHTML 1.1 :).

jak ci to sprawia trudność to cofnij się do jakiejś wersji z którą dasz radę i sie nie ciesz

a kod straszny i strasznie musi obciążać serwer ...


Dwie zasady gwarantujące sukces:
1. Nigdy nie mów nikomu wszystkiego<span style="color: white">

Pozostało 580 znaków

2007-01-14 11:29

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

No fakt nie napisałem, az tak przejzyscie o co chodzi ;-P Problem dokladnie tkwi w tym, ze jak to w jakimkolwiek standardzie XHTML, wszystkie parametry wyswietlania obrazu umieszczone sa w stylach, w moim przypadku w osobnym pliku CSS. Plik ten generowany jest u mnie automatycznie na podstawie swojego $_GET. Problem w tym, ze zadna przegladarka nie inicjalizuje go do kodu strony. Natomiast jezeli probuje w przegladarce wpisac engine/style.php?kind=main&x=1024&y=768 To wyswietla mi sie styl w poprawnej formie stworzony poprawnie. Mam nadzieje, ze nie zakrecilem zabardzo. A co do tego, ze kod jest wolny, to zgadzam sie, to jest dopiero wersja Alpha ;-P


"Nie poznasz systemu, nie stając się jego częścią"

--------------------
Asmante

Pozostało 580 znaków

2007-01-16 17:37

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

Troche nakombinowalem sie z tym kodem i zauwazylem jedna rzecz, dolaczany styl musi miec rozszerzenie ".css", a nie tak jak w moim przypadku ".php". Probowałem to wyminąc dodając pustą zmienna na samym koncu $_GET tak, aby w kodzie usyskac:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="engine/style.php?kind=main&x='.$_GET['x'].'&y='.$_GET['y'].'&.css" />
zamiast
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="engine/style.php?kind=main&x='.$_GET['x'].'&y='.$_GET['y'].'" />

ale to tez nie pomoglo, paser nie dal sie oszukac.

Ma ktos pomysl jak to obejsc?


"Nie poznasz systemu, nie stając się jego częścią"

--------------------
Asmante

Pozostało 580 znaków

2007-01-16 23:20

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

Problem rozwiazalem, skladalo sie na niego kilka drobiazgow, ale przedewszystkim jeden glowny, mianowicie nie mialo znaczenie rozszerzenie styly, a literowka w kodzie zwiazana z naglowkiem:
Header('Content_type: text/css'); zamiast Header('Content-type: text/css');

;-P

co do strony to wersja alpha przerodzila sie w beta i czas generowania na moim serwerze ok. 30 milionowych sekundy, takze juz chyba nie mozna narzekac na kod, no chyba, ze ktos uwaze uzycie biblioteki gd, jako tak owe spowolnienie. Pozdrawiam


"Nie poznasz systemu, nie stając się jego częścią"

--------------------
Asmante

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0