Cześć!
Na studiach robię projekt w pythonie, pyqt oraz qt designera. Działa już nieźle, ale mam problem z dodaniem do okna MplWidget wykresu. Ma pokazywać w zależności jaką kryptowalutę wybiore. Przyznam nie jestem wybitnym programistą, tyle ogarniam co na zajęciach na studiach. Siedzę i szukam rozwiązań, ale znaleźć nie mogę, mam nadzieję, że tutaj ktoś pomoże i wyciągnę lekcję na przyszlość.
bitcoin.py

from PyQt6 import QtCore, QtGui, QtWidgets
import PyQt6

from pycoingecko import CoinGeckoAPI
import matplotlib.pyplot as plt
import draw_charts

import matplotlib
matplotlib.use('Qt5Agg')
from matplotlib.backends.backend_qt5agg import FigureCanvasQTAgg
from matplotlib.figure import Figure

class MplWidget(FigureCanvasQTAgg):
  def __init__(self, parent=None, width=5, height=4, dpi=100):
    fig = Figure(figsize=(width, height), dpi=dpi)
    self.axes = fig.add_subplot(111)
    super(MplWidget, self).__init__(fig)

class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(800, 600)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.MplWdiget = MplWidget(self.centralwidget)
    self.MplWdiget.setGeometry(QtCore.QRect(20, 140, 751, 431))
    self.MplWdiget.setObjectName("MplWdiget")
    self.layoutWidget = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.layoutWidget.setGeometry(QtCore.QRect(52, 32, 701, 36))
    self.layoutWidget.setObjectName("layoutWidget")
    self.horizontalLayout = QtWidgets.QHBoxLayout(self.layoutWidget)
    self.horizontalLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout")
    self.label = QtWidgets.QLabel(self.layoutWidget)
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(14)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.label.setFont(font)
    self.label.setObjectName("label")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.label)
    self.comboBox = QtWidgets.QComboBox(self.layoutWidget)
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(14)
    self.comboBox.setFont(font)
    self.comboBox.setObjectName("comboBox")
    self.comboBox.addItem("")
    self.comboBox.addItem("")
    self.comboBox.addItem("")
    self.comboBox.addItem("")
    self.comboBox.addItem("")
    self.comboBox.addItem("")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.comboBox)
    self.layoutWidget1 = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.layoutWidget1.setGeometry(QtCore.QRect(60, 90, 981, 38))
    self.layoutWidget1.setObjectName("layoutWidget1")
    self.horizontalLayout_2 = QtWidgets.QHBoxLayout(self.layoutWidget1)
    self.horizontalLayout_2.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.horizontalLayout_2.setObjectName("horizontalLayout_2")
    self.label_coin = QtWidgets.QLabel(self.layoutWidget1)
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(18)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.label_coin.setFont(font)
    self.label_coin.setObjectName("label_coin")
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.label_coin)
    self.label_price = QtWidgets.QLabel(self.layoutWidget1)

    self.comboBox.currentTextChanged.connect(self.aktualna_cena)
    
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(18)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.label_price.setFont(font)
    self.label_price.setObjectName("label_price")
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.label_price)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def aktualna_cena(self):
    cg = CoinGeckoAPI()
    item = self.comboBox.currentText()
    if item == "BTC":
      btc = cg.get_price(ids = 'bitcoin', vs_currencies = 'pln')
      self.label_coin.setText('BTC kosztuje: ')
      self.label_price.setText(str(btc['bitcoin']['pln']) + ' zł')
      btcplot = MplWidget(self, width= 5, height = 4, dpi = 100)
      btcplot.axes.plot(draw_charts.market_info_btc)
      self.show()
    if item == "USDT":
      usdt = cg.get_price(ids = 'tether', vs_currencies= 'pln')
      self.label_coin.setText('USDT kosztuje: ')
      self.label_price.setText(str(usdt['tether']['pln']) + ' zł')
    if item == "BCC":
      bcc = cg.get_price(ids = 'bitcoin-cash', vs_currencies= 'pln')
      self.label_coin.setText('BCC kosztuje: ')
      self.label_price.setText(str(bcc['bitcoin-cash']['pln']) + ' zł')
    if item == "DogeCoin":
      dogecoin = cg.get_price(ids = 'dogecoin', vs_currencies= 'pln')
      self.label_coin.setText('DogeCoin kosztuje: ')
      self.label_price.setText(str(dogecoin['dogecoin']['pln']) + ' zł')
    if item == "LUNA":
      luna = cg.get_price(ids = 'terra-luna', vs_currencies= 'pln')
      self.label_coin.setText('Luna kosztuje: ')
      self.label_price.setText(str(luna['terra-luna']['pln']) + ' zł')
    if item == "ETH":
      ethereum = cg.get_price(ids = 'ethereum', vs_currencies= 'pln')
      self.label_coin.setText('Ethereum kosztuje: ')
      self.label_price.setText(str(ethereum['ethereum']['pln']) + ' pln')

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "CryptoCharts"))
    self.label.setText(_translate("MainWindow", "Wybierz kryptowalute:"))
    self.comboBox.setItemText(0, _translate("MainWindow", "BTC"))
    self.comboBox.setItemText(1, _translate("MainWindow", "USDT"))
    self.comboBox.setItemText(2, _translate("MainWindow", "BCC"))
    self.comboBox.setItemText(3, _translate("MainWindow", "DogeCoin"))
    self.comboBox.setItemText(4, _translate("MainWindow", "LUNA"))
    self.comboBox.setItemText(5, _translate("MainWindow", "ETH"))
    self.label_coin.setText(_translate("MainWindow", "TextLabel"))
    self.label_price.setText(_translate("MainWindow", "TextLabel"))if __name__ == "__main__":
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  MainWindow = QtWidgets.QMainWindow()
  ui = Ui_MainWindow()
  ui.setupUi(MainWindow)
  MainWindow.show()
  sys.exit(app.exec())

draw_charts.py

import datetime
from sqlite3 import Timestamp
from urllib import response
from matplotlib.markers import MarkerStyle
from requests import request
import requests
import pandas as pd
import matplotlib as plt

def dostepne_crypto():
    url = f'https://api.coingecko.com/api/v3/coins' 
    response = requests.get(url)
    data = response.json()

    id_crypto = []

    for asset in data:
      id_crypto.append(asset['id'])

    return id_crypto

def pobierz_wykres(coin_id = 'bitcoin', vs_currency = 'eur', days = 'max', interval = 'daily'):
  ids_crypto = dostepne_crypto()
  if coin_id in ids_crypto:
    url = f'https://api.coingecko.com/api/v3/coins/{coin_id}/market_chart'
    payload = {'vs_currency': vs_currency, 'days': days, 'interval': interval}
    response = requests.get(url, params = payload)
    data = response.json()

    timestamp_list, price_list = [], []

    for price in data['prices']:
      timestamp_list.append(datetime.datetime.fromtimestamp(price[0]/1000))
      price_list.append(price[1])

    # wyświetlenie danych w pandas
    raw_data = {'timestamp': timestamp_list, 'price': price_list}
    df = pd.DataFrame(raw_data)
    return df

market_info_btc = pobierz_wykres('bitcoin', 'pln', '30')
market_info_usdt = pobierz_wykres('tether', 'pln', '30')
market_info_luna = pobierz_wykres('terra-luna', 'pln', '30')
market_info_doge = pobierz_wykres('dogecoin', 'pln', '30')
market_info_bcc = pobierz_wykres('bitcoin-cash', 'pln', '30')
market_info_eth = pobierz_wykres('ethereum', 'pln', '30')