Pomoc przy skrypcie

0

siemandero
Potrzebuje pomocy przy moim skrypcie. chodzi mi by po naciśnięciu przycisku "zaznacz wszystko" zawartość sie zamiast zaznaczała, to kopiowała

proszę o pomoc

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <script><endnote><head>
<script><endnote><head>
<script><endnote><head>
<script></script>
  <title>generator xxx</title>
</head>
<body>
<!-- Beginning of: /home/httpd/layout/interiowo.pl-wstawka.txt -->
<script type="text/javascript"
 id="cintpl_loader"
 src="//w.iplsc.com/internal/inpl.intad/inpl.intad.jssc"></script><!-- Begin DOTSRV -->
<script type="text/javascript">
<!--//--><![CDATA[//><!--
var pp_gemius_identifier = "AfhL0GdKd.vnjF5BOD6AimYmLbqBI8MEkmMCS1L5rwr.T7";
function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};};
gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event');
(function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0],l='http'+((location.protocol=='https:')?'s':''); gt.setAttribute('async','async');
gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src=l+'://iwa.iplsc.com/xgemius.js?v=3'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script');
//--><!]]>
</script>
<script>
var gfkSstConf = {
"url": "config.sensic.net/pl1-sst-w.js",
"media" : "interiowoPL",
"content" : "Interiowo-pl-users_pages_eu_i_fm"
};
(function (w, d, c, s, id) {
if (d.getElementById(id)) {return;}
w[id] = w[id] || function () {
if ("undefined" == typeof gfkSstApi) {w[id].queue.push(arguments[0]);
} else {gfkSstApi.impression(arguments[0]);}
};
w[id].queue = w[id].queue || [];
var tag = d.createElement(s); var el = d.getElementsByTagName(s)[0];
tag.id = id; tag.async = true; tag.src = '//' + c.url;
el.parentNode.insertBefore(tag, el);
})(window, document, gfkSstConf, 'script', 'gfkSst');
</script>
<script>
function inpl_partial_pageview(params){
if(typeof params != 'undefined' && typeof params.gfk != 'undefined'){
gfkSst(params.gfk);
}
}
</script><!-- End DOTSRV --><!-- GA2.1 -->
<script type="text/javascript">
<!-- <![CDATA[
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['b._setAccount', 'UA-2540319-28']);
_gaq.push(['b._addOrganic', 'google.interia','q']);
if(-1!=location.hash.indexOf("utm_"))_gaq.push(['b._setAllowAnchor', true]);
_gaq.push(['_gat._anonymizeIp']);
_gaq.push(['b._trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
// ]]> --> </script><!-- /GA2.1 --><!-- IWA -->
<script>(function(i,n,t,e,r,j,a){i['IWAObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)};j=n.createElement(t),a=n.getElementsByTagName(t)[0];j.async=1;l='http'+((location.protocol=='https:')?'s:':':');j.src=l+e;a.parentNode.insertBefore(j,a)})(window,document,'script','//iwa.iplsc.com/iwa.js','iwa');iwa('create', 2);iwa('set', 'sessionDomain', 'interiowo.pl');iwa("plugin","register","performance",{"unloadEvent":"p_unload_evt","redirect":"p_redirect","domainLookup":"p_domain_lookup","connect":"p_connect","request":"p_request","response":"p_response","parse":"p_parse","domContentLoaded":"p_dom_cnt_load","domContentLoadedEvent":"p_dom_cnt_load_evt","pageload":"p_load","pageloadEvent":"p_load_evt"});iwa("plugin","register","scroll",{"scrollToVar":"scroll"});iwa("plugin","register","pageheight",{"pageHeightVar":"pageheight"});iwa('send', 'pageview');</script><!-- End IWA -->
<script
 src="//js.iplsc.com/inpl.measure/inpl.measure.jssc" async=""></script><!-- AdServer CID: INTERIA/hosting PID: main -->
<script type="text/javascript">
<!-- <![CDATA[
if(location.protocol.substr(0,4)=='http')document.write(unescape('%3C')+'script id="INTERIA.PL.SPECJALNE.hosting.main" src="'+location.protocol+'//hub.com.pl/_'+(new Date()).getTime()+'/ad.js?id=jmMGG.YakhqC6lYwZksm_UVVEl99F73_kmJNoUkRFYX.c7/x='+screen.width+'/y='+screen.height+Inpl.Ad.getKeywords("/key=")+'" type="text/javascript"'+unescape('%3E%3C')+'/script'+unescape('%3E'));
// ]]> -->
</script>
<script type="text/javascript">
<!-- <![CDATA[
Inpl.Ad.init({'skyscraper':'adoceanhubrndoblqfvb'},'jmMGG.YakhqC6lYwZksm_UVVEl99F73_kmJNoUkRFYX.c7');
if(location.hash.indexOf('#inpltesterad')>-1&&location.hash.replace(/[^0-9a-z=]/g,"").length==45){document.write(unescape('%3C')+'script id="kodmaster" src="http://reklama.interia.pl/testuj/inpltester?'+location.hash.replace(/[^0-9a-z=]/g,"")+'" type="text/javascript"'+unescape('%3E%3C')+'/script'+unescape('%3E'));}
// ]]> -->
</script><!-- Wygenerowano dla: interiowo.pl, INTERIA/hosting/main | 2016-03-03 14:01:23 --><!-- End of: /home/httpd/layout/interiowo.pl-wstawka.txt -->
<script type="text/javascript"> function doStuff()
{
var txt = "";
document.getElementById("gen").value = "";
if (document.getElementById("title").value != ""){
txt += "[center][size=2][b]";
txt += document.getElementById("title").value;
txt += "[/b][/size]\n\n";
document.getElementById("gen").value += txt;
}
if (document.getElementById("boxart").value != ""){
txt = "";
txt = "[img]";
txt += document.getElementById("boxart").value;
txt += "[/img]\n\n";
document.getElementById("gen").value += txt;
}
if (document.getElementById("info").value != ""){
txt = "";
txt += "[img]http://generator-warez.interiowo.pl/NajlepszePornownec.png[/img]";
txt += document.getElementById("info").value;
txt += "\n\n";
document.getElementById("gen").value += txt;
}
if (document.getElementById("opis").value != ""){
txt = "";
txt += "[b][color=green]Specyfikacja:[/b][/color]\n";
txt += "[quote]";
txt += document.getElementById("opis").value;
txt += "[/quote]\n\n";
txt += "[img]http://generator-warez.interiowo.pl/2.png[/img]\n\n";
document.getElementById("gen").value += txt;
}
document.getElementById("gen").value += "\n\n";
if (document.getElementById("downlinks").value != ""){
txt = "[/center][img]http://generator-warez.interiowo.pl/3.gif[/img]";
txt += "\n";
txt += "[hide][code]";
txt += document.getElementById("downlinks").value;
txt += "[/code][/hide]\n";
document.getElementById("gen").value += txt;
}
}
function doStuff_2()
{
var txt = "";
document.getElementById("gen_2").value = "";
if (document.getElementById("title").value != ""){
txt += "[center][size=2][b]";
txt += document.getElementById("title").value;
txt += "[/b][/size]\n\n";
document.getElementById("gen_2").value += txt;
}
if (document.getElementById("boxart").value != ""){
txt = "";
txt = "[img]";
txt += document.getElementById("boxart").value;
txt += "[/img]\n\n";
document.getElementById("gen_2").value += txt;
}
if (document.getElementById("info").value != ""){
txt = "[img]http://generator-warez.interiowo.pl/NajlepszePornownec.png[/img]";
txt += "[/center]\n";
txt += document.getElementById("info").value;
document.getElementById("gen_2").value += txt;
}
}
function doStuff_3()
{
var txt = "";
document.getElementById("gen_3").value = "";
if (document.getElementById("title").value != ""){
txt += document.getElementById("title").value;
document.getElementById("gen_3").value += txt;
}
}
</script>
<script type="text/javascript">
onload = function()
{
var textareas = document.getElementsByTagName('textarea');
for(var i = 0; i < textareas.length; ++i)
{
var a = '';
if(a = textareas[i].getAttribute('class'))
{
var pattern = /max([0-9]+)/g;
var wynik = pattern.exec(a);
if(wynik[1])
{
textareas[i].maxlength = wynik[1];
textareas[i].onkeyup = function(){
if(this.value.length > this.maxlength)
{
this.value = this.value.substr(0, this.maxlength);
}
}
}
}
}
}
</script>
<div class="add_wrapgen">
<div class="post clearfix">
<div align="center">
<p style="margin-bottom: 4px;"><b>Tytuł:<font
 color="red">*</font></b></p>
<div align="center"><input
 class="borderchg" id="title" maxlength="300"
 style="width: 98%; height: 23px;" value="" type="text"></div>
 
<div align="center">
<p style="margin-bottom: 4px;"><b>Okładka:<font
 color="red">*</font></b></p>
</div>
<div align="center"><input
 class="borderchg" id="boxart" maxlength="300"
 style="width: 98%; height: 23px;" value="" type="text"></div>
 
<div align="center">
<p style="margin-bottom: 4px;"><b>Informacje:<font
 color="red">*</font></b></p>
</div>
 
<div align="center"><textarea
 class="max2000; borderchg" id="info" maxlength="800"
 style="width: 99%; height: 90px;"></textarea></div>
<div align="center"> 
<p style="margin-bottom: 4px;"><b>Opis:</b></p>
</div>
<div align="center"><textarea
 class="borderchg" id="opis"
 style="width: 99%; height: 120px;"></textarea></div>
<div align="center">
<p style="margin-bottom: 4px;"><b>Linki:<font
 color="red">*</font></b></p>
</div>
<div align="center"><textarea
 class="borderchg" id="downlinks"
 style="width: 99%; height: 50px;"></textarea></div>
<div align="center">
<p><button
 generuj="" input=""
 onclick="doStuff_3();doStuff_2();doStuff()"
 style="background: purple none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-family: Arial Black; font-variant: normal; font-size: 13pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: italic; font-weight: bold; color: green; width: 120px; height: 68px;"
 type="button">Generuj</button></p>
<div style="text-align: center;"><b>Tytuł:</b></div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"><textarea
 class="borderchg" id="gen_3" rows="3"
 style="width: 800px;">Przy dodawaniu newsa,
wygenerowany kod skopiuj
do pola "Tytuł"</textarea>
</div>
<input value="Zaznacz wszystko"
 onclick="gen_3.select()" type="button">
</div>
 
<hr> 
<div align="center">
<div style="text-align: center;"><b>Krótka
treść:</b></div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"><textarea
 class="borderchg" id="gen_2" rows="12"
 style="width: 800px;">Przy dodawaniu newsa,
wygenerowany kod skopiuj
do pola "Krótka treść"</textarea>
</div>
<input value="Zaznacz wszystko"
 onclick="gen_2.select()" type="button">
</div>
 
<hr>
<div align="center">
<p><b>Pełna
treść:</b></p>
<div align="center"><textarea
 class="borderchg" id="gen" rows="17"
 style="width: 800px;">Przy dodawaniu newsa,
wygenerowany kod skopiuj
do pola "Pełna treść"</textarea>
</div>
<input value="Zaznacz wszystko"
 onclick="gen.select()" type="button">
 
<p></p>
<hr><big><big><span
 style="color: rgb(255, 0, 0);"><span
 style="font-weight: bold;">by !!<span
 style="color: rgb(23, 108, 163);">Driada</span>!!</span></span></big></big> 
<p
 style="font-weight: bold; background-color: rgb(221, 177, 44);"><a
 href="generator%20xxx.html"><big>Generator
XXX</big></a></p>
<p
 style="background-color: rgb(202, 202, 202); font-weight: bold;"><a
 href="generator%20film.html"><big>Generator
Film</big></a></p>
</div>
</div>
</div>
<p><br>
<noscript><img
src="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=misiu69&r=ns"
width="1" height="1"></noscript>
</p>
</div>
</body>
</html>

0
Bet king napisał(a):

siemandero
Potrzebuje pomocy przy moim skrypcie. chodzi mi by po naciśnięciu przycisku "zaznacz wszystko" zawartość sie zamiast zaznaczała, to kopiowała

proszę o pomoc

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <script><endnote><head>
<script><endnote><head>
<script><endnote><head>
<script></script>
  <title>generator xxx</title>
</head>
<body>
<!-- Beginning of: /home/httpd/layout/interiowo.pl-wstawka.txt -->
<script type="text/javascript"
 id="cintpl_loader"
 src="//w.iplsc.com/internal/inpl.intad/inpl.intad.jssc"></script><!-- Begin DOTSRV -->
<script type="text/javascript">
<!--//--><![CDATA[//><!--
var pp_gemius_identifier = "AfhL0GdKd.vnjF5BOD6AimYmLbqBI8MEkmMCS1L5rwr.T7";
function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};};
gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event');
(function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0],l='http'+((location.protocol=='https:')?'s':''); gt.setAttribute('async','async');
gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src=l+'://iwa.iplsc.com/xgemius.js?v=3'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script');
//--><!]]>
</script>
<script>
var gfkSstConf = {
"url": "config.sensic.net/pl1-sst-w.js",
"media" : "interiowoPL",
"content" : "Interiowo-pl-users_pages_eu_i_fm"
};
(function (w, d, c, s, id) {
if (d.getElementById(id)) {return;}
w[id] = w[id] || function () {
if ("undefined" == typeof gfkSstApi) {w[id].queue.push(arguments[0]);
} else {gfkSstApi.impression(arguments[0]);}
};
w[id].queue = w[id].queue || [];
var tag = d.createElement(s); var el = d.getElementsByTagName(s)[0];
tag.id = id; tag.async = true; tag.src = '//' + c.url;
el.parentNode.insertBefore(tag, el);
})(window, document, gfkSstConf, 'script', 'gfkSst');
</script>
<script>
function inpl_partial_pageview(params){
if(typeof params != 'undefined' && typeof params.gfk != 'undefined'){
gfkSst(params.gfk);
}
}
</script><!-- End DOTSRV --><!-- GA2.1 -->
<script type="text/javascript">
<!-- <![CDATA[
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['b._setAccount', 'UA-2540319-28']);
_gaq.push(['b._addOrganic', 'google.interia','q']);
if(-1!=location.hash.indexOf("utm_"))_gaq.push(['b._setAllowAnchor', true]);
_gaq.push(['_gat._anonymizeIp']);
_gaq.push(['b._trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
// ]]> --> </script><!-- /GA2.1 --><!-- IWA -->
<script>(function(i,n,t,e,r,j,a){i['IWAObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)};j=n.createElement(t),a=n.getElementsByTagName(t)[0];j.async=1;l='http'+((location.protocol=='https:')?'s:':':');j.src=l+e;a.parentNode.insertBefore(j,a)})(window,document,'script','//iwa.iplsc.com/iwa.js','iwa');iwa('create', 2);iwa('set', 'sessionDomain', 'interiowo.pl');iwa("plugin","register","performance",{"unloadEvent":"p_unload_evt","redirect":"p_redirect","domainLookup":"p_domain_lookup","connect":"p_connect","request":"p_request","response":"p_response","parse":"p_parse","domContentLoaded":"p_dom_cnt_load","domContentLoadedEvent":"p_dom_cnt_load_evt","pageload":"p_load","pageloadEvent":"p_load_evt"});iwa("plugin","register","scroll",{"scrollToVar":"scroll"});iwa("plugin","register","pageheight",{"pageHeightVar":"pageheight"});iwa('send', 'pageview');</script><!-- End IWA -->
<script
 src="//js.iplsc.com/inpl.measure/inpl.measure.jssc" async=""></script><!-- AdServer CID: INTERIA/hosting PID: main -->
<script type="text/javascript">
<!-- <![CDATA[
if(location.protocol.substr(0,4)=='http')document.write(unescape('%3C')+'script id="INTERIA.PL.SPECJALNE.hosting.main" src="'+location.protocol+'//hub.com.pl/_'+(new Date()).getTime()+'/ad.js?id=jmMGG.YakhqC6lYwZksm_UVVEl99F73_kmJNoUkRFYX.c7/x='+screen.width+'/y='+screen.height+Inpl.Ad.getKeywords("/key=")+'" type="text/javascript"'+unescape('%3E%3C')+'/script'+unescape('%3E'));
// ]]> -->
</script>
<script type="text/javascript">
<!-- <![CDATA[
Inpl.Ad.init({'skyscraper':'adoceanhubrndoblqfvb'},'jmMGG.YakhqC6lYwZksm_UVVEl99F73_kmJNoUkRFYX.c7');
if(location.hash.indexOf('#inpltesterad')>-1&&location.hash.replace(/[^0-9a-z=]/g,"").length==45){document.write(unescape('%3C')+'script id="kodmaster" src="http://reklama.interia.pl/testuj/inpltester?'+location.hash.replace(/[^0-9a-z=]/g,"")+'" type="text/javascript"'+unescape('%3E%3C')+'/script'+unescape('%3E'));}
// ]]> -->
</script><!-- Wygenerowano dla: interiowo.pl, INTERIA/hosting/main | 2016-03-03 14:01:23 --><!-- End of: /home/httpd/layout/interiowo.pl-wstawka.txt -->
<script type="text/javascript"> function doStuff()
{
var txt = "";
document.getElementById("gen").value = "";
if (document.getElementById("title").value != ""){
txt += "[center][size=2][b]";
txt += document.getElementById("title").value;
txt += "[/b][/size]\n\n";
document.getElementById("gen").value += txt;
}
if (document.getElementById("boxart").value != ""){
txt = "";
txt = "[img]";
txt += document.getElementById("boxart").value;
txt += "[/img]\n\n";
document.getElementById("gen").value += txt;
}
if (document.getElementById("info").value != ""){
txt = "";
txt += "[img]http://generator-warez.interiowo.pl/NajlepszePornownec.png[/img]";
txt += document.getElementById("info").value;
txt += "\n\n";
document.getElementById("gen").value += txt;
}
if (document.getElementById("opis").value != ""){
txt = "";
txt += "[b][color=green]Specyfikacja:[/b][/color]\n";
txt += "[quote]";
txt += document.getElementById("opis").value;
txt += "[/quote]\n\n";
txt += "[img]http://generator-warez.interiowo.pl/2.png[/img]\n\n";
document.getElementById("gen").value += txt;
}
document.getElementById("gen").value += "\n\n";
if (document.getElementById("downlinks").value != ""){
txt = "[/center][img]http://generator-warez.interiowo.pl/3.gif[/img]";
txt += "\n";
txt += "[hide][code]";
txt += document.getElementById("downlinks").value;
txt += "[/code][/hide]\n";
document.getElementById("gen").value += txt;
}
}
function doStuff_2()
{
var txt = "";
document.getElementById("gen_2").value = "";
if (document.getElementById("title").value != ""){
txt += "[center][size=2][b]";
txt += document.getElementById("title").value;
txt += "[/b][/size]\n\n";
document.getElementById("gen_2").value += txt;
}
if (document.getElementById("boxart").value != ""){
txt = "";
txt = "[img]";
txt += document.getElementById("boxart").value;
txt += "[/img]\n\n";
document.getElementById("gen_2").value += txt;
}
if (document.getElementById("info").value != ""){
txt = "[img]http://generator-warez.interiowo.pl/NajlepszePornownec.png[/img]";
txt += "[/center]\n";
txt += document.getElementById("info").value;
document.getElementById("gen_2").value += txt;
}
}
function doStuff_3()
{
var txt = "";
document.getElementById("gen_3").value = "";
if (document.getElementById("title").value != ""){
txt += document.getElementById("title").value;
document.getElementById("gen_3").value += txt;
}
}
</script>
<script type="text/javascript">
onload = function()
{
var textareas = document.getElementsByTagName('textarea');
for(var i = 0; i < textareas.length; ++i)
{
var a = '';
if(a = textareas[i].getAttribute('class'))
{
var pattern = /max([0-9]+)/g;
var wynik = pattern.exec(a);
if(wynik[1])
{
textareas[i].maxlength = wynik[1];
textareas[i].onkeyup = function(){
if(this.value.length > this.maxlength)
{
this.value = this.value.substr(0, this.maxlength);
}
}
}
}
}
}
</script>
<div class="add_wrapgen">
<div class="post clearfix">
<div align="center">
<p style="margin-bottom: 4px;"><b>Tytuł:<font
 color="red">*</font></b></p>
<div align="center"><input
 class="borderchg" id="title" maxlength="300"
 style="width: 98%; height: 23px;" value="" type="text"></div>
 
<div align="center">
<p style="margin-bottom: 4px;"><b>Okładka:<font
 color="red">*</font></b></p>
</div>
<div align="center"><input
 class="borderchg" id="boxart" maxlength="300"
 style="width: 98%; height: 23px;" value="" type="text"></div>
 
<div align="center">
<p style="margin-bottom: 4px;"><b>Informacje:<font
 color="red">*</font></b></p>
</div>
 
<div align="center"><textarea
 class="max2000; borderchg" id="info" maxlength="800"
 style="width: 99%; height: 90px;"></textarea></div>
<div align="center"> 
<p style="margin-bottom: 4px;"><b>Opis:</b></p>
</div>
<div align="center"><textarea
 class="borderchg" id="opis"
 style="width: 99%; height: 120px;"></textarea></div>
<div align="center">
<p style="margin-bottom: 4px;"><b>Linki:<font
 color="red">*</font></b></p>
</div>
<div align="center"><textarea
 class="borderchg" id="downlinks"
 style="width: 99%; height: 50px;"></textarea></div>
<div align="center">
<p><button
 generuj="" input=""
 onclick="doStuff_3();doStuff_2();doStuff()"
 style="background: purple none repeat scroll 0% 50%; -moz-background-clip: initial; -moz-background-origin: initial; -moz-background-inline-policy: initial; font-family: Arial Black; font-variant: normal; font-size: 13pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: italic; font-weight: bold; color: green; width: 120px; height: 68px;"
 type="button">Generuj</button></p>
<div style="text-align: center;"><b>Tytuł:</b></div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"><textarea
 class="borderchg" id="gen_3" rows="3"
 style="width: 800px;">Przy dodawaniu newsa,
wygenerowany kod skopiuj
do pola "Tytuł"</textarea>
</div>
<input value="Zaznacz wszystko"
 onclick="gen_3.select()" type="button">
</div>
 
<hr> 
<div align="center">
<div style="text-align: center;"><b>Krótka
treść:</b></div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"><textarea
 class="borderchg" id="gen_2" rows="12"
 style="width: 800px;">Przy dodawaniu newsa,
wygenerowany kod skopiuj
do pola "Krótka treść"</textarea>
</div>
<input value="Zaznacz wszystko"
 onclick="gen_2.select()" type="button">
</div>
 
<hr>
<div align="center">
<p><b>Pełna
treść:</b></p>
<div align="center"><textarea
 class="borderchg" id="gen" rows="17"
 style="width: 800px;">Przy dodawaniu newsa,
wygenerowany kod skopiuj
do pola "Pełna treść"</textarea>
</div>
<input value="Zaznacz wszystko"
 onclick="gen.select()" type="button">
 
<p></p>
<hr><big><big><span
 style="color: rgb(255, 0, 0);"><span
 style="font-weight: bold;">by !!<span
 style="color: rgb(23, 108, 163);">Driada</span>!!</span></span></big></big> 
<p
 style="font-weight: bold; background-color: rgb(221, 177, 44);"><a
 href="generator%20xxx.html"><big>Generator
XXX</big></a></p>
<p
 style="background-color: rgb(202, 202, 202); font-weight: bold;"><a
 href="generator%20film.html"><big>Generator
Film</big></a></p>
</div>
</div>
</div>
<p><br>
<noscript><img
src="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=misiu69&r=ns"
width="1" height="1"></noscript>
</p>
</div>
</body>
</html>

już sobie poradziłem

wystarczyło w tych wierszach: <input value="Zaznacz wszystko"
onclick="gen_3.select()

dopisać: ; document.execCommand('copy');

i gitara :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1