Problem ze zmiennymi w różnych klasach

0

Hejka, w poniedziałek zabrałem się za zadanie wykonania czytnika RDP w Pythonie. Jest to moja pierwsza aplikacja obiektowa i jak udawało mi się rozwiązywać pewne problemy wyszukując ich w internecie to teraz od kilku godzin nie jestem w stanie rozwiązać jednego z nich. Problemem jest to, że nie potrafię wykorzystać zmiennej self.row = self.cursor.fetchone() w klasie class Second_Window(QMainWindow). Klasa Second_Window jest najzwyklejszym drugim oknem, które otwiera się po naciśnięciu przycisku.

Cały kod bez stysheeta:

from PyQt5.Qt import *
import sys
import mysql.connector as mysql

class Czytnik(QMainWindow):
  def __init__(self, parent=None):
    super(Czytnik, self).__init__(parent)

    self.interfejs()

  def interfejs(self):
    etykieta1 = QLabel("Wprowadź numer pracownika (np. 202034201):", self)
    etykieta1.setGeometry(QRect(6,0, 700,21))

    self.numer = QLineEdit(self)
    self.numer.setValidator(QIntValidator(0, 100000000))
    self.numer.setStyleSheet("font-size: 27px; font-weight: bold;")
    self.numer.setGeometry(QRect(5, 25, 990, 60))

    self.wprowadz = QPushButton("&Wprowadz", self)
    self.wprowadz.setGeometry(QRect(4, 89, 992, 62))
    self.wprowadz.clicked.connect(self.dzialanie)
    self.dialogs = list()
    self.dialogss = list()

    etykieta2 = QLabel("SMART", self)
    etykieta2.setGeometry(QRect(390, 270, 700, 73))
    etykieta2.setStyleSheet("font-size: 65px; font-weight: normal;")
    etykieta3 = QLabel("WORKER", self)
    etykieta3.setGeometry(QRect(365, 340, 700, 73))
    etykieta3.setStyleSheet("font-size: 65px; font-weight: normal;")

    self.setGeometry(100, 100, 1000, 700)
    self.setWindowTitle("Czytnik RDP - ZAP RACHUNKOWOŚĆ")
    self.show()

  def dzialanie(self):
    wynik = self.numer.text()
    db = mysql.connect(host='localhost', user='root', password='', db='projekt_zap')
    self.cursor = db.cursor()

    self.cursor.execute("SELECT imie FROM pracownicy WHERE id_numer = '%s'" % wynik)
    self.row = self.cursor.fetchone()

    if str(wynik) == "":
      dialog1 = Third_Window(self)
      self.dialogss.append(dialog1)
      dialog1.show()
    else:
      dialog = Second_Window(self)
      self.dialogs.append(dialog)
      dialog.show()

    db.close()

class Second_Window(QMainWindow):
  def __init__(self, parent=None):
    super(Second_Window, self).__init__(parent)

    self.wyswietlanie()

  def wyswietlanie(self):
    etykieta = QLabel("Imie: ", self)
    etykieta.setGeometry(6, 0, 990, 21)

    koniecBtn = QPushButton("&Koniec", self)
    koniecBtn.setGeometry(QRect(4, 325, 982, 62))
    koniecBtn.clicked.connect(self.koniec)

    self.setGeometry(105, 218, 990, 390)
    self.setWindowTitle("Potwierdzenie kodu")

  def koniec(self):
    self.close()

class Third_Window(QMainWindow):
  def __init__(self, parent=None):
    super(Third_Window, self).__init__(parent)

    self.interfejs()

  def interfejs(self):
    informacja = QLabel("Błędne dane!", self)
    informacja.setGeometry(310,124,990,80)
    informacja.setStyleSheet("font-size: 65px; font-weight: normal;")

    okBtn = QPushButton("&Okej", self)
    okBtn.setGeometry(QRect(4, 325, 982, 62))
    okBtn.clicked.connect(self.koniec)

    self.setGeometry(105, 218, 990, 390)
    self.setWindowTitle("Potwierdzenie kodu")

  def koniec(self):
    self.close()

def main():
  app = QApplication(sys.argv)
  main = Czytnik()
  main.show()
  sys.exit(app.exec_())

if __name__ == '__main__':
  main()
0

Second_Window jest tworzone zaraz za tym, więc najlepiej by było, żebyś te dane przekazał w konstruktorze.

0

@tsz: Próbowałem przekazywać na kilka sposobów za pomocą konstruktora, ale nie do końca mi to wychodziło. Jesteś w stanie mi pokazać jak to zrobić?

1

Pierwszy problem polega na tym że nie odróżniasz KLASY od OBIEKTU. Klasa określa TYP danych. Wyobraź sobie że zrobię:

  main1 = Czytnik()
  main1.show()
  main2 = Czytnik()
  main2.show()

I co teraz? Co w takiej sytuacji oznacza

Problemem jest to, że nie potrafię wykorzystać zmiennej self.row = self.cursor.fetchone() w klasie class Second_Window(QMainWindow)

Masz teraz dwa obiekty typu Czytnik a tym samym dwie zupełnie niezależne zmienne self.row w każdym z tych obiektów. Z którego ma niby korzystać twoje Second_Window? Skąd ma to wiedzieć?
Szczęśliwie dla ciebie, ukradłeś jakiś sensowny kod i twoja klasa Second_Window ma parametr parent, który to wskazuje na odpowiadający obiekt typu Czytnik. Tylko że nic z tym parametrem nie robisz. Jakbyś w konstruktorze gdzieś go sobie zapisał np. self.ugabuga = parent to następnie gdzieśtam dalej w kodzie mógłbyś zrobić self.ugabuga.row.

Niemniej to nie rozwiąże twoich problemów, bo np. z tego co widzę to tworzysz NOWE OKIENKO za każdym razem.


    if str(wynik) == "":
      dialog1 = Third_Window(self)
      self.dialogss.append(dialog1)
      dialog1.show()
    else:
      dialog = Second_Window(self)
      self.dialogs.append(dialog)
      dialog.show()

Tutaj za każdym razem kiedy wywołasz ten kod utworzy się NOWE okno...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0