Django - problem z ForeignKey

0

Cześć. Tworzę właśnie swój pierwszy backend i nie mogę sobie poradzić z pozyskaniem attribute z innego modelu.

w GET dotyczącym class Transfer otrzymuje numer danego obiektu, a chciałbym otrzymywać wartość z atrybutu.
Czyli aktualnie otrzymuje w Postman:
location: 2
A chciałbym otrzymywać:
location: {{ wartość atrybutu location(CharField) z klasy Location }}.
ale tylko dla GET, ponieważ do POST oraz PUT będę wykorzystywać ID.

to samo tyczy się product, user
Z góry wielkie dzięki za dobre serce i wsparcie.

models.py:

class Product(models.Model):
  index = models.IntegerField(validators=[MinValueValidator(100), MaxValueValidator(999)], unique=True)
  name = models.CharField(max_length=64)
  ean = models.IntegerField(unique=True,)

class Location(models.Model):
  location = models.CharField(max_length=20, unique=True)

class Transfer (models.Model):
  product = models.ForeignKey(Product, on_delete=models.CASCADE)
  location = models.ForeignKey(Location, on_delete=models.CASCADE)
  pcs = models.IntegerField()
  user = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE)
  last_transfer = models.DateField(auto_now=True)
  class Meta:
    unique_together = (('product', 'location'),)
    index_together = (('product', 'location'),)
0

Nie wstawiłeś kodu o który pytasz, nie da się Tobie pomóc chyba, że ktoś akurat zrozumie o co Ci chodzi (ja np. nie do końca łapię)

0

każda class ma przypisany url, A więc przykład z Postman:
POST (key: value):
produkt: 1
location: 1
pcs: 10
user: automamtycznie, na podstawie tokena
last_transfer też automatycznie
GET:
produkt: 1
location: 1
pcs: 10
user: automamtycznie, na podstawie tokena
last_transfer też automatycznie
a chciałbym, aby GET wyglądał:
produkt: Product.name
location: Location.location
pcs: 10
user: username
last_transfer: data (tutaj oczywiście działa wszystko ok)

Dodatkowo wysyłam views:


class UserViewSet(viewsets.ModelViewSet):
  queryset = User.objects.all()
  serializer_class = UserSerializer
  authentication_classes = (TokenAuthentication, )
  permission_classes = (IsAdminUser, )

class ProductViewSet(viewsets.ModelViewSet):
  queryset = Product.objects.all()
  serializer_class = ProductSerializer
  authentication_classes = (TokenAuthentication, )
  permission_classes = (IsAuthenticated, )

class LocationViewSet(viewsets.ModelViewSet):
  queryset = Location.objects.all()
  serializer_class = LocationSerializer
  authentication_classes = (TokenAuthentication, )
  permission_classes = (IsAuthenticated, )

  @action(detail=True, methods=['POST'])
  def new_transfer(self, request, pk=None):
    if 'pcs' in request.data:
      location = Location.objects.get(id=pk)
      product = request.data['product']
      thisProduct = Product.objects.get(id=product)
      pcs = request.data['pcs']
      user = request.user

      try:
        transfer = Transfer.objects.get(location=location, product=thisProduct)
        transfer.pcs = pcs
        transfer.user = user
        transfer.save()
        response = {'message: ' 'transfer was updated'}
        return Response(response, status=status.HTTP_200_OK)
      except:
        Transfer.objects.create(product=thisProduct, location=location, pcs=pcs, user=user)
        response = {'message: ' 'transfer was created'}
        return Response(response, status=status.HTTP_200_OK)

    else:
      response = {'message: ' 'You need to provide PCS'}
      return Response(response, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)

class TransferViewSet(viewsets.ModelViewSet):
  queryset = Transfer.objects.all()
  serializer_class = TransferSerializer
  authentication_classes = (TokenAuthentication, )
  permission_classes = (IsAuthenticated, )

  def update(self, request, *args, **kwargs):
    response = {'message: ' 'you cant update transfer like that'}
    return Response(response, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)

  def create(self, request, *args, **kwargs):
    response = {'message: ' 'you cant create transfer like that'}
    return Response(response, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
0

Czyli w skrócie nie wiem totalnie jak pozyskać atrybut z modelu, który jest przypisany pod ForeignKey

0

Kojarzę tyle, że powinieneś nadpisać jakąś metodę w TransferSerializer. Tak z głowy nie powiem, którą dokładnie, ale tam powinieneś się rozglądać.

1

Musisz popracować nad przekazywaniem myśli i formatowaniem posta.

Dodatkowo nie wkleiłeś najważniejszej klasy, którą należy edytować (TransferSerializer)

Musisz dodać do niej

  location_name = serializers.SerializerMethodField('get_location_name')

  def get_location_name(self, obj):
    return obj.location.location

Coś w tym stylu. I to location_name oczywiście dodać na listę pól

0

Poprawne rozwiązanie problemu to dodanie do modelu funkcji:
no i oczywiście dodanie jej do fields

  def location_name(self):
    return self.location.location

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0