[DJANGO] django.core.exceptions.ImproperlyConfigured: AUTH_USER_MODEL refers to model 'player.Player' that has not been installed

Odpowiedz Nowy wątek
2020-02-05 17:42

Rejestracja: 9 miesięcy temu

Ostatnio: 1 tydzień temu

0

Szukałem w internecie, ale w sumie nawet stack overflow nie był w stanie mi pomóc. Wywala mi wyżej wymieniony błąd.
Zrobiłem sobie AbstractBaseUser, nadpisałem User za pomocą metody get_user_model().
W settings ustawiłem AUTH_USER_MODEL = 'player.Player'. Aplikacja player też oczywiście jest zainstalowana i dodana do INSTALLED_APPS

Poniżej kod models.py

from django.db import models
from django.contrib.auth import get_user_model
from django.contrib.auth.models import AbstractBaseUser, BaseUserManager
from django.core.validators import MinValueValidator
from django.core.exceptions import ObjectDoesNotExist
from django.utils import timezone

from company.models import Company
from city.models import City

User = get_user_model()

class MyPlayerManager(BaseUserManager):

  def create_user(self, email, username, password=None):
    if not email:
      raise ValueError('Users must have an e-mail address')
    if not username:
      raise ValueError('Users must have a username')

    user = self.model(
      email=self.normalize_email(email),
      username=username,
    )

    user.set_password(password)
    user.save(using=self._db)

    return user

  def create_superuser(self, email, username, password):
    user = self.create_user(
      email=self.normalize_email(email),
      username=username,
      password=password,
    )

    user.is_admin = True
    user.is_staff = True
    user.is_superuser = True
    user.save(using=self._db)

    return user

class Player(AbstractBaseUser):
  # USER FIELDS
  email = models.EmailField(
    verbose_name='email',
    max_length=100,
    unique=True,
  )
  username = models.CharField(max_length=50, unique=True)
  date_joined = models.DateTimeField(
    verbose_name='date joined',
    auto_now_add=True,
  )
  last_login = models.DateTimeField(verbose_name='last login', auto_now=True)
  is_admin = models.BooleanField(default=False)
  is_active = models.BooleanField(default=True)
  is_staff = models.BooleanField(default=False)
  is_superuser = models.BooleanField(default=False)

  # PLAYER FIELDS
  SEX_CHOICES = (
    ('F', 'Female',),
    ('M', 'Male',),
  )
  # avatar
  money = models.DecimalField(decimal_places=2, max_digits=100, default=1000)
  respect = models.PositiveIntegerField(
    validators=[MinValueValidator(1)],
    default=1
  )
  sex = models.CharField(max_length=1, choices=SEX_CHOICES, null=True)

  # stats
  intelligence = models.PositiveIntegerField(
    validators=[MinValueValidator(1)],
    default=1
  )
  strength = models.PositiveIntegerField(
    validators=[MinValueValidator(1)],
    default=1
  )
  charisma = models.PositiveIntegerField(
    validators=[MinValueValidator(1)],
    default=1
  )
  luck = models.PositiveIntegerField(
    validators=[MinValueValidator(1)],
    default=1
  )
  beauty = models.PositiveIntegerField(
    validators=[MinValueValidator(1)],
    default=1
  )

  USERNAME_FIELD = 'username'
  REQUIRED_FIELDS = ['email', ]

  objects = MyPlayerManager()

  # USER FUNCS
  def __str__(self):
    return self.username

  def has_perm(self, perm, obj=None):
    return self.is_admin

  def has_module_perms(self, app_label):
    return True

  # PLAYER FUNCS
  def residence(self):
    return City.objects.get(residents=self)

  def work_place(self):
    try:
      work = Company.objects.get(employees=self)
    except ObjectDoesNotExist:
      work = None
    return work

  def age(self):
    now = timezone.now()
    joined = self.date_joined
    delta = now - joined

    if delta.days > 0:
      return delta.days
    else:
      return None

Pozostało 580 znaków

2020-02-05 21:05

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 4 minuty temu

0

Wywal User = get_user_model(), i tak nigdzie tego User nie używasz. Strzelam, że w tej linijce Django chce załadować player.Player, który jest zdefiniowany dopiero kilka linijek niżej.

edytowany 1x, ostatnio: iksde, 2020-02-05 21:07

Pozostało 580 znaków

2020-02-09 20:42

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 10 godzin temu

1

By the way, nie lepiej byłoby mieć jednak osobny model Player z ForeignKey do standardowego modelu User?

Zauważ, że nie każdy użytkownik w Twoim systemie musi być graczem. Prawdopodobnie konta moderatorów bądź administratorów niekoniecznie muszą mieć jakiś związek z typowym profilem gracza. Pomyśl o tym :-)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0