Rest exceptions handling

0

Początkuję z REST'ami i mam takie zagadnienie.
Zrobiłem serwis który dokonuje wielu walidacji danych. W przypadku jeśli dane są niewłaście chcę zwrócić odpowiedni status HTTP + w response Header odpowiednie parę klucz, wartość.

Jednocześnie w przypadku negatywnej walidacji chce wyrzucić runTimException w aplikacji.

Zrobiłem coś takiego

 
@ResponseStatus(HttpStatus.UNPROCESSABLE_ENTITY)
public class MissingDataException extends RuntimeException {

  public MissingDataException(String message) {
    super(message);
  }

}

i użycie

 if (tariffPeriodConsumptionDTO.getPeriodStart() == null) {
      String message = "Value for attribute: periodStart from Object: TariffPeriodConsumptionDTO at "
          + receiverPointDescription + ", is required";
      responseHeaders.set(DomainConstans.HTTP_HEADERS_EXCEPTION_CODE.MISSING_DATA_EXCEPTION, message);
      throw new MissingDataException(message);
    } 

W przypadku kiedy zachochodzi negatywna walidacja status Http jest zwracany poprawnie ale Response Header nie ma już mojej wiadomości.

Jak połączyć runTimeException z responsem ?

Nie chcę tego wyrzucac przez ResponseEntity

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1