OpenCv

0

Witam,
Mam pewien problem z projektem opartym na OpenCv w Pythonie. Chodzi dokładniej o tracking obiektów na filmiku mp4. Znajdę tu kogoś kto może mi pomóc w rozwiązaniu pewnych problemów ? :D
Pozdrawiam

0

Tak wygląda kod nad którym pracuje, oczywiście jest on z tutoriali, ponieważ uczę się dopiero pracy z Pytronem i OpenCv. Problem jest taki że nie wiem jak napisać funkcje do zliczania kontaktów z piłką poszczególnych drużyn.


# Import libraries
import cv2
import os
import numpy as np

# Reading the video
vidcap = cv2.VideoCapture('cutvideo.mp4')
success, image = vidcap.read()
count = 0
success = True
idx = 0

# Read the video frame by frame
while success:
  # converting into hsv image
  hsv = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)
  # green range
  lower_green = np.array([31, 114, 74])
  upper_green = np.array([64, 215, 255])
  # blue range
  lower_blue = np.array([47, 0, 0])
  upper_blue = np.array([137, 197, 255])

  # Red range
  lower_red = np.array([0, 149, 95])
  upper_red = np.array([11, 255, 255])

  # white range
  lower_white = np.array([25, 100, 199])
  upper_white = np.array([140, 158, 255])

  # Define a mask ranging from lower to uppper
  mask = cv2.inRange(hsv, lower_green, upper_green)
  # Do masking
  res = cv2.bitwise_and(image, image, mask=mask)
  # convert to hsv to gray
  res_bgr = cv2.cvtColor(res, cv2.COLOR_HSV2BGR)
  res_gray = cv2.cvtColor(res, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

  # Defining a kernel to do morphological operation in threshold image to
  # get better output.
  kernel = np.ones((13, 13), np.uint8)
  thresh = cv2.threshold(res_gray, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV | cv2.THRESH_OTSU)[1]
  thresh = cv2.morphologyEx(thresh, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

  # find contours in threshold image
  contours,hierachy=cv2.findContours(thresh,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

  prev = 0
  font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX

  for c in contours:
    x, y, w, h = cv2.boundingRect(c)

    # Detect players
    if (h >= (1.5) * w):
      if (w > 15 and h >= 15):
        idx = idx + 1
        player_img = image[y:y + h, x:x + w]
        player_hsv = cv2.cvtColor(player_img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
        # If player has blue jersy
        mask1 = cv2.inRange(player_hsv, lower_blue, upper_blue)
        res1 = cv2.bitwise_and(player_img, player_img, mask=mask1)
        res1 = cv2.cvtColor(res1, cv2.COLOR_HSV2BGR)
        res1 = cv2.cvtColor(res1, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        nzCount = cv2.countNonZero(res1)
        # If player has red jersy
        mask2 = cv2.inRange(player_hsv, lower_red, upper_red)
        res2 = cv2.bitwise_and(player_img, player_img, mask=mask2)
        res2 = cv2.cvtColor(res2, cv2.COLOR_HSV2BGR)
        res2 = cv2.cvtColor(res2, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        nzCountred = cv2.countNonZero(res2)

        if (nzCount >= 20):
          # Mark blue jersy players as france
          cv2.putText(image, 'Chelsea', (x - 2, y - 2), font, 0.8, (255, 0, 0), 2, cv2.LINE_AA)
          cv2.rectangle(image, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 3)
        else:
          pass
        if (nzCountred >= 20):
          # Mark red jersy players as belgium
          cv2.putText(image, str(x), (x - 2, y - 2), font, 0.8, (0, 0, 255), 2, cv2.LINE_AA)
          cv2.rectangle(image, (x, y), (x + w, y + h), (0, 0, 255), 3)
        else:
          pass
    if ((h >= 1 and w >= 1) and (h <= 30 and w <= 30)):
      player_img = image[y:y + h, x:x + w]

      player_hsv = cv2.cvtColor(player_img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
      # white ball detection
      mask1 = cv2.inRange(player_hsv, lower_white, upper_white)
      res1 = cv2.bitwise_and(player_img, player_img, mask=mask1)
      res1 = cv2.cvtColor(res1, cv2.COLOR_HSV2BGR)
      res1 = cv2.cvtColor(res1, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
      nzCount = cv2.countNonZero(res1)

      if (nzCount >= 3):
        # detect football
        cv2.putText(image, 'pilka', (x - 2, y - 2), font, 0.8, (0, 255, 0), 2, cv2.LINE_AA)
        cv2.rectangle(image, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 3)

  cv2.imwrite("./Cropped/frame%d.jpg" % count, res)
  print
  'Read a new frame: ', success # save frame as JPEG file
  count += 1
  cv2.imshow('Match Detection', image)
  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break
  success, image = vidcap.read()
  contour, hierachy = cv2.findContours(thresh, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
  print(len(contour))

vidcap.release()
cv2.destroyAllWindows()

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0