Leetcode nextGreaterElement

Odpowiedz Nowy wątek
2019-06-20 11:06
0

Hej, wstając rano z reguły staram się zrobić sobie jedno zadanie na codewars lub leetcode, dziś wyjątkowo mam problem ze zrozumieniem logiki zadania na leetcode :)

Given a circular array (the next element of the last element is the first element of the array), print the Next Greater Number for every element. The Next Greater Number of a number x is the first greater number to its traversing-order next in the array, which means you could search circularly to find its next greater number. If it doesn't exist, output -1 for this number.

Example 1:

Input: [1,2,1]
Output: [2,-1,2]
Explanation: The first 1's next greater number is 2;
The number 2 can't find next greater number;
The second 1's next greater number needs to search circularly, which is also 2.

Note: The length of given array won't exceed 10000.

Ogólnie moje rozwiązanie wygląda póki co następująco:

class Solution(object):
  def nextGreaterElement(self, nums):
    next_greater = {}
    n = len(nums)
    out = [-1]*n

    for x, y, idx in zip(nums, (nums[1:]+[nums[0]]), range(n)):
      if y > x:
        next_greater[x] = y
      elif y-x:
        next_greater[y] = x
      z = nums[idx]
      while z in next_greater:
        z = next_greater.get(z)
      if z != nums[idx]:
        out[idx] = z

    return out

def test(inp, expected, out):
  if out != expected:
    print("FAILED")
    print("For input: {} | Output should be: {} not {}".format(inp, expected, out))
  else:
    print("PASS for {}".format(inp))

s = Solution()

test([1,2,1], [2,-1,2], s.nextGreaterElement([1,2,1])) #[2, -1, 2]
test([1,2,3,4,3], [2,3,4,-1,4], s.nextGreaterElement([1,2,3,4,3])) #[2, 3, 4, -1, 4]
test([5,4,3,2,1], [-1,5,5,5,5], s.nextGreaterElement([5,4,3,2,1])) #[-1, 5, 5, 5, 5]
test([1,5,3,6,8], [5,6,6,8,-1], s.nextGreaterElement([1,5,3,6,8])) #[5, -1, 6, 8, -1]
test([1,2,3,2,1], [2,3,-1,3,2], s.nextGreaterElement([1,2,3,2,1])) #[2, 3, -1, 3, 3]
#@Edit I jeszcze jeden nie działający po przeróbkach :)
test([100,1,11,1,120,111,123,1,-1,-100], [120,11,120,120,123,123,-1,100,100,100], \
s.nextGreaterElement([100,1,11,1,120,111,123,1,-1,-100])) 

Jednak nie mogę załapać dlaczego w przedostatnim przykładzie na drugiej pozycji zamiast -1 powinno być 6 :)
Oraz 2 na ostatniej pozycji zamiast 3 w ostatnim przykładzie.

Link do leetcode: https://leetcode.com/problems/next-greater-element-ii/

Jakieś pomysły co dokładniej źle rozumiem?


Linux Mint
Arduino / Python 3.5.2
edytowany 9x, ostatnio: Guaz, 2019-06-20 11:37

Pozostało 580 znaków

2019-06-20 11:38
1

5 musisz porównać do [3,6,8,1]. 6 jest pierwszym większym elementem.

Optymalne rozwiązanie jest O(n). Hint: stos.

edytowany 1x, ostatnio: Mózg, 2019-06-20 12:10

Pozostało 580 znaków

2019-06-20 11:50
1
 1. Bo 6 jest pierwszym najwiekszym.
 2. Bo znowu 2 jest pierwszym najwiekszym.
  Zgodnie z konstrukcja struktury.

Pozostało 580 znaków

2019-06-20 12:13

Weźmy listę [1, 5, 3, 6, 8]:

 • Na pierwszą pozycję gdzie jest 1, trafi 5, bo 5 > 1
 • Na drugą pozycję gdzie jest 5, trafi 6, bo 6 > 5
 • Na trzecią pozycję gdzie jest 3, trafi ponownie 6, bo 6 > 3
 • Na czwartą pozycję gdzie jest 6, trafi 8, bo 8 > 6
 • Na piątą pozycję gdzie jest 8, trafi -1, bo jest to maksimum

Ostatecznie więc lista [1, 5, 3, 6, 8] zostanie przetransformowana do [5, 6, 6, 8, -1]. W przypadku listy [1, 2, 3, 2, 1] mamy:

 • Na pierwszą pozycję gdzie jest 1, trafi 2, bo 2 > 1
 • Na drugą pozycję gdzie jest 2, trafi 3, bo 3 > 2
 • Na trzecią pozycję gdzie jest 3, trafi -1, bo jest to maksimum
 • Na czwartą pozycję gdzie jest 2, trafi 3, bo 3 > 2
 • Na piątą pozycję gdzie jest 1, trafi 2, bo 2 > 1

Ostatecznie więc lista [1, 2, 3, 2, 1] zostanie przetransformowana do [2, 3, -1, 3, 2]. Przykładowe rozwiązanie:

class Solution(object):
  def nextGreaterElements(self, nums):

    stack = []
    size = len(nums)
    ans = [-1] * size
    for x in range(size * 2):
      i = x % size
      while stack and nums[stack[-1]] < nums[i]:
        ans[stack.pop()] = nums[i]
      stack.append(i)
    return ans
edytowany 1x, ostatnio: Pyxis, 2019-06-20 12:14

Pozostało 580 znaków

2019-06-20 12:54
0

Dzięki za pomoc :). Całkowicie źle się do tego zabrałem próbując w ten naiwny sposób:


class Solution(object):
  def nextGreaterElement(self, nums):
    if nums:
      n = len(nums)
      out = [-1]*n
      max_num = max(nums)
    else:
      return []

    for i in range(n):
      if nums[i] == max_num:
        continue
      out[i] = self.get_next_greater(nums[i], (x for x in nums[i+1:n]), (x for x in nums[0:i]))
    return out

  def get_next_greater(self, elem, it1, it2):
    for item in it1:
      if elem < item:
        return item
    for item in it2:
      if elem < item:
        return item

Nie przeszło próby czasu, natomiast rozwiązanie kolegi @Pyxis już tak.
Niestety ciężko tu powiedzieć żebym dał radę temu 'code challenge' , ale przynajmniej zrozumiałem i umiem coś nowego, dzięki wszystkim za pomoc :)

Iterowałem w sumie dziesiątki razy po tym samym, przeoczając poradę od @Mózg do zastosowania stosu :)


Linux Mint
Arduino / Python 3.5.2
edytowany 3x, ostatnio: Guaz, 2019-06-20 12:59

Pozostało 580 znaków

2019-06-25 12:54
0

Nie przeszło próby czasu

O(n^2) w limicie:

class Solution:
  def nextGreaterElements(self, xs):
    ys = collections.deque(xs)
    zs = []
    for x in xs:
      ys.rotate(-1)
      for y in ys:
        if y > x:
          zs.append(y)
          break
      else:
        zs.append(-1)
    return zs

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0