Mózg

790 punktów #293 / 6889
-5 pkt za Ocena postu
2020-04-08 12:28

Splity i slajsy są niepotrzebne. Wystarczy jedno przejście w O(1) space. jvoytech na...

5 pkt za Ocena postu
2020-04-08 12:28

Splity i slajsy są niepotrzebne. Wystarczy jedno przejście w O(1) space. jvoytech na...

5 pkt za Ocena postu
2020-03-11 12:57

int is_balanced(char *expr) { size_t left = 0; for ( ; *expr; ++expr) { if (*expr ==...

5 pkt za Ocena postu
2020-01-28 07:33

Najkrótszy substring który zawiera wszystkie unikalne znaki jakie występują w danym...

5 pkt za Ocena postu
2020-01-27 11:39

Najkrótszy substring który zawiera wszystkie unikalne znaki jakie występują w danym...

5 pkt za Ocena postu
2020-01-26 16:12

Najkrótszy substring który zawiera wszystkie unikalne znaki jakie występują w danym...

5 pkt za Ocena postu
2020-01-26 11:39

Najkrótszy substring który zawiera wszystkie unikalne znaki jakie występują w danym...

5 pkt za Ocena postu
2019-11-16 18:23

> ls 1.txt 2.txt > awk 'FNR > 3 { a[FNR-3] = a[FNR-3] $1 "\t" }; END { for (i = 1; i...

5 pkt za Ocena postu
2019-11-16 16:28

> sed -n '/^PPid:/{s/^[^0-9]*//p;q}' /proc/31435/status 22587 > awk '$1 == "PPid:" {...

5 pkt za Ocena postu
2019-11-16 16:17

> sed -n '/PPid:/{s/[^0-9]*//p;q}' /proc/31435/status 22587 > awk '$1 == "PPid:" { p...