OpenCV , Python , Rozpoznawanie osoby na podstawie twarzy

Odpowiedz Nowy wątek
2018-12-26 19:23
0

Cześć , potrzebuję pomocy w projekcie który robię na zaliczenie na 4 roku polibudy. Tematem tego projektu jest "rozpoznawanie użytkownika na podstawie twarzy" , mam stworzyć skrypt w Pythonie OpenCV ,który będzie wykrywał twarz i porównywał ją z wzorcem który już jest zapisany na komputerze i przetworzony przez algorytmy uczące się i tworzące plik YML. Moim problemem jest funkcja "*****.predict(roi_gray)" która zwraca dwa parametry jednym jest "pewność" rozpoznania użytkownika a drugim imię przy każdorazowym rozpoznaniu użytkownika. To co chciałbym osiągnąć i nie wiem jak to wyświetlanie pewności i imienia dla użytkowników którzy są rozpoznani mniej.
Obecny wynik pracy programu

Teraz jest tak: Rafał 87.5555%

A chciałbym tak :

Rafał 87,555%
Piotr 20.03%
Radek 10.04%

Jakby ktoś był tak uprzejmy i bez zbędnego mędrkowania podrzucił mi jakiś totorial albo nazwę konkretnej funkcji to byłbym wdzięczny. Jeśli zły temat to niech moderator Najpierw coś podpowie a potem wrzuci do odpowiedniego działu Pozdro :)

PS: inspirowałem się filmikami Youtub tego gościa

fragment kodu:

id_, conf = recognizer.predict(roi_gray)
    #print(conf)
    if conf>= 50:# and conf <=85:
      print (id_)
      print (labels[id_])
      font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
      name = labels[id_]
      stroke = 2
      color= (255 , 255 , 255)
      cv2.putText(frame, name+str(conf) ,(x+20,y+20), font , 1, stroke)#, cv2.LINE_AA)

Pozostało 580 znaków

2018-12-26 20:09
2

Z Twojego "fragmentu kodu" nic nie wynika, nie widzimy, co jest zwracane. Jak to jest z jakiejś sieci neuronowej, to niech zwraca, to co sieć daje na wyjściu, to może być liczba od 1 do 100, na przykład, którą Zamienisz na procenty.


Wstawiłem kod całego programu i trenera danych YML - Rumka 2018-12-27 09:52

Pozostało 580 znaków

2018-12-27 09:53
0

Kod trenera klasyfikatora

import cv2
import os
import nympy as np
from PIL import Image

face_cascade = cv2.CascadeClassifier('cascades/data/haarcascade_frontal_face_alt2.xml')
recognizer = cv2.face.LBPHFRecognizer_create()

BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

image_dir = os.path.join(os.path.abspath("images"))# folder musi byc w tym samym folderze co program **.py 

current_id = 0 
label_ids = {}
y_labels = []
x_trin = []

for root, dirs , files in os.path.walk(image_dir):
  for file in files:
    if file.endswitch("png") or file.endswitch("jpg"):
      path = os.path.join(root , file)
      label = os.path.basename(os.path.dirname(path)).replace(" ", "-" ).lower()
      print(label ,path)
      if not label in label_ids:
        pass
      else:
        label_ids[label] = curren_id
        current_id +=1

      id_ = label_ids[label]
      #x_label.append(label) # jakis numer
      #y_label.append(path) # NUMPy array
      pil_image = Image.open(path).convert("L") #grayscale
      size = (300, 300)
      final_image = pil_image.resize(size , Image.ANTIALIAS)
      image_array = np.array(pil_image , "uint8")
      #print(image_array) #konwersja pixeli na tablice liczb   
      faces=face_cascade.detectMultiScale(gray,scaleFactor=1.5,minNeighbors=5)        
      for x,y,w,h in faces:
        roi = image_array[y+50:y+h+50 , x+50:x+w+50]
        x_train.append(roi)
        y_labels.append(id_)
#print (y_labels)
print (x_train)

with open("label.pickle", "wb") as f:
  pickle.dump(label_ids , f)

recognizer.train(x_train, np.array(y_labels))
recognizer.save("trainner.yml")

Kod programu

import numpy as np
import cv2
import pickle

face_cascade = cv2.CascadeClassifier('/home/michal/Pulpit/Praca_inzynierska/Haar_cascades/haarcascade_frontalface_alt2.xml') #implementacja
eye_cascade = cv2.CascadeClassifier('/home/michal/Pulpit/Praca_inzynierska/Haar_cascades/eye.xml') 
recognizer = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()
recognizer.read("trainner.yml")

labels = {"faces_name": 1}
with open("labels.pickle", 'rb') as f:
  og_labels = pickle.load(f)
  labels = {v:k for k,v in og_labels.items()}
cap = cv2.VideoCapture(0)

if (cap.isOpened==False):
  print "blad otwarcia pliku"

while (cap.isOpened):
  ret , frame = cap.read()
  gray = cv2.cvtColor(frame , cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  faces = face_cascade.detectMultiScale(gray , scaleFactor = 1.5 , minNeighbors = 5 )
  for (x ,y ,w ,h ) in faces:
    #print(x ,y ,w , h) 
    roi_gray = gray[y:y+h , x:x+w ] #(ycord_start , ycord_end)
    roi_color = frame[y:y+h , x:x+w ]
    #rozpoznawanie twarzy za pomoca deep learning
    id_, conf = recognizer.predict(roi_gray)
    #print(conf)
    if conf>= 50:# and conf <=85:
      print (id_)
      print (labels[id_])
      font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
      name = labels[id_]
      stroke = 2
      color= (255 , 255 , 255)
      cv2.putText(frame, name+str(conf) ,(x+20,y+20), font , 1, stroke)#, cv2.LINE_AA)
    img_item = "obrazek.jpg"
    cv2.imwrite(img_item , roi_color )

#rysowanie ramki na wykrytej twarzy
    color = (255 , 0 , 0)
    stroke = 2
    end_cord_x = x + w
    end_cord_y = y + h
    cv2.rectangle(frame , (x,y) , (end_cord_x , end_cord_x) ,stroke)
    #eyes = eye_cascade.detectMultiScale(roi_gray)
    #for (ex ,ey ,ew ,eh ) in eyes:
    #  cv2.rectangle(frame , (ex,ey) , (ex+ew,ey+eh) ,(0,255,0),2)
  cv2.imshow('frame' , frame)
  if cv2.waitKey(1) == 0xFF & ord('q'):
    break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

Pozostało 580 znaków

2018-12-27 11:28
1

wyniki predykcji dla każdej buźki możesz wrzucać do listy (zmienna results)

while (cap.isOpened):
  results = []
  ...
  for (x ,y ,w ,h ) in faces:
    ...
    id_, conf = recognizer.predict(roi_gray)
    ...
    results.append((id_, conf))
    ...
  print(results)
  cv2.imshow('frame' , frame)
Dziena za odpowiedź , ale ten program działa tak ,że zapisze do listy jedną iterację algorytmu wykrycia osoby i predykcji , zawsze ta lista będzie się składała tylko z aktualnego wykrycia z pominięciem wykrycia osób o mniejszych "szansach" - Rumka 2018-12-27 18:59

Pozostało 580 znaków

2018-12-27 19:00
0

https://i1.wp.com/sefiks.com/[...]o-facial-expression.png?ssl=1

Chciałbym żeby algorytm patrząc na jedną osobę zwracał kilka danych kto to może być tak jak w obrazku z emocjami.
Nie chcę bawić się w klasyczne sieci neuronowe bo potrzeba baaardzo dużo danych i uczy sie je kilka godzin.

Pozostało 580 znaków

2018-12-28 09:48
1

Rozpoznawanie twoarzy najłatwiej zrobić na zasadzie Template Matchingu.
Poniżej masz przykład ale troche z inną sytuacją.
Do jednej osoby potrzebujesz zdjecie twarzy przy profilu pod kątem lewo prawo 60 75 90 105 120. Wtedy działa lepiej.
Powodzenia.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0