Kółko i krzyżyk

0

Śmigam kółko i krzyżyk z podręcznika i mam problem z tym fragmentem:

# jeśli komputer może wygrać, wykonaj ten ruch
for move in legal_moves(board):
  board[move] = computer
  if winner(board) == computer:
    print(move)
    return move

Wywala mi błąd "return outside function"

0

Na moje oko nie masz tu funkcji(metody), nie widzę def-a.

Wrzuć cały kod, dobrze napisany kod masz na GH i filmik na YT (autor G. Coldwind) - masz tam kod w Python i C++. Polecam bo jest fachowo napisany.

0
# Kółko i krzyżyk
# Komputer gra w kółko i krzyżyk przeciwko człowiekowi
# stałe globalne

X = "X"
O = "O"
EMPTY = " "
TIE = "TIE"
NUM_SQUARES = 9

def display_instruct():
  """Wyświetl instrukcję gry."""
  print(
  """
  Witaj w największym intelektualnym wyzwaniu wszech czasów, jakim jest
  gra 'Kółko i krzyżyk'. Będzie to ostateczna rozgrywka między Twoim
  ludzkim mózgiem a moim krzemowym procesorem.
  Swoje posunięcie wskażesz poprzez wprowadzenie liczby z zakresu 0 - 8.
  Liczba ta odpowiada pozycji na planszy zgodnie z poniższym schematem:
  0 | 1 | 2
  ---------
  3 | 4 | 5
  ---------
  6 | 7 | 8
  Przygotuj się, Człowieku. Ostateczna batalia niebawem się rozpocznie. \n
  """
  )

def ask_yes_no(question):
  """Zadaj pytanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie."""
  response = None
  while response not in ("t", "n"):
    response = input(question).lower()
    return response

def ask_number(question, low, high):
  """Poproś o podanie liczby z odpowiedniego zakresu."""
  response = None
  while response not in range(low, high):
    response = int(input(question))
    return response

def pieces():
  """Ustal, czy pierwszy ruch należy do gracza, czy do komputera."""
  go_first = ask_yes_no("Czy chcesz mieć prawo do pierwszego ruchu? (t/n): ")
  if go_first == "t":
    print("\nWięc pierwszy ruch należy do Ciebie. Będzie Ci potrzebny.")
    human = X
    computer = O
  else:
    print("\nTwoja odwaga Cię zgubi... Ja wykonuję pierwszy ruch.")
    computer = X
    human = O
    return computer, human

def new_board():
  """Utwórz nową planszę gry."""
  board = []
  for square in range(NUM_SQUARES):
    board.append(EMPTY)
    return board

def display_board(board):
  """Wyświetl planszę gry na ekranie."""
  print("\n\t", board[0], "|", board[1], "|", board[2])
  print("\t", "---------")
  print("\t", board[3], "|", board[4], "|", board[5])
  print("\t", "---------")
  print("\t", board[6], "|", board[7], "|", board[8], "\n")

def legal_moves(board):
  """Utwórz listę prawidłowych ruchów."""

def winner(board):
  """Ustal zwycięzcę gry."""
  WAYS_TO_WIN = ((0, 1, 2),
  (3, 4, 5),
  (6, 7, 8),
  (0, 3, 6),
  (1, 4, 7),
  (2, 5, 8),
  (0, 4, 8),
  (2, 4, 6))
  for row in WAYS_TO_WIN:
    if board[row[0]] == board[row[1]] == board[row[2]] != EMPTY:
      winner = board[row[0]]
      return winner
    if EMPTY not in board:
      return TIE
      return None

def human_move(board, human):
  """Odczytaj ruch człowieka."""
  legal = legal_moves(board)
  move = None
  while move not in legal:
    move = ask_number("Jaki będzie Twój ruch? (0 - 8):", 0, NUM_SQUARES)
    if move not in legal:
      print("\nTo pole jest już zajęte, niemądry Człowieku. Wybierz inne.\n")
      print("Znakomicie...")
      return move

def computer_move(board, computer, human):
  """Spowoduj wykonanie ruchu przez komputer."""
  # utwórz kopię roboczą, ponieważ funkcja będzie zmieniać listę
  board = board[:]
# najlepsze pozycje do zajęcia według kolejności
BEST_MOVES = (4, 0, 2, 6, 8, 1, 3, 5, 7)
print("Wybieram pole numer", end=" ")
# jeśli komputer może wygrać, wykonaj ten ruch
for move in legal_moves(board):
  board[move] = computer
  if winner(board) == computer:
    print(move)
    return move
# ten ruch został sprawdzony, wycofaj go
board[move] = EMPTY

# jeśli człowiek może wygrać, zablokuj ten ruch
for move in legal_moves(board):
  board[move] = human
  if winner(board) == human:
    print(move)
    return move
    # ten ruch został sprawdzony, wycofaj go
    board[move] = EMPTY

# ponieważ nikt nie może wygrać w następnym ruchu, wybierz najlepsze wolne pole
for move in BEST_MOVES:
  if move in legal_moves(board):
    print(move)
    return move

def next_turn(turn):
  """Zmień wykonawcę ruchu."""
  if turn == X:
    return O
  else:
    return X

def congrat_winner(the_winner, computer, human):
  """Pogratuluj zwycięzcy."""
  if the_winner != TIE:
    print(the_winner, "jest zwycięzcą!\n")
  else:
    print("Remis!\n")
  if the_winner == computer:
    print("Jak przewidywałem, Człowieku, jeszcze raz zostałem triumfatorem. \n" \
    "Dowód na to, że komputery przewyższają ludzi pod każdym względem.")
  elif the_winner == human:
    print("No nie! To niemożliwe! Jakoś udało Ci się mnie zwieść, Człowieku. \n" \
    "Ale to się nigdy nie powtórzy! Ja, komputer, przyrzekam Ci to!")
  elif the_winner == TIE:
    print("Miałeś mnóstwo szczęścia, Człowieku, i jakoś udało Ci się ze mną " \
    "zremisować. \nŚwiętuj ten dzień..." )

moves = []
for square in range(NUM_SQUARES):
  if board[square] == EMPTY:
    moves.append(square)
    return moves


  def main():
      display_instruct()
      computer, human = pieces()
      turn = X
      board = new_board()
      display_board(board)
  while not winner(board):
    if turn == human:
       move = human_move(board, human)
       board[move] = human
  else:
    move = computer_move(board, computer, human)
    board[move] = computer
    display_board(board)
    turn = next_turn(turn)
    
the_winner = winner(board)
congrat_winner(the_winner, computer, human)
     


0

Jest kilka błędów w kodzie. Najpierw rozwiąż błąd z wcięciami. Na poczatku dobrze masz wcięcia ale od lini
def computer_move(board, computer, human): Zaczynają się losowe wcięcia.

0

Aby nie zakładać nowego tematu podepnę się tutaj :P
Chciałem przerobić kod z książki na "spolszczony" i coś nie pykło xD
Sprawdzałem już z 10 razy linijka po linijce z tym zamieszczonym przez autora i poza podmianą nazw zmiennych oraz layoutu planszy do gry niby wszystko gra ale mimo wszystko nie działa :(
Problem pojawia się przy wyborze pola - jakiego by się nie wybrało to wyrzuca że jest zajęte, oraz wywala
"TypeError: list indices must be integers or slices, not NoneType"
dla funkcji main.
Pomocy

X = "X"
O = "O"
PUSTE = " "
REMIS = "Remis!"
LICZBA_POL = 10


def instrukcja():
  print(
    """
    instrukacja do gry w kółko i krzyżyk vs komputer:
    Dostępne pola zostały oznaczone cyframi od 1 do 9 jak na schemacie poniżej:
    
    7 8 9
    4 5 6
    1 2 3
    
    wybierając liczbe zaznaczasz pole
    
    """
  )

def t_czy_n(pytanie):
  odpowiedz = None
  while odpowiedz not in ("t", "n"):
    print("Odpowiedź niepoprawna!")
    odpowiedz = input(pytanie).lower()
  return odpowiedz

def zapytaj_o_numer(pytanie, low, high):
  odpowiedz = None
  while odpowiedz not in range(low, high):
    odpowiedz = int(input(pytanie))
  return odpowiedz

def kto_pierwszy():
  odpowiedz = t_czy_n("Czy chcesz rozpocząć grę jako pierszy(X)? wybierz t/n ")
  if odpowiedz == "t":
    print("ok zaczynasz pierwszy jako X")
    human = X
    comp = O
  else:
    print("komputer zacznie pierwszy jako X")
    comp = X
    human = O
  return comp, human

def nowa_plansza():
  plansza = []
  for pole in range(LICZBA_POL):
    plansza.append(PUSTE)
  return plansza

def wyswietl_plansze(plansza):
  print("\n\t", plansza[7], "|", plansza[8], "|", plansza[9])
  print("\t", "---------")
  print("\t", plansza[4], "|", plansza[5], "|", plansza[6])
  print("\t", "---------")
  print("\t", plansza[1], "|", plansza[2], "|", plansza[3], "\n")

def poprawne_ruchy(plansza):
  ruchy = []
  for pole in range(LICZBA_POL):
    if plansza[pole] == PUSTE:
      ruchy.append(pole)
    return ruchy

def zwyciezca(plansza):
  DROGI_DO_ZWYCIESTWA = ((7,8,9),
              (4,5,6),
              (1,2,3),
              (7,4,1),
              (8,5,2),
              (9,6,3),
              (7,5,3),
              (9,5,1))
  for rzad in DROGI_DO_ZWYCIESTWA:
    if plansza[rzad[0]] == plansza[rzad[1]] == plansza[rzad[2]] != PUSTE:
      zwyciezca = plansza[rzad[0]]
      return zwyciezca
  if PUSTE not in plansza:
    return REMIS

  return None

def ruch_czlowieka(plansza, human):
  poprawne = poprawne_ruchy(plansza)
  ruch = None
  while ruch not in poprawne:
    ruch = zapytaj_o_numer("jaki chcesz wykonać ruch?", 0, LICZBA_POL)
    if ruch not in poprawne:
      print("\nTo pole jest zajęte, wybierz inne!")
  print("OK wybrałeś: ",ruch)
  return ruch

def ruch_kompa(plansza, comp, human):
  """Spowoduje ruch komputera"""
  #utwórz kopię roboczą, ponieważ funkcja będzie zmieniać listę
  plansza = plansza[:]
  #najlepsze pozycje do zajecia według kolejności
  NAJLEPSZE_RUCHY = (5, 1, 3, 7, 9, 2, 4, 6, 8)
  print("Wybieram pole nr:", end=" ")
  #jeśli komputer może wygrać, wykonaj ten ruch
  for ruch in poprawne_ruchy(plansza):
    plansza[ruch] = comp
    if zwyciezca(plansza) == comp:
      print(ruch)
      return ruch
    #ten ruch został sprawdzony, wycofaj go
    plansza[ruch] = PUSTE
  #jeśli człowiek moze wygrać, zablokuj ten ruch
  for ruch in poprawne_ruchy(plansza):
    plansza[ruch] = human
    if zwyciezca(plansza) == human:
      print(ruch)
      return ruch
    #ten ruch został sprawdzony, wycofaj go
    plansza[ruch] = PUSTE
  #ponieważ nikt nie może wygrać w następnym ruchu, wybierz najlepsze pole
  for ruch in NAJLEPSZE_RUCHY:
    if ruch in poprawne_ruchy(plansza):
      print(ruch)
      return ruch

def nastepna_kolejka(kolejka):
  """Zmień wykonawcę ruchu"""
  if kolejka == X:
    return O
  else:
    return X

def gratulacje(winner, comp, human):
  """Pogratuluj zwyciezcy"""
  if winner != REMIS:
    print(winner, "wygrał!")
  else:
    print("Remis!")
  if winner == comp:
    print("wygrał Komputer")
  elif winner == human:
    print("Wygrał człowiek")
  elif winner == REMIS:
    print("REMIS!")

def main():
  instrukcja()
  comp, human = kto_pierwszy()
  kolejka = X
  plansza = nowa_plansza()
  wyswietl_plansze(plansza)

  while not zwyciezca(plansza):
    if kolejka == human:
      ruch = ruch_czlowieka(plansza, human)
      plansza[ruch] = human
    else:
      ruch = ruch_kompa(plansza, comp, human)
      plansza[ruch] = comp
    wyswietl_plansze(plansza)
    kolejka = nastepna_kolejka(kolejka)

  winner = zwyciezca(plansza)
  gratulacje(winner, comp, human)main()
input("enter?")

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1