[PHP] Problem z gradient'em

0

Na podstawie pewnego kodu w Delphi, napisałem funkcję w PHP, mającą rysować gradient. Niestety, nie działa ona dla każdej kombinacji kolorów 8-|. Dla pary kolorów (czerwony, niebieski) funkcja działa prawidłowo, lecz jeżeli podstawię np. (żółty, zielony) funkcja zwraca jakiś szalony obrazek. Co może być przyczyną?

Z góry dzięki za odpowiedź. :)

 function drawGradient($image, $fromColor, $toColor, $steps, $rect, $direction) {
  if ($direction)
   $rect['right']--;
  else  
   $rect['bottom']--;

  if ($steps == 0) $steps = 1;

  $startr = ($fromColor & 0x0000FF);
  $startg = ($fromColor & 0x00FF00) << 8;
  $startb = ($fromColor & 0xFF0000) >> 16; 
  $endr  = ($toColor  & 0x0000FF);
  $endg  = ($toColor  & 0x00FF00) >> 8;
  $endb  = ($toColor  & 0xFF0000) >> 16;

  $diffr = $endr - $startr;
  $diffg = $endg - $startg;
  $diffb = $endb - $startb;

  $rstepr = $diffr / $steps;
  $rstepg = $diffg / $steps;
  $rstepb = $diffb / $steps;  

  if ($direction)
   $rstepw = ($rect['right'] - $rect['left']) / $steps;
  else
   $rstepw = ($rect['bottom'] - $rect['top']) / $steps;  

  for ($i = 0; $i < $steps; $i++) {
   $endr = $startr + round($rstepr * $i);
   $endg = $startg + round($rstepg * $i);
   $endb = $startb + round($rstepb * $i);
   $stepw = round($i * $rstepw);
   $rgb = $endr + ($endg << 8) + ($endb << 16);
   $r = ($rgb >> 16) & 0xFF;
   $g = ($rgb >> 8) & 0xFF;
   $b = $rgb & 0xFF;   

   $color = imageColorAllocate($image, $r, $g, $b);
   if ($direction)
    imageRectangle($image, $rect['left'] + $stepw, $rect['top'], $rect['left'] + $stepw + round($rstepw) + 1, $rect['bottom'], $color);
   else
    imageRectangle($image, $rect['left'], $rect['top'] + $stepw, $rect['right'], $rect['top'] + $stepw + round($rstepw) + 1, $color);
  }  
 }

 header("Content-type: image/png");

 $im = imageCreateTrueColor(100, 20); 

 $rect['left'] = 0;
 $rect['top'] = 0;
 $rect['left'] = 99;
 $rect['bottom'] = 19;

 $fromColor = imageColorAllocate($im, 255, 0, 0); // funkcja działa dobrze
 $toColor = imageColorAllocate($im, 0, 0, 255);
// $fromColor = imageColorAllocate($im, 255, 255, 0); przy tych argumentach funkcja przestaje prawidłowo działać
// $toColor = imageColorAllocate($im, 0, 255, 0);

 drawGradient($im, $fromColor, $toColor, 100, $rect, True);

 ImagePng($im);
0

Zamiast:

  $startr = ($fromColor & 0x0000FF);
  $startg = ($fromColor & 0x00FF00) << 8;
  $startb = ($fromColor & 0xFF0000) >> 16;
  $endr  = ($toColor  & 0x0000FF);
  $endg  = ($toColor  & 0x00FF00) >> 8;
  $endb  = ($toColor  & 0xFF0000) >> 16;

Zrob

$startr = ($fromColor >> 16) & 0xFF;
$startg = ($fromColor >> 8) & 0xFF;
$startb = $fromColor & 0xFF;

$endr = ($toColor >> 16) & 0xFF;
$endg = ($toColor >> 8) & 0xFF;
$endb = $toColor & 0xFF;

Zaczerpnięte z: http://pl2.php.net/manual/pl/function.imagecolorat.php

0
Gorion napisał(a)

Zaczerpnięte z: http://pl2.php.net/manual/pl/function.imagecolorat.php

Hehe, czytałem to i nawet skorzystałem z tego w tym miejscu:

   $rgb = $endr + ($endg << 8) + ($endb << 16);
   $r = ($rgb >> 16) & 0xFF;
   $g = ($rgb >> 8) & 0xFF;
   $b = $rgb & 0xFF;

Jednak we wcześniejszym miejscu nie skojarzyłem że trzeba to zastosować. W każdym razie - ogromne dzięki za pomoc. [browar] Kodzik wstawię do FAQ'u, bo chyba jeszcze nie ma :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0