[PHP] Notatnik w php

0

Nieznam zbyt dobrze php a potrzebuje skryptu który:
np. wpisuje coś do textareny i wciskam button i ten tekst się zapisze
i pużniej jak uruchamiam ten skrypt to w textarenie będzie ten tekst który znapisałem wcześniej i moge do niego znowu wpisywać coś ;p i zapisać
czyli taki notatniczek ;-)

może mi ktoś przesłać na e-mail taki skrypt :-)
[email protected]

0

może mi ktoś przesłać na e-mail taki skrypt :-)
[email protected]

a co to lista mailingowa ? :-D

&lt?
$file = stripslashes($HTTP_POST_VARS['file']);
$text = stripslashes($HTTP_POST_VARS['text']);
$action = $HTTP_POST_VARS['action'];
$self_url = $HTTP_SERVER_VARS['PHP_SELF'];

if($action == 'open') {
 if($fp = @fopen($file, 'r')) {
  $text = fread($fp, filesize($file));
  fclose($fp);
  $msg = 'Edycja pliku "'.$file.'"';
 }
 else $msg = 'Nie można otworzyć pliku "'.$file.'"';
} 
elseif($action == 'save') {
 if($fp = @fopen($file, 'w')) {
  fputs($fp, $text);
  fclose($fp);
  $msg = 'Zapisano plik "'.$file.'"';
 }
 else $msg = 'Nie można zapisać pliku "'.$file.'"';   
} 
elseif($action == 'delete') {
 if(@unlink($file))
  $msg = 'Usunięto plik "'.$file.'"';
 else
  $msg = 'Nie można usunąć pliku "'.$file.'"';    
}

?&gt
&lthtml&gt
&lthead&gt
&lttitle&gtNotatnik&lt/title&gt
&ltmeta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2"&gt
&lt/head&gt
&ltbody bgcolor="#DCDCDC"&gt
&ltform action="&lt? echo $self_url ?&gt" method="post"&gt
&lttextarea name="text" cols="60" rows="15" wrap="off"&gt&lt?
echo htmlspecialchars($text) ?&gt&lt/textarea&gt&ltbr&gt&ltbr&gt
Plik: &ltinput type="text" name="file" value="&lt?
echo htmlspecialchars($file) ?&gt"&gt
&ltselect name="action"&gt
&ltoption value="open"&gtOtwórz
&ltoption value="save"&gtZapisz
&ltoption value="delete"&gtUsuń
&lt/select&gt
&ltinput type="submit" value=" Ok "&gt
&ltinput type="reset" value="Resetuj"&gt
&lt/form&gt&lt? echo $msg ?&gt
&lt/body&gt
&lt/html&gt

0

dzięki piechnat :-)

zapomniałem tesz dodać: a dało by się tesz widzieć tom liste plików których zapisałem np. liste z plikami txt [???]

0

dzięki piechnat :-)

zapomniałem tesz dodać: a dało by się tesz widzieć tom liste plików których zapisałem np. liste z plikami txt [???]

albo się bawimy w skrypty dydaktyczne albo ściągamy
narzędzia do tego stworzone :-D

http://www.mxstudio.homeschool.pl/netexplorer/

0

albo się bawimy w skrypty dydaktyczne albo ściągamy
narzędzia do tego stworzone :-D

http://www.mxstudio.homeschool.pl/netexplorer/

Zabawe skącze :-D jak się dowiem jak zrobic tom liste plików :d

0

albo się bawimy w skrypty dydaktyczne albo ściągamy
narzędzia do tego stworzone :-D

http://www.mxstudio.homeschool.pl/netexplorer/

Zabawe skącze :-D jak się dowiem jak zrobic tom liste plików :d

no cuż, to ja ci zrobie tak :-P i dam kilka linków:

http://www.php.net/download-docs.php
(Manual - są takie zasady że jak się tego nie
przeczyta to się nie zadaje pytań na forum)

http://4programmers.net/php/faq.php
(Pierwsze lepsze FAQ)

http://php.faq.pl/
(Drugie lepsze FAQ)

0

function file_list($sciezka){
$katalog = dir($sciezka);
while (false !== ($plik = $katalog->read())) {
echo '';
echo '! -1 ? "Plik zablokowany" : "Plik odpblokownay").'';
echo "\n";
clearstatcache();
}
echo "";
$katalog->close();
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1