Array and string offset access syntax with curly braces is no longer supported

0

wie ktoś jak naprawić ten błąd?

Array and string offset access syntax with curly braces is no longer supported
      for($j = (13 + 3 * (2 << (ord($this->frameSources[$i] {10}) & 0x07))), $k = TRUE; $k; $j++){ //w tej linijce
        switch ($this->frameSources[$i] {$j}){
          case '!':
            if((substr($this->frameSources[$i], ($j + 3), 8)) == 'NETSCAPE'){
              throw new \Exception($this->version.': '.$this->errors['ERR03'].' ('.($i + 1).' source).');
            }
          break;

          case ';':
            $k = false;
          break;
        }
      }
3

Nie używaj takich { } nawiasów. Od wersji PHP'a 7.4 zapis {indeks} jest niedozwolony. Wystarczy zamienić { } na [ ].

$this->frameSources[$i] {10} -> $this->frameSources[$i][10]
0

Strzelam, że chodzi o to: ord($this->frameSources[$i] {10})

1

Eee, programuję w PHP sporo czasu, a pierwszy raz widzę, żeby ktoś używał klamr w takim przypadku xD

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0