Dlaczego nie dodaje mi znaku wodnego?

0

Dlaczego nie dodaje mi znaku wodnego a po naciśnięciu przycisku dodaj pod nim wyskakują jakieś "krzaczki" i dopiero jest wyświetlane echo"gotowe"

<?php
session_start();
if ($_SESSION['Userok']==false){
  header('Location: login.php');
}
else
require_once "header.php";
?>
  <section >
    <form enctype="multipart/form-data" action="add.php" method="post" class="formularze">
      <label class="logowanie">Tytuł<input type="text" name="tyt" value="Tytuł obrazka" onclick='this.value = "";'></label></br></br>
      <label class="logowanie">Wybierz obrazek <input type="file" name="image"></label>
      <span>Rozszerzenia .gif .png .jpg .jpeg</span></br>
      <input type="submit" value="Dodaj memeszke"class="przyciski" name="przycisk"></br></br></br>
      <span><?php echo $sukcess ?></span>
    </Form>
  </section>

<?php

if(isset($_FILES['image'])){
  $user=$_SESSION['username'];
  $titles=htmlspecialchars($_POST['tyt'],ENT_QUOTES,"UTF-8");
  $errors= array();
  $file_name = $_FILES['image']['name'];
  $file_tmp = $_FILES['image']['tmp_name'];
  $file_type = $_FILES['image']['type'];
  $file_ext=strtolower(end(explode('.',$_FILES['image']['name'])));
  $dir="img/memy/".$file_name;

  $expensions= array("jpeg","jpg","png","gif");
  if(in_array($file_ext,$expensions)=== false){
    $errors[]="extension not allowed, please choose a JPEG or PNG file.";
  }

  if(empty($errors)==true) {
    $isertmem= "INSERT INTO `Memy` (`user`, `tytol`, `img_link`, `like`, `dislike`, `zgłoszone`) VALUES ('$user','$titles','$dir','0','0','0');";
    if ($_lacz->query($isertmem) === TRUE) {
      move_uploaded_file($file_tmp,$dir);
      $sukcess="Sukces";
      $_lacz->close();
      if($file_type=="image/jpg"||$file_type=="image/jpeg"){
        $photo = $dir;

        $image = imagecreatefromjpeg($photo);
        $watermark = imagecreatefromjpeg('/img/water.jpg');

        $width = imagesx($image);
        $height = imagesy($image);
        $watermark_width = imagesx($watermark);
        $watermark_height = imagesy($watermark);
        imagecopymerge($image, $watermark, (($width - $watermark_width))-10, (($height - $watermark_height))-10, 0, 0, $watermark_width, $watermark_height, 100);

        imagejpeg($image);
        imagedestroy($image);
        imagedestroy($watermark);
        echo"gotowe";
      }
      if($file_type=="image/png"||$file_type=="image/png"){
        $photo = $dir;

        $image = imagecreatefrompng($photo);
        $watermark = imagecreatefrompng('/img/water.png');

        $width = imagesx($image);
        $height = imagesy($image);
        $watermark_width = imagesx($watermark);
        $watermark_height = imagesy($watermark);
        imagecopymerge($image, $watermark, (($width - $watermark_width))-10, (($height - $watermark_height))-10, 0, 0, $watermark_width, $watermark_height, 100);

        imagepng($image);
        imagedestroy($image);
        imagedestroy($watermark);
        echo"gotowe";
      }
    } else {
      echo $_lacz->error;
      $_lacz->close();
    }

  }else{
    print_r($errors);
  }
}
require_once "footer.php";
?>
0

http://www.php.net/imagejpeg - przyjrzyj się dokładnie opisowi tej funkcji.

Btw, nie warto bezrozumnie kopiować kodów z internetu - potem dzieją się takie rzeczy jak to :-P

0

Drogi Patryku zrobiłem teraz tak i krzaki zniknęły ale nadal znaku wodnego nie ma na zdjęciu

imagejpeg($image,$dir);
0

Przygotuj MCVE - dzięki temu będę mógł przynajmniej sprawdzić kod u siebie ;-)

1

Dobra chodziło ci o takie uproszczenie?


  <section >
    <form enctype="multipart/form-data" action="test.php" method="post" class="formularze">
      <label class="logowanie">Wybierz obrazek <input type="file" name="image"></label>
      <input type="submit" value="Dodaj memeszke"class="przyciski" name="przycisk"></br></br></br>

    </Form>
  </section>

<?php

if(isset($_FILES['image'])) {
  $errors = array();
  $file_name = $_FILES['image']['name'];
  $file_tmp = $_FILES['image']['tmp_name'];
  $file_type = $_FILES['image']['type'];
  $file_ext = strtolower(end(explode('.', $_FILES['image']['name'])));
  $dir = "/" . $file_name;

    echo
    move_uploaded_file($file_tmp, $dir);
    if ($file_type == "image/jpg" || $file_type == "image/jpeg") {
      $photo = $dir;

      $image = imagecreatefromjpeg($photo);
      $watermark = imagecreatefromjpeg('/water.jpg');

      $width = imagesx($image);
      $height = imagesy($image);
      $watermark_width = imagesx($watermark);
      $watermark_height = imagesy($watermark);
      imagecopymerge($image, $watermark, 0, 0, 0, 0, $watermark_width, $watermark_height, 100);

      imagejpeg($image, $file_name);
      imagedestroy($image);
      imagedestroy($watermark);
      echo '<img src="'.$dir.'">';
    }
    if ($file_type == "image/png" || $file_type == "image/png") {
      $photo = $dir;

      $image = imagecreatefrompng($photo);
      $watermark = imagecreatefrompng('/water.png');

      $width = imagesx($image);
      $height = imagesy($image);
      $watermark_width = imagesx($watermark);
      $watermark_height = imagesy($watermark);
      imagecopymerge($image, $watermark, (($width - $watermark_width)) - 10, (($height - $watermark_height)) - 10, 0, 0, $watermark_width, $watermark_height, 100);

      imagepng($image, $file_name);
      imagedestroy($image);
      imagedestroy($watermark);
      echo "gotowe";
    }

}
?>
0

imagecreatefromjpeg('/water.jpg'); - jesteś pewien, że ścieżka do tego pliku jest prawidłowa?

0

Aktualny kod


  <section >
    <form enctype="multipart/form-data" action="test.php" method="post" class="formularze">
      <label class="logowanie">Wybierz obrazek <input type="file" name="image"></label>
      <input type="submit" value="Dodaj memeszke"class="przyciski" name="przycisk"></br></br></br>

    </Form>
  </section>

<?php

if(isset($_FILES['image'])) {
  $errors = array();
  $file_name = $_FILES['image']['name'];
  $file_tmp = $_FILES['image']['tmp_name'];
  $file_type = $_FILES['image']['type'];
  $file_ext = strtolower(end(explode('.', $_FILES['image']['name'])));
  $dir = "/" . $file_name;

    echo
    move_uploaded_file($file_tmp, $dir);
    if ($file_type == "image/jpg" || $file_type == "image/jpeg") {
      $photo = $dir;

      $image = imagecreatefromjpeg($photo);
      $watermark = imagecreatefromjpeg('/WWW/HTML/home/water.jpg');#tu dodałem ścieżkę

      $width = imagesx($image);
      $height = imagesy($image);
      $watermark_width = imagesx($watermark);
      $watermark_height = imagesy($watermark);
      imagecopymerge($image, $watermark, 0, 0, 0, 0, $watermark_width, $watermark_height, 100);

      imagejpeg($image, $file_name);
      imagedestroy($image);
      imagedestroy($watermark);
      echo '<img src="/water.jpg">'; #tu się upewniłem
    }
    if ($file_type == "image/png" || $file_type == "image/png") {
      $photo = $dir;

      $image = imagecreatefrompng($photo);
      $watermark = imagecreatefrompng('/water.png');

      $width = imagesx($image);
      $height = imagesy($image);
      $watermark_width = imagesx($watermark);
      $watermark_height = imagesy($watermark);
      imagecopymerge($image, $watermark, (($width - $watermark_width)) - 10, (($height - $watermark_height)) - 10, 0, 0, $watermark_width, $watermark_height, 100);

      imagepng($image, $file_name);
      imagedestroy($image);
      imagedestroy($watermark);
      echo "gotowe";
    }

}
?>
0

Ok, wejdź do katalogu /WWW/HTML/home/ na serwerze - odpal tam pwd, ls -al i podeślij wyniki.

0
[email protected]_www:~$ pwd
/WWW/HTML/home
[email protected]_www:~$ ls -al
total 328
drwxrwxrwx 7 www-data www-data  4096 gru 20 19:33 .
drwxrwxrwx 7 root   root    4096 lis 15 09:50 ..
-rw------- 1 mati12  mati12   8361 lis 15 11:56 .bash_history
drwx------ 2 mati12  mati12   4096 lis 1 13:52 .cache
-rw-r--r-- 1 root   root    1257 lis 4 20:15 ca.crt
-rw-r--r-- 1 root   root    1029 lis 4 20:14 ca.csr
-rw------- 1 root   root    1679 lis 4 20:13 ca.key
drwx------ 3 mati12  mati12   4096 lis 1 22:11 .config
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 10918 paź 23 13:59 index.html
-rwxrwxrwx 1 root   root     19 paź 27 16:21 info.php
drwxr-xr-x 6 mati12  mati12   4096 paź 31 13:41 mftp
-rw------- 1 mati12  mati12    24 lis 2 19:09 .mysql_history
drwxrwxrwx 13 root   root    4096 paź 27 22:54 phpmyadmin
-rw------- 1 root   root    1024 lis 4 20:15 .rnd
-rw-r--r-- 1 mati12  mati12    0 lis 1 13:53 .sudo_as_admin_successful
-rw-r--r-- 1 mati12  mati12   2079 gru 20 19:49 test.php
drwxr-xr-x 2 mati12  mati12   4096 gru 4 16:57 .tmp
-rw-r--r-- 1 mati12  mati12  80478 gru 20 19:33 water.jpg
-rw-r--r-- 1 mati12  mati12  170801 gru 20 19:31 water.png
[email protected]_www:~$
0

Dwie sprawy:

 1. #tu się upewniłem - nieprawda. Przeglądarka i PHP to dwa zupełnie różne konteksty - to, że w przeglądarce wyświetla Ci się obrazek nie znaczy wcale, że PHP będzie go widział poprawnie.
 2. imagejpeg($image, $dir); maybe?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0