Generator miniaturek nie generuje poprawnie PNG

Odpowiedz Nowy wątek
2015-03-08 22:41
Pijany Mleczarz
0

Witam serdecznie,
Mam taki skrypt do generowania miniaturek plików graficznych:


function upload_obrazka_miniaturka($file, $filetemp, $path, $newname, $wymiar) {
  if ($file != "") {
    if ($filetemp != "") {
      if (is_uploaded_file($filetemp)) {
        move_uploaded_file($filetemp, $path . "/" . $newname);

        //////////////////////////////////
        if (preg_match("/php/", $file) || preg_match("/Php/", $file) || preg_match("/PHp/", $file) || preg_match("/PHP/", $file) || preg_match("/pHP/", $file) || preg_match("/phP/", $file) || preg_match("/pHp/", $file)) {
          unlink($path . "/" . $newname);
          return "BŁĘDNY PLIK - PROSZĘ SPRÓBOWAĆ PONOWNIE!!";
          exit();
        }
        $sizette = getimagesize($path . "/" . $newname);
        if($sizette['mime'] != "image/jpeg" && $sizette['mime'] != "image/jpg" && $sizette['mime'] != "image/png" && $sizette['mime'] != "image/png"){
          unlink($path . "/" . $newname);
          return "BŁĘDNY PLIK - PROSZĘ SPRÓBOWAĆ PONOWNIE!!";
          exit();
        }
        $rozm = filesize($path . "/" . $newname);
        if($rozm > 2500000){
          unlink($path . "/" . $newname);
          return "PLIK ZA DUŻY- PROSZĘ SPRÓBOWAĆ PONOWNIE!!";
          exit();
        }
        //////////////////////////////////

        $file = strtolower($file);
        $nazwaobrazka = explode('.', $newname);

        //Przypisujemy do zmiennej $img_path ścieżke do obrazka
        $img_path = $path . "/" . $newname;

        //Tworzymy scieżkę do miniaturki
        $thumb_path = $path . "/mini_" . $nazwaobrazka['0'] . '.' . $nazwaobrazka['1'];

        //ustalamy maksymalny dopuszczalny rozmiar miniatury
        $max_width = $max_height = $wymiar;

        //Sprawdzamy czy obraz istnieje
        //if (!file_exists($img_path))
        //  die('Plik obrazu nie istnieje');
        //Pobieramy informacjie o obrazie
        $img_attr = getimagesize($img_path);

        //Sprawdzamy czy obraz jest wiekszy na szerokość czy na wysokość 
        // i zmniejszamy odpowiednio rozmiar
        // $img_attr[0] - szerokosc, $img_attr[1] - wysokość
        if ($img_attr[0] > $img_attr[1]) {
          $scale = $img_attr[0] / $max_width;
        } else {
          $scale = $img_attr[1] / $max_height;
        }

        //Tworzymy obraz miniaturki
        $w = floor($img_attr[0] / $scale);
        $h = floor($img_attr[1] / $scale);
        $thumb = imagecreatetruecolor($w, $h);

        if($nazwaobrazka['1'] == "jpg" || $nazwaobrazka['1'] == "jpeg"){
        //Kopiujemy obraz pomniejszajac go,
        imagecopyresampled($thumb, imagecreatefromjpeg($img_path), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]);

        //Zapisujemy do pliku (jakość 85)
        imagejpeg($thumb, $thumb_path, 85);
        }
        /////////////////

        if($nazwaobrazka['1'] == "png"){
        //Kopiujemy obraz pomniejszajac go,
        imagecopyresampled($thumb, imagecreatefrompng($img_path), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]);

        //Zapisujemy do pliku (jakość 85)
        imagepng($thumb, $thumb_path, 85);
        }

        $nazwaobrazka = explode('.', $newname);

        //Przypisujemy do zmiennej $img_path ścieżke do obrazka
        $img_path = $path . "/" . $newname;

        //Tworzymy scieżkę do miniaturki
        $thumb_path = $path . "" . $nazwaobrazka['0'] . '.' . $nazwaobrazka['1'];

        //ustalamy maksymalny dopuszczalny rozmiar miniatury
        $max_width = $max_height = 800;

        //Sprawdzamy czy obraz istnieje
        //if (!file_exists($img_path))
        //  die('Plik obrazu nie istnieje');
        //Pobieramy informacjie o obrazie
        $img_attr = getimagesize($img_path);

        //Sprawdzamy czy obraz jest wiekszy na szerokość czy na wysokość 
        // i zmniejszamy odpowiednio rozmiar
        // $img_attr[0] - szerokosc, $img_attr[1] - wysokość
        if ($img_attr[0] > $img_attr[1]) {
          $scale = $img_attr[0] / $max_width;
        } else {
          $scale = $img_attr[1] / $max_height;
        }

        //Tworzymy obraz miniaturki
        $w = floor($img_attr[0] / $scale);
        $h = floor($img_attr[1] / $scale);
        $thumb = imagecreatetruecolor($w, $h);

        if($nazwaobrazka['1'] == "jpg" || $nazwaobrazka['1'] == "jpeg"){
        //Kopiujemy obraz pomniejszajac go,
        imagecopyresampled($thumb, imagecreatefromjpeg($img_path), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]);

        //Zapisujemy do pliku (jakość 85)
        imagejpeg($thumb, $thumb_path, 85);
        }

        if($nazwaobrazka['1'] == "png"){

        //Kopiujemy obraz pomniejszajac go,
        imagecopyresampled($thumb, imagecreatefrompng($img_path), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]);

        //Zapisujemy do pliku (jakość 85)
        imagepng($thumb, $thumb_path, 85);

        }

        /////////////////

        return $img_path;
      } else {
        echo"<center><b>Nie można dodać pliku!!</b> Błąd: " . $file . " </center> <br/>";
      }
    }
  }
}

Ale nie generuje mi miniaturki.... Wie ktoś może dlaczego?
Pliki jpg generuje poprawnie - problem jest tylko z PNG.

Bardzo proszę o pomoc,
Northwest

Pozostało 580 znaków

2015-03-08 23:11
1

Może quality trzeba zmienić?

http://php.net/imagepng

Dla PNG są inne wartości niż dla JPG. I nawet nie dotyczą jakości, lecz stopnia kompresji :)

edytowany 1x, ostatnio: Spine, 2015-03-08 23:11

Pozostało 580 znaków

2015-03-09 01:02
Pijany Mleczarz
0

Faktycznie, dziękuję :)
Zmieniłem na taki kod:


function upload_obrazka_miniaturka($file, $filetemp, $path, $newname, $wymiar) {
  if ($file != "") {
    if ($filetemp != "") {
      if (is_uploaded_file($filetemp)) {
        move_uploaded_file($filetemp, $path . "/" . $newname);

        //////////////////////////////////
        if (preg_match("/php/", $file) || preg_match("/Php/", $file) || preg_match("/PHp/", $file) || preg_match("/PHP/", $file) || preg_match("/pHP/", $file) || preg_match("/phP/", $file) || preg_match("/pHp/", $file)) {
          unlink($path . "/" . $newname);
          return "BŁĘDNY PLIK - PROSZĘ SPRÓBOWAĆ PONOWNIE!!";
          exit();
        }
        $sizette = getimagesize($path . "/" . $newname);
        if($sizette['mime'] != "image/jpeg" && $sizette['mime'] != "image/jpg" && $sizette['mime'] != "image/png" && $sizette['mime'] != "image/png"){
          unlink($path . "/" . $newname);
          return "BŁĘDNY PLIK - PROSZĘ SPRÓBOWAĆ PONOWNIE!!";
          exit();
        }
        $rozm = filesize($path . "/" . $newname);
        if($rozm > 2500000){
          unlink($path . "/" . $newname);
          return "PLIK ZA DUŻY- PROSZĘ SPRÓBOWAĆ PONOWNIE!!";
          exit();
        }
        //////////////////////////////////

        $file = strtolower($file);
        $nazwaobrazka = explode('.', $newname);

        //Przypisujemy do zmiennej $img_path ścieżke do obrazka
        $img_path = $path . "/" . $newname;

        //Tworzymy scieżkę do miniaturki
        $thumb_path = $path . "/mini_" . $nazwaobrazka['0'] . '.' . $nazwaobrazka['1'];

        //ustalamy maksymalny dopuszczalny rozmiar miniatury
        $max_width = $max_height = $wymiar;

        //Sprawdzamy czy obraz istnieje
        //if (!file_exists($img_path))
        //  die('Plik obrazu nie istnieje');
        //Pobieramy informacjie o obrazie
        $img_attr = getimagesize($img_path);

        //Sprawdzamy czy obraz jest wiekszy na szerokość czy na wysokość 
        // i zmniejszamy odpowiednio rozmiar
        // $img_attr[0] - szerokosc, $img_attr[1] - wysokość
        if ($img_attr[0] > $img_attr[1]) {
          $scale = $img_attr[0] / $max_width;
        } else {
          $scale = $img_attr[1] / $max_height;
        }

        //Tworzymy obraz miniaturki
        $w = floor($img_attr[0] / $scale);
        $h = floor($img_attr[1] / $scale);
        $thumb = imagecreatetruecolor($w, $h);

        if($nazwaobrazka['1'] == "jpg" || $nazwaobrazka['1'] == "jpeg"){
        //Kopiujemy obraz pomniejszajac go,
        imagecopyresampled($thumb, imagecreatefromjpeg($img_path), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]);

        //Zapisujemy do pliku (jakość 85)
        imagejpeg($thumb, $thumb_path, 85);
        }
        /////////////////

        if($nazwaobrazka['1'] == "png"){
        //Kopiujemy obraz pomniejszajac go,
        imagecopyresampled($thumb, imagecreatefrompng($img_path), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]);

        //Zapisujemy do pliku (jakość 85)
        imagepng($thumb, $thumb_path, 85);
        }

        $nazwaobrazka = explode('.', $newname);

        //Przypisujemy do zmiennej $img_path ścieżke do obrazka
        $img_path = $path . "/" . $newname;

        //Tworzymy scieżkę do miniaturki
        $thumb_path = $path . "" . $nazwaobrazka['0'] . '.' . $nazwaobrazka['1'];

        //ustalamy maksymalny dopuszczalny rozmiar miniatury
        $max_width = $max_height = 800;

        //Sprawdzamy czy obraz istnieje
        //if (!file_exists($img_path))
        //  die('Plik obrazu nie istnieje');
        //Pobieramy informacjie o obrazie
        $img_attr = getimagesize($img_path);

        //Sprawdzamy czy obraz jest wiekszy na szerokość czy na wysokość 
        // i zmniejszamy odpowiednio rozmiar
        // $img_attr[0] - szerokosc, $img_attr[1] - wysokość
        if ($img_attr[0] > $img_attr[1]) {
          $scale = $img_attr[0] / $max_width;
        } else {
          $scale = $img_attr[1] / $max_height;
        }

        //Tworzymy obraz miniaturki
        $w = floor($img_attr[0] / $scale);
        $h = floor($img_attr[1] / $scale);
        $thumb = imagecreatetruecolor($w, $h);

        if($nazwaobrazka['1'] == "jpg" || $nazwaobrazka['1'] == "jpeg"){
        //Kopiujemy obraz pomniejszajac go,
        imagecopyresampled($thumb, imagecreatefromjpeg($img_path), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]);

        //Zapisujemy do pliku (jakość 85)
        imagejpeg($thumb, $thumb_path, 85);
        }

        if($nazwaobrazka['1'] == "png"){

        $thumb = imagecreatetruecolor(100,100); 
        imagesavealpha($img, true); 
        $color = imagecolorallocatealpha($img,0x00,0x00,0x00,127); 
        imagefill($thumb, 0, 0, $color); 

        //Kopiujemy obraz pomniejszajac go,
        imagecopyresampled($thumb, imagecreatefrompng($img_path), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]);

        //Zapisujemy do pliku (jakość 85)
        imagepng($thumb, $thumb_pat, 9);

        }

        /////////////////

        return $img_path;
      } else {
        echo"<center><b>Nie można dodać pliku!!</b> Błąd: " . $file . " </center> <br/>";
      }
    }
  }
}

Efektem użycia tej funkcji jest wyświetlenie:
�PNG IHDRdd���IDATx���KkQ��g.�m�{5�Z+A����M�k�&���E�馋./��8����~�9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�EFp���֓}�{ ��$e=�F������=a�[և�w��ԙ���u_A�}�޼�Q�����g0�����g���9<�KY�eYU]����k���=�_q֎o����q5h1��~g%����|�@]����r�F٩�*�||��xM���m�b��6ò����S8h�魇Pܙ�r}�rygW)��-�(��t������W�FC\��ҝ���U���Q�vٮO�b E����'0���>��K�Y�M�,��hS�_VQ���=�v�8��������).��_UYC�s�yM��)��;w�LVw���P�^�Y��W�{�m})�~ h�Ks�IEND�B`�

Plik "duży" wgrywa poprawnie, jednak miniaturka jest pusta (zajmuje 0b) w przypadku PNG:(

Pozostało 580 znaków

2015-03-09 01:32
0

Nie zagłębiałem się w działanie, ale nie zamieniłeś wszystkich wywołań imagepng ;) Na górze wciąż jest 85.

edytowany 1x, ostatnio: Spine, 2015-03-09 01:32

Pozostało 580 znaków

2015-03-09 11:05
Pijany Mleczarz
0
 function upload_obrazka_miniaturka($file, $filetemp, $path, $newname, $wymiar) {
  if ($file != "") {
    if ($filetemp != "") {
      if (is_uploaded_file($filetemp)) {
        move_uploaded_file($filetemp, $path . "/" . $newname);

        //////////////////////////////////
        if (preg_match("/php/", $file) || preg_match("/Php/", $file) || preg_match("/PHp/", $file) || preg_match("/PHP/", $file) || preg_match("/pHP/", $file) || preg_match("/phP/", $file) || preg_match("/pHp/", $file)) {
          unlink($path . "/" . $newname);
          return "BŁĘDNY PLIK - PROSZĘ SPRÓBOWAĆ PONOWNIE!!";
          exit();
        }
        $sizette = getimagesize($path . "/" . $newname);
        if($sizette['mime'] != "image/jpeg" && $sizette['mime'] != "image/jpg" && $sizette['mime'] != "image/png" && $sizette['mime'] != "image/png"){
          unlink($path . "/" . $newname);
          return "BŁĘDNY PLIK - PROSZĘ SPRÓBOWAĆ PONOWNIE!!";
          exit();
        }
        $rozm = filesize($path . "/" . $newname);
        if($rozm > 2500000){
          unlink($path . "/" . $newname);
          return "PLIK ZA DUŻY- PROSZĘ SPRÓBOWAĆ PONOWNIE!!";
          exit();
        }
        //////////////////////////////////

        $file = strtolower($file);
        $nazwaobrazka = explode('.', $newname);

        //Przypisujemy do zmiennej $img_path ścieżke do obrazka
        $img_path = $path . "/" . $newname;

        //Tworzymy scieżkę do miniaturki
        $thumb_path = $path . "/mini_" . $nazwaobrazka['0'] . '.' . $nazwaobrazka['1'];

        //ustalamy maksymalny dopuszczalny rozmiar miniatury
        $max_width = $max_height = $wymiar;

        //Sprawdzamy czy obraz istnieje
        //if (!file_exists($img_path))
        //  die('Plik obrazu nie istnieje');
        //Pobieramy informacjie o obrazie
        $img_attr = getimagesize($img_path);

        //Sprawdzamy czy obraz jest wiekszy na szerokość czy na wysokość 
        // i zmniejszamy odpowiednio rozmiar
        // $img_attr[0] - szerokosc, $img_attr[1] - wysokość
        if ($img_attr[0] > $img_attr[1]) {
          $scale = $img_attr[0] / $max_width;
        } else {
          $scale = $img_attr[1] / $max_height;
        }

        //Tworzymy obraz miniaturki
        $w = floor($img_attr[0] / $scale);
        $h = floor($img_attr[1] / $scale);
        $thumb = imagecreatetruecolor($w, $h);

        if($nazwaobrazka['1'] == "jpg" || $nazwaobrazka['1'] == "jpeg"){
        //Kopiujemy obraz pomniejszajac go,
        imagecopyresampled($thumb, imagecreatefromjpeg($img_path), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]);

        //Zapisujemy do pliku (jakość 85)
        imagejpeg($thumb, $thumb_path, 85);
        }
        /////////////////

        if($nazwaobrazka['1'] == "png"){

        imagesavealpha($thumb, true); 
        $color = imagecolorallocatealpha($thumb,0x00,0x00,0x00,127); 
        imagefill($thumb, 0, 0, $color); 

        //Kopiujemy obraz pomniejszajac go,
        imagecopyresampled($thumb, imagecreatefrompng($img_path), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]);

        //Zapisujemy do pliku (jakość 85)
        imagepng($thumb, $thumb_path, 9);
        }

        $nazwaobrazka = explode('.', $newname);

        //Przypisujemy do zmiennej $img_path ścieżke do obrazka
        $img_path = $path . "/" . $newname;

        //Tworzymy scieżkę do miniaturki
        $thumb_path = $path . "" . $nazwaobrazka['0'] . '.' . $nazwaobrazka['1'];

        //ustalamy maksymalny dopuszczalny rozmiar miniatury
        $max_width = $max_height = 800;

        //Sprawdzamy czy obraz istnieje
        //if (!file_exists($img_path))
        //  die('Plik obrazu nie istnieje');
        //Pobieramy informacjie o obrazie
        $img_attr = getimagesize($img_path);

        //Sprawdzamy czy obraz jest wiekszy na szerokość czy na wysokość 
        // i zmniejszamy odpowiednio rozmiar
        // $img_attr[0] - szerokosc, $img_attr[1] - wysokość
        if ($img_attr[0] > $img_attr[1]) {
          $scale = $img_attr[0] / $max_width;
        } else {
          $scale = $img_attr[1] / $max_height;
        }

        //Tworzymy obraz miniaturki
        $w = floor($img_attr[0] / $scale);
        $h = floor($img_attr[1] / $scale);
        $thumb = imagecreatetruecolor($w, $h);

        if($nazwaobrazka['1'] == "jpg" || $nazwaobrazka['1'] == "jpeg"){
        //Kopiujemy obraz pomniejszajac go,
        imagecopyresampled($thumb, imagecreatefromjpeg($img_path), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]);

        //Zapisujemy do pliku (jakość 85)
        imagejpeg($thumb, $thumb_path, 85);
        }

        if($nazwaobrazka['1'] == "png"){

        imagesavealpha($thumb, true); 
        $color = imagecolorallocatealpha($thumb,0x00,0x00,0x00,127); 
        imagefill($thumb, 0, 0, $color); 

        //Kopiujemy obraz pomniejszajac go,
        imagecopyresampled($thumb, imagecreatefrompng($img_path), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]);

        //Zapisujemy do pliku (jakość 85)
        imagepng($thumb, $thumb_path, 9);

        }

        /////////////////
 echo $img_path;
        return $img_path;
      } else {
        echo"<center><b>Nie można dodać pliku!!</b> Błąd: " . $file . " </center> <br/>";
      }
    }
  }
}

Mam coś takiego i zamiast przeźroczystych/normalnych PNG generuje mi całe czarne obrazki :(

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0