Cześć, mam problem z generowaniem dokumentacji przez mavena

po użyciu komendy: mvn javadoc:javadoc

Constructing Javadoc information...
Standard Doclet version 1.8.0_231
Building tree for all the packages and classes...
Generating C:\Users\Kiano\Desktop<path>\target\site\apidocs\com<path>
1 error
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD FAILURE
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 53.747 s
[INFO] Finished at: 2020-01-15T15:30:48+01:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-javadoc-plugin:3.0.0:javadoc (default-cli) on project <project>: An error has occurred in Javadoc report generation:
[ERROR] Exit code: 1 - java.lang.IllegalArgumentException
[ERROR] Command line was: "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_231\jre..\bin\javadoc.exe" @options @packages
[ERROR]
[ERROR] Refer to the generated Javadoc files in 'C:\Users\Kiano\Desktop<path>\target\site\apidocs' dir.

mój plugin:
```
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId>
<version>3.0.0</version>
</plugin>


Na SO wyczytałem, że to może być problem taki, że zaczytuje mi javadoc.exe ze złej lokalizacji, sprawdziłem to i mam tego javadoc'a w poprawnej

dzieki za każdą pomoc