Chcę zaszyfrować funkcją crypt() kilka tysięcy liczb złożonych z kilkunastu cyfr każda. Metodą prób i błędów ustaliłem, że stosowanie DES (dwa znaki klucza) nieraz prowadzi do zaszyfrowania w ten sam sposób różnych liczb (zachodzi kolizja), ale już MD5 (dwanaście znaków klucza) działa prawidłowo (kolizja nie zachodzi). Czy wyniki moich "eksperymentów" mają teoretyczne potwierdzenie?