Slick2d i wykrywanie kolizji

0

Słuchajcie mam bardzo ogólne pytanie à propos wykrywania kolizji.

Używam programu Tiled do tworzenia mapy i przeróżnych obiektów jak drzewa kamienie itp.

Czy znacie jakiś graficzny sposób na wykrywanie kolizji?

Chodzi mi o to bym nie musiał zasysać współrzędnych każdego obiektu będącego częścią mapy by wykryć kolizję bo jest to zbyt wolne i przy większym projekcie nie zda egzaminu.

Jestem świeżakiem w dziedzinie gier dlatego nie chciał bym zacząć w złym stylu.

Proszę o podpowiedzi!

0

collide = map.anythingInPosition(x, y);
Kolizje oparte na pobieraniu pikseli są po prostu złe, działają tylko i wyłącznie w małych grach mających mało kolorów.

0

Gdzieś wyczytałem, że wykrywanie kolizji w przypadku tilemap można bazować na tileset mapy. do poszczególnych tilesets można przypisać wartości blocked.

np. mamy tileset o nazwie trawa gdzie wartość właściwości blocked jest false, czyli postać chodząca po trawie nie będzie blokowana i będzie mogła się swobodnie poruszać.

i tileset o nazwie Skały w którego skład będą wchodzić różnego rodzaju duże skały. Dla właściwości "blocked" tego tileseta będzie przypisana wartość true, co w programie będzie oznaczało że nasza postać nie będzie mogła poruszać się po tego rodzaju tilesach.

Jak to zrealizować?

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package slicktest;

import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import org.lwjgl.util.Rectangle;
import org.newdawn.slick.Animation;
import org.newdawn.slick.AppGameContainer;
import org.newdawn.slick.BasicGame;
import org.newdawn.slick.GameContainer;
import org.newdawn.slick.Graphics;
import org.newdawn.slick.Image;
import org.newdawn.slick.Input;
import org.newdawn.slick.SlickException;
import org.newdawn.slick.tiled.TiledMap;

/**
 *
 * @author jarek
 */
public class SlickTest extends BasicGame{
  
  private TiledMap grassMap;
  private Animation sprite, up, down, left, right;
  private float x = 34f, y = 34f;
  // This will keep a list of Tiles that are blocked
  private boolean [][] blocked;
  
  // For collision detection, we have a list of Rectangles you can use to test against
  private ArrayList<Rectangle> blocks;
  
  private static final int SIZE = 34;

  /**
   * @param args the command line arguments
   * @throws org.newdawn.slick.SlickException
   */
  public static void main(String[] args) {
    
    
//    app.setDisplayMode(500, 400, false);
    try {
      AppGameContainer app = new AppGameContainer(new SlickTest());
      app.setDisplayMode(500, 400, false);
      app.start();
    } catch (SlickException ex) {
      Logger.getLogger(SlickTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    
  }

  public SlickTest() {
  }

  @Override //tutaj ładujemy zdjecia mapy itp
  public void init(GameContainer gc) throws SlickException {
  
    grassMap = new TiledMap("data/map/grassmap.tmx");
    
    Image[] movementUp = {new Image("data/player/up1.png"), new Image("data/player/up2.png")};
    Image[] movementDown = {new Image("data/player/down1.png"), new Image("data/player/down2.png")};
    Image[] movementLeft = {new Image("data/player/left1.png"), new Image("data/player/left2.png")};
    Image[] movementRight = {new Image("data/player/right1.png"), new Image("data/player/right2.png")};
    int[] duration = {300, 300}; // Ustawiamy jak często ma być rysowana animacja podczas Sprite
    
     /*
    * false variable means do not auto update the animation.
    * By setting it to false animation will update only when
    * the user presses a key.
    */
    up = new Animation(movementUp, duration, false);
    down = new Animation(movementDown, duration, false);
    left = new Animation(movementLeft, duration, false);
    right = new Animation(movementRight, duration, false);
    
    // Oryginalna orientacja postaci (w którą stronę jest obrócona postać standardowo)
    sprite = down; 
    
    // buduje mape kolizji opierającej się na mapie 
     blocked = new boolean[grassMap.getWidth()][grassMap.getHeight()];
 
     
     int layer = 1;
    for (int xAxis=0;xAxis<grassMap.getWidth(); xAxis++)
    {
       for (int yAxis=0;yAxis<grassMap.getHeight(); yAxis++)
       {
         int tileID = grassMap.getTileId(xAxis, yAxis, layer);
         String value = grassMap.getTileProperty(tileID, "blocked", "false");
         if (value.equals("true"))
         {
           blocked[xAxis][yAxis] = true;
           
           // And create the collision Rectangle
//      blocks.add(new Rectangle((float)xAxis * SIZE, (float)yAxis * SIZE, SIZE, SIZE));
         }
       }
     }
    
  }

  @Override
  public void update(GameContainer gc, int deltaTime) throws SlickException {
    
   Input input = gc.getInput();
   float fdelta= deltaTime *0.1f;
   
  if (input.isKeyDown(Input.KEY_UP))
  {
    sprite = up;
    if (!(isBlocked(x, y - fdelta) || isBlocked(x + SIZE -1, y - fdelta))){
    sprite.update(deltaTime);
    // The lower the delta the slowest the sprite will animate.
    y -= fdelta;
    }
  }
  else if (input.isKeyDown(Input.KEY_DOWN))
  {
    sprite = down;
    if (!(isBlocked(x, y + SIZE + fdelta) || isBlocked(x+SIZE-1, y + SIZE + fdelta)))
    {
      sprite.update(deltaTime);
      y += fdelta;
    }
  }  
  else if (input.isKeyDown(Input.KEY_LEFT))
  {
    sprite = left;
    if (!(isBlocked(x - fdelta, y) || isBlocked(x - fdelta, y+SIZE-1)))
    {
    sprite.update(deltaTime);
    x -= fdelta;
    }
  }
  else if (input.isKeyDown(Input.KEY_RIGHT))
  {
    sprite = right;
    if (!(isBlocked(x + SIZE + fdelta, y) || isBlocked(x + SIZE + fdelta, y+SIZE-1)))
    {
      sprite.update(deltaTime);
      x += fdelta;
    }
  }
}

  @Override
  public void render(GameContainer gc, Graphics grphcs) throws SlickException {
    
    grassMap.render(0, 0);
    sprite.draw(x, y);
    
  }

  private boolean isBlocked(float x, float y) {
    int xBlock = (int) ((int)x / SIZE);
    int yBlock = (int) ((int)y / SIZE);
    return blocked[xBlock][yBlock];
  }
  
}

blocks.add(new Rectangle((float)xAxis * SIZE, (float)yAxis * SIZE, SIZE, SIZE)); dla tej linii dostaje "incompatible types: possible lossy conversion from float to int" dlaczego?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1