generowanie kilku pdf'ów

0

witam.

napisałem funkcję która generuje mi pdf na podstawie danych w bazie.
interfejs tej funkcji wygląda tak, że podaje jej id produktu i ona go już sobie pobiera i wpisuje do pdf'a

wszystko dobrze, jeśli tworze jednego pdf'a,
jeśli tworze więcej niż jednego , to każdy kolejny jest kopią pierwszego..

tak jakby ten pierwsze pdf był gdzies w pamięci przechowywany i potem wykorzystywany ponownie...
proszę o pomoc

1

POKAŻ KUUURRCZE KOD!!!!

0
class Pdf {

  public function __construct()
  {
    $this->CI =& get_instance();
    $this->CI->load->library('fpdf');

    $this->CI->fpdf->AddFont('my_times','','times.php');
    $this->CI->fpdf->AddFont('my_times','I','timesi.php');
    $this->CI->fpdf->AddFont('my_times','B','timesbd.php');
    $this->CI->fpdf->AddFont('my_times','BI','timesbi.php');

    $this->CI->load->model('activity_model');
    $this->CI->load->model('parts_model');
    $this->CI->load->model('repairs_model');

    $this->vat = 0.23;

    //$fpdf->SetRightMargin(19);
    $this->CI->fpdf->AddPage();
    //$fpdf->Image( base_url().'img/ergo_hestia.jpg');
  }

  public function pdf_test( $_data , $_dest = 'D' )
  {

    $font_family = 'my_times';
    $this->CI->fpdf->SetFont($font_family,'',12);
    $this->CI->fpdf->Cell(0,6, $_data ,0,0,'R'); // data
    $this->CI->fpdf->Output( './'.$_data.'.pdf',$_dest);

    $this->CI->fpdf->Close();

  }
}

i wywołanie w jakimś tam kontrolerze:

$this->pdf->pdf_test( 'jan', 'F' ) ;
$this->pdf->pdf_test( 'kowalski', 'F' ) ;

mówiąc krótko:
kod ma utworzyć dwa pliki, jeden o nazwie "jan.pdf" z zawartością "jan",
a drugi o nazwie "kowalski.pdf" z zawartością "kowalski"

po uruchomieniu kodu tworzy dwa pliki, o takich nazwach jak zaplanowałem, jednak z tą samą zawartością "jan"...
używam CodeIgniter'a

0

ok, poradziłem sobie

wczesniej było tak:

$pdf = new FPDF();
$pdf->AddPage();
for($i=0 ; $i < 2; $i++ )
  {    
    $pdf->SetFont('Arial','B',16);
    $pdf->Cell(40,10,'Hello World! + '.$i);
    $pdf->Output( './'.$i.'.pdf','F');
  }

a teraz jest tak:


for($i=0 ; $i < 2; $i++ )
  {    
$pdf = new FPDF();
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','B',16);
$pdf->Cell(40,10,'Hello World! + '.$i);
$pdf->Output( './'.$i.'.pdf','F');
  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0