Cześć!
Jestem w posiadaniu takiego skryptu:

<?php
$login = "";
$haslo = "";

function get_number($url)
{
  $regex = '|/file/(([a-z][0-9]+/)?[0-9]+)(/.*)?$|';
  preg_match($regex, $url, $matches);
  return $matches[1];
}
if($_POST['pokaz'])
{
  $link = 'http://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI'].'?link='.$_POST['pokaz'];
  echo ("<center><b>Twój link do pobrania: <a href=\"$link\">$link</a></b></center><br>");
}
$link = addslashes($_GET['link']);
if($link)
{

  $url = 'http://api.filesonic.com/link?method=getDownloadLink&u='.$login.'&p='.$haslo.'&ids='.get_number($link);

  $ch = curl_init($url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  $zrodlo = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);

  $ss = explode('"filename":"', $zrodlo);
  $ss1 = explode('"', $ss[1]);
  $nazwa = trim($ss1[0]);

  $ss2 = explode('"url":"', $zrodlo);
  $ss3 = explode('"', $ss2[1]);
  $download = trim($ss3[0]);

  $download = str_replace('\\', '', $download);

  $remoteFile = $download;
  $ch = curl_init($remoteFile);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
  $data = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  if ($data === false) {
   echo 'Plik wygasł!';
   exit;
  }

  $contentLength = 'unknown';
  $status = 'unknown';
  if (preg_match('/^HTTP\/1\.[01] (\d\d\d)/', $data, $matches)) {
   $status = (int)$matches[1];
  }
  if (preg_match('/Content-Length: (\d+)/', $data, $matches)) {
   $waga = (int)$matches[1];
  }
  if (preg_match('/filename="(.*)"/', $data, $wynik)){
    $nazwa = trim($wynik[1]);
  }
  header("Content-type: application/force-download"); 
  header('Content-Disposition: attachment; filename="'.$nazwa.'"');
  header('Content-Length: '.$waga);
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $download);
  curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
}
?>

Służy on do pobierania plików z np. Filesonic.com za pośrednictwem serwera.
Niestety występuje problem. Otóż serwer podczas pobierania pliku, w pewnym momencie zrywa połączenie i trzeba pobierać od nowa.
Myślę, że problem leży w konfiguracji serwera. Chciałbym ustawić go tak, żeby podczas pobierania pliku możliwe było nawiązanie kilku jednoczesnych połączeń i wznawianie połączenia w razie jego zerwania. Proszę Was o wskazówki!