Wątek przeniesiony 2022-12-05 00:46 z Bazy danych przez Riddle.

Projekt bazy danych, do przechowywania zrealizowanych projektów

0

Niestety nie mialem czasu zeby zadanie zrobic a bardzo zalzy mi na tym zeby byl zdany.
Nie powinnien byc trudny (jestem na pierwszym roku informatyki)
Dzieki wielkie

Tworzysz bazę danych systemu obsługującego projekty realizowane w firmie. Masz zrealizować fragment poświęcony pracownikom i ich udziale w realizacji projektów.

Masz utworzyć prostą bazę danych przedstawioną na poniższym diagramie koncepcyjnym (logicznym).

Przyjmij dodatkowe założenia, nie uwzględnione na diagramie:

Imię, nazwisko, temat -- mogą być podawane z użyciem polskich znaków diakrytycznych.

PESEL jest 11-pozycyjnym ciągiem cyfr (0..9).

Stan realizacji projektu - wartość od 0% do 100%, domyślnie 0%.

Usunięcie pracownika z bazy jest możliwe, jednak jeśli pracownik realizował jakiś projekt, fakt ten pozostaje odnotowany w bazie (tzn. pozostaje przyporządkowanie jego id do id projektu, wraz z czasem przynależności).

Usunięcie projektu z bazy jest możliwe, jednak jeśli projekt miał przypisanych realizujących pracowników, to fakt ten pozostaje odnotowany w bazie (tzn. pozostaje przyporządkowanie id pracowników do id projektu, wraz z czasem przynależności).

Pracownik aktualnie realizujący dany projekt ma przypisaną datę rozpoczęcia realizacja_od i pustą wartość w realizacja_do. Pracownik, który zakończył udział w projekcie w realizacja_do ma wprowadzoną datę zakończenia -- datę późniejszą niż w realizacja_od. Daty nie mogą być przyszłe (tzn. późniejsze niż aktualna).

Pracownik może być przypisany do wielu różnych projektów w tym samym czasie.

Do danego projektu pracownik może być przypisany tylko raz.

Projekt, po utworzeniu, musi mieć przypisanego kierownika. Kierownik może kierować wieloma projektami (nawet równocześnie), może też być uczestnikiem innych projektów nie w charakterze kierującego.

Specjalizacja pracownika: marketing, finanse, it, ... Rozważ sytuację, że nazwy te w toku eksploatacji bazy mogą się zmieniać oraz mogą być dodawane nowe specjalizacje.

Polecenie:

Opracuj kod SQL tworzący bazę danych zgodnie z podanymi wytycznymi. Zadbaj o odpowiednie nazewnictwo, właściwy dobór typów danych, określenie więzów integralnościowych i ograniczeń związanych z wprowadzanymi danymi.
Umieść w kodzie SQL instrukcje wprowadzające przykładowe dane do tabel -- co najmniej dwa rekordy w każdej tabeli. Dane powinny być reprezentatywne dla projektowanej bazy danych i obejmować, w miarę możliwości, wszystkie istotne przypadki.
Zweryfikuj poprawność założeń załączając do kodu SQL odpowiednie instrukcje potwierdzające ich spełnienie (instrukcje, które łamałyby założenia i które nie mogą zostać wykonane, otocz komentarzem i jednozdaniową uwagą własną).

0

napisałem pv

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1