Zlecę napisanie programu do zautomatyzowania pobierania ksiąg wieczystych. Przynajmniej coś na wzór dawniej działającego KW2PDF.