Gra wąż

0

Witajcie

Ostatnio zrobiłem popularną grę węża :).

Pozdrawiam

Ps. Proszę o opinie i komentarze. Czy wam się podoba czy też nie :).

2

Wrzuć kod na jakiegoś vcsa, ja w żadnym wypadku nie ściągnął bym nic wrzuconego w archiwum

1

Pascal i wcięcia na 5 spacji? Nonkonformista.

1
procedure DrawingSnakeAndFood(wsp_x,wsp_y: integer);
var
  wi,wj: byte;
  point_x1,point_y1,point_x2,point_y2: integer;
  wl,wk: integer;
begin
   point_x1 := 0; point_y1 := 0;
   for wi := 1 to 10 do
    begin
       for wj := 1 to 10 do
        begin
           point_y1 := wsp_y * (wi - 1);
           point_y2 := point_y1 + wsp_y;
           if wi in [2..3] then
            begin
              point_y2 := point_y2 - 1;
              if wi = 3 then
               point_y1 := point_y1 - 1
            end
           else
             if wi in [4..6] then
              begin
                point_y1 := point_y1 - 1;
                point_y2 := point_y2 - 1;
                if wi = 6 then
                 point_y2 := point_y2 - 1
              end
             else
               if wi = 10 then
                point_y1 := point_y1 - 3
               else
                 if wi in [7..9] then
                  begin
                    point_y1 := point_y1 - 2;
                    point_y2 := point_y2 - 2;
                    if wi = 9 then
                     point_y2 := point_y2 - 1
                  end;

           point_x1 := wsp_x * (wj - 1);
           point_x2 := point_x1 + wsp_x;

           if wj in [6..10] then
            begin
              if wj = 6 then
               point_x2 := point_x2 - 1
              else
                begin
                   point_x1 := point_x1 - 1;
                   point_x2 := point_x2 - 1
                end
            end;

          if board[wi,wj] = 'X' then
           begin
              setcolor(4);
              rectangle(point_x1,point_y1,point_x2,point_y2);
              setcolor(10);
              circle(point_x1 + (wsp_x div 2),point_y1 + (wsp_y div 2),wsp_y div 2);
              putpixel(point_x1 + (wsp_x div 2),point_y1 + (wsp_y div 2),12)
           end
          else
            if board[wi,wj] = '0' then
             begin
                setcolor(2);
                rectangle(point_x1,point_y1,point_x2,point_y2);
                setcolor(13);
                circle(point_x1 + (wsp_x div 2),point_y1 + (wsp_y div 2),wsp_y div 2);
                putpixel(point_x1 + (wsp_x div 2),point_y1 + (wsp_y div 2),11)
             end
        end
    end
end;

Podoba mi się, Takie nieoczywiste

5

Działa ale ...

 1. Strasznie miga. Niepotrzebnie przerysowujesz cały ekran. Czyścisz i rysujesz na nowo. Tak można robić ale tylko gdy grafikę buforujesz.
 2. Procedura rysowania planszy jest "kosmiczna". Widać, że to efekt końcowy zgadywania tak długo aż zadziała a nie przemyśleń jak ma to działać. Wystarczyła pojedyncza pętla bez wszelkich ifów ... rysująca węża na podstawie tablicy i 1 linijka rysująca jedzenie ( wywołanie procedury rys. jedzenie ). ( przecież i tak kasujesz obraz op każdym kroku ). Co jakby plansza była 1000x1000 wykonywałbyś te operacje if'y, pypisania itp ... milion razy na każdą klatkę?

Skoro już to napisałeś i działa to teraz przemyśl cały algorytm jeszcze raz i napisz ponownie ale tym razem poprawnie. Brawo za dobre chęci ale obecna wersja niestety nie zasługuje na pochwałę od strony planowania i samego kodu.
Jeśli będziesz miał pytania to pomogę.

3

Przy rysowaniu węża istotne jest odmalowywanie tylko tych fragmentów, które uległy zmianie – dotyczy to zarówno węża, jak i interfejsu (punktów, długości itp.). W przypadku konsolowych aplikacji jest to banalne, bo skasowanie bieżącego znaku i namalowanie nowego to po prostu namalowanie nowego – stary znika. Jeśli chodzi o węża, to przemalowuje się go tylko wtedy, gdy się poruszył, a jeśli się poruszył, to zamalowujesz jego ogon i malujesz głowę w nowym miejscu.

To tak w skrócie. I popraw te wcięcia, bo kod wygląda z nimi tragicznie! W Pascalu używa się wcięć dwuznakowych, we wszystkich konstrukcjach kodu. Są wyjątki, ale póki nie potrafisz formatować zwyczajnego kodu w praktycznie w ogóle, to zostawmy temat wyjątków na kiedyś indziej.

2

Generalnie stosując pascal'ową bibliotekę graph / BGI tak należałoby zrobić ( rysowaćtylko zmiany ) bo w sumie nie ma innej możliwości - ale to z wielu powodów problematyczna metoda.. Z tego co pamiętam to w Graph.pas nie było obsługi buforowania aczkolwiek tego typu sztuczek już od lat się nie stosuje bo przekopiowanie bufora do pamięci 20 razy na sek. to czas właściwie pomijalny a metoda taka rozwiązuje wszelkie problemy z nachodzeniem się obiektów, kolorowym tłem ( np. obrazek ) i wiele innych...
Najbardziej podstawowe funkcje do rysowania wykorzystywane w WinApi to SetDIBitsToDevice + GetDC jak o nich poczytasz to będziesz miał solidną bazę do dalszych zabaw.
Funkcje wstępnie wyglądają strasznie ale w praktyce nie jest trudno.

W sumie całość sprowadza się do ( delphi / lazarus ):


procedure Rysuj();
const

 maxBufferX = 1920 ;
 maxBufferY = 1080 ;

Type

 // Twój bufor ekranu jeden typ liniowy, drugi z dostępem do poszczególnych składowych kolorów.
 //
 TScreen = array [ 0 .. maxBufferX*maxBufferY ] of Dword ; // planujemy układ kolorów RGBA
 TScreenRGBA = Array [ 0 .. maxBufferX*maxBufferY ] of record 
  R, G, B, A :byte ;
 end ;

Var

 canvasHandle : HWND ;
 _bmpinf:TbitmapInfoHeader;
 _bmpin:TBITMAPINFO;
 _rgbq:array [0..0]of TRGBQUAD;

 Screen : TScreen ;
 ScreenRGBA : TScreenRGBA absolute Screen ; // absolute rzutuje obszar pamięci na Screen 

 x, y : integer ;

begin

 //
 // Inicjujemy niezbędne struktury opisujące parametry bufora obrazu
 //

 canvasHandle := [HWND] ; // Tu przypisać HWND okna w którym rysujemy.

 _bmpinf.bisize:=sizeof(_bmpinf);
 _bmpinf.biwidth:=MaxX;
 _bmpinf.biheight:=MaxY;
 _bmpinf.biplanes:=1;
 _bmpinf.bibitcount:=32;
 _bmpinf.bicompression:=0;
 _bmpinf.bisizeimage:=0;
 _bmpinf.biXpelspermeter:=0;
 _bmpinf.biYpelspermeter:=0;
 _bmpinf.biclrused:=0;
 _bmpinf.biclrimportant:=0;
 _rgbq[0].rgbblue:=1;
 _rgbq[0].rgbgreen:=2;
 _rgbq[0].rgbred:=3;
 _rgbq[0].rgbreserved:=0;
 _bmpin.bmiheader:=_bmpinf;
 _bmpin.bmicolors[0]:=_rgbq[0];

 // 
 // Tutaj rysujesz cokolwiek w bufrze ...
 // np. wypełnienie losowymi odcieniami czerwonego
 //

 for x := 0 to maxBufferX - 1 do 
 for y := 0 to maxBufferY - 1 do
 begin
  ScreenRGBA [ x + maxBufferX * Y ].R = random(255) ;
 end;

 //
 // Wyrzucasz na ekran / do okna.
 //

 SetDIBitsToDevice( GetDc ( canvasHandle ), 0, 0 ,maxBufferX, maxBufferY, 0, 0, 0, maxBufferY, @Screen[0], _bmpin,DIB_RGB_COLORS ) ;

end;

czyli właśnie kopiowanie zawartości bufora na ekran ... Niestety wszystko rysować trzeba samemu lub użyć jakiejś biblioteki.

1

W załączniku przygotowałem Ci przykładowy program gotowy do kompilacji w Lazarus.

screenshot-20200916200129.png

0

Standardowe wykorzystanie tylnego bufora to nie jest jedyny sposób na przyspieszenie renderowania. W poważniejszych projektach bazujących na FCL i LCL (np. mój Deep Platformer lub ostatnio Richtris), można spokojnie korzystać z natywnego GDI+ i wydajność jest całkiem niezła (tym bardziej w porównaniu do Linuchów) i tam bitmapy jako bufory sprawdzają się super.

Tutaj problemem jest to, że rysowanie odbywa się bezpośrednio na docelowym płótnie (obojętne na którym). Ten problem można rozwiązać poprzez zamalowanie ”nieważnego” kafla zwykłym Rectangle i namalowanie go od nowa. Taki sposób i tak znacząco przyspieszy proces renderowania, dzięki czemu nic nie będzie migać. Oczywiście o ile gra bazuje na tabelarycznie zbudowanej planszy i wężu przesuwającym się o cały kafel (a nie o piksel/kilka pikseli w każdej klatce).

W każdym razie zawsze da się zrobić lepiej niż malować wszystko od nowa. ;)

0

Poprawiłem zgodnie z sugestiami :).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0