Dzień dobry.

Wysyłam dane za pomocą JavaScript i PHP do podstrony, napisanej w PHP. Używam do tego AJAXa w trybie POST. Nie wiem jak dostać się do wartości przesłanych w skrypcie targecie. Mam tak:

  // funkcja po stronie skryptu wysyłającego (JS)
  function sendXML(location, strParams, redirectToOnSuccess)
  {
    var xmlhttp; 

    if (window.XMLHttpRequest) 
      xmlhttp = new XMLHttpRequest(); 

    else 
      xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

    xmlhttp.onreadystatechange =
      function () 
      {
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200)
        {
          if (this.responseText == "OK")
          {
            alert("Operacja zakończona sukcesem");
            window.open("index.php", "_self");
          }

          else
            alert("Coś poszło nie tak: " + this.responseText);
        }
      }

    xmlhttp.open("POST", location, true);        
    xmlhttp.send(strParams);
  }
  // i dalej w kodzie:
    $strParams = "'usrRoot=" . $_POST["usrRoot"] . "&passRoot=" . $_POST["passRoot"] . "&usr=" . $_POST["usr"] . "&pass=" . $_POST["pass1"] . "&db=" . $_POST["db"] . "&addr=" . $_POST["addr"] . "'";

  //echo $strParams;

  echo "<script>if (confirm('" . $str . "', 'Czy dane się zgadzają?')){sendXML('install_mom.php', " . $strParams . ", 'index.php');}</script>";

---
  ///skrypt odbierający:(linijka)
  $connection = new mysqli($_REQUEST["addr"], $_REQUEST["usrRoot"], $_REQUEST["passRoot"], "");

Ale niestety pluje się, że nie zna indeksów. Nie wiem czy używam właściwej tablicy. Co robię źle?

Proszę o pomoc.
Dzięki Michał.