Witajcie.
Mam mały problem z CKEditorem i ResponsiveFileMenagerem. Mam poniższy kod:

<textarea class="ckeditor" name="content_pl" ></textarea>
<textarea class="ckeditor" name="content_en" "></textarea>
<textarea class="ckeditor" name="content_es" "></textarea>

<script type="text/javascript">
  $(function () {
    $(".ckeditor").each(function () {
      var el = $(this)[0];
      var instance = CKEDITOR.instances[el.id];
      if (instance) { instance.destroy(true); }   
      CKEDITOR.replace(el, {
        filebrowserBrowseUrl: 'http://localhost/responsive_filemanager/filemanager/dialog.php?type=2&editor=ckeditor&fldr=',
        filebrowserUploadUrl: 'http://localhost/responsive_filemanager/filemanager/dialog.php?type=2&editor=ckeditor&fldr=',
        filebrowserImageBrowseUrl: 'http://localhost/responsive_filemanager/filemanager/dialog.php?type=1&editor=ckeditor&fldr='
      });
    });
  });
</script>

CKEditory dodają mi się poprawnie, jednak bez FileMenagera. W momencie gdy mam tylko jeden CKEditor (1 textarea) - wtedy działa powyższy kod poprawnie.

Orientuje się może ktoś jak to naprawić?