https://www.codeproject.com/A[...]dar-Agenda-View-That-You-Will

Wkleiłem artykuł, ściągnąłem w ramach nauki i okazuje się, że leżę chyba z najbardziej banalną rzeczą czyli dopisywanie eventów do kalendarza.

Item testowy jest dodany w taki sposób:

CalendarItem item = new CalendarItem( this.calendar1, DateTime.Now, DateTime.Now, "TEST" );

Wszystko spoko, mogę zbudować taką bazę aby przekazywać te 3 parametry (czas start, czas stop, text) , ale nie za bardzo rozumiem w tym przykładzie skąd pobrać te argumenty w momencie klikania i dodawania eventu z kalendarza - czyli tak jak ma być prawidłowo - najpierw dodawać, a później je wyświetlać?
Czy ktoś może mi to rozjaśnić?

Wklejam Form1.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using WindowsFormsCalendar;

namespace TestHarness
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Fields

    private List<CalendarItem> _items = new List<CalendarItem>();

    #endregion

    /// <summary>
    /// Initializes a new instance of the <see cref="Form1"/> class.
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      CalendarItem item = new CalendarItem(this.calendar1, DateTime.Now, DateTime.Now, "Terrefre");
      _items.Add(item);

      MessageBox.Show(sizeOfList.ToString());
    }

    #region Calendar Methods

    /// <summary>
    /// Handles the LoadItems event of the calendar1 control.
    /// </summary>
    /// <param name="sender">The source of the event.</param>
    /// <param name="e">The <see cref="WindowsFormsCalendar.CalendarLoadEventArgs"/> instance containing the event data.</param>
    private void calendar1_LoadItems( object sender, CalendarLoadEventArgs e )
    {
      foreach( CalendarItem calendarItem in _items )
      {

        if ( this.calendar1.ViewIntersects( calendarItem ) )
        {
          this.calendar1.Items.Add( calendarItem );

        }
      }
    }

    #endregion

    #region Month View Methods

    /// <summary>
    /// Handles the SelectionChanged event of the monthView1 control.
    /// </summary>
    /// <param name="sender">The source of the event.</param>
    /// <param name="e">The <see cref="System.EventArgs"/> instance containing the event data.</param>
    private void monthView1_SelectionChanged( object sender, EventArgs e )
    {
      this.calendar1.SetViewRange( this.monthView1.SelectionStart.Date, this.monthView1.SelectionEnd.Date);
    }

    #endregion

  }
}