Prosze o pomoc w zrozumieniu części programu z książki "Ansi C"

0

Witam. W rozdziale o tablicach pojawia się program który zlicza wszystkie białe znaki, liczby oraz inne znaki. Wygląda on tak:

#include <stdio.h>

/*zliczanie cyfr, znaków białych i znaków innych*/
int main()
{
  int c, i, nwhite, nother;
  int ndigit[10];
  nwhite = nother = 0;
  for (i = 0; i < 10; ++i)
    ndigit[i] = 0;
  while ((c = getchar()) != EOF)
    if (c >= '0' && c <= '9')
      ++ndigit[c-'0'];
    else if (c == ' ' || c == '\t' || c == '\n')
      ++nwhite;
    else
      ++nother;
   printf("digits =");
   for (i = 0; i < 10; ++i)
    printf("%d",ndigit[i]);
  printf(", white space = %d, other = %d\n", nwhite, nother);
  return 0;
}

W opisie tego programu piszą, że:

W programie wykorzystujemy cechy znakowej reprezentacji cyfr. Warunek: if (c >= '0' && c <= '9') określa, czy znak przechowywany w zmiennej c jest cyfrą. Jeżeli, jest, wartość liczbowa takiej cyfry wynosi c-'0'.

I tu napotkałem problem bo nie rozumiem czemu c-'0' ma być tą liczbą. Czy ktoś z was, bardziej doświadczonych i lepiej to rozumiejących może mi to wytłumaczyć?

1

I tu napotkałem problem bo nie rozumiem czemu c-'0' ma być tą liczbą.

Zwróć uwagę na to, w jaki sposób zliczane są konkretne znaki cyferek; Poniższy warunek:

if (c >= '0' && c <= '9')

sprawdza, czy wczytany znak to znak cyfry, czyli o kodzie ASCII od 48 do 57; Jeśli warunek zostanie spełniony, zmienna c faktycznie zawiera liczbę z podanego przedziału; Teraz zobacz na deklarację tablicy z licznikami:

int ndigit[10];

Macierz ta zawiera dziesięć komórek na liczby - liczniki cyfr w wejściowym ciągu; W pierwszej pętli zostaje wypełniona zerami, czyli liczniki wszystkich cyferek zostają zainicjowane; Wróćmy do warunku - jeśli znak jest cyfrą, poniższa instrukcja:

++ndigit[c-'0'];

powoduje inkrementację konkretnej komórki tablicy liczników; Indeks tej komórki obliczany jest w taki sposób, że od kodu bieżącego znaku odejmowany jest kod znaku 0, czyli kod 48:

 • jeśli c zawiera znak 0 to '0'-'0', czyli 48 - 48 = 0, czyli ++ndigit[0],
 • jeśli c zawiera znak 9 to '9'-'0', czyli 57 - 48 = 9, czyli ++ndigit[9];
0

Dziękuje za pomoc. Głupio się przyznać ale myślałem, że '9' to po prostu 9 i dlatego nie rozumiałem tego wyrażenia.

0

Tu jest ta różnica - 9 to liczba, a '9' to znak cyfry o kodzie 57.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0