Mam rozkmine z ubijaniem procesu aplikacji przez "ctrl + c". Mając shutdownHook mogę to złapać w aplikacji, ale pytanie jest takie czy wykonanie "ctrl + c" wywoła InterruptedException w aplikacji (wiem że można go tylko przechwycić przez sleep,wait itp) czy tylko to wywoała system w celu przełączenia na inny wątek?