Tworzenie metody statycznej

0

Witam mam za zadanie napisać program który mnoży mi dwie macierzy oczywiście one same są generowane przez program (nie ma tylko warunku sprawdzającego k1 i w2) chciałbym aby metoda mnozenie w klasie operacje macierz była statyczna (żebym mógł ją wywołać jak metodę z klasy Math). Kiedy tworzę public static Macierz mnozenie to eclipse chcre by każda zmienna była statyczna. Dlaczego tak się dzieje i czy da się to obejść.

IOimport java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class Test {
	public static void main (String args[]){
		
		String s = null;
		String sP[] = new String [2]; 
		String s2[] = new String[2];
		String s3[] = new String [2];
		
		System.out.println("podaj wymiary tablicy w formacie x1,y1;x2,y2");
		BufferedReader we = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		
		  try {
			s = we.readLine();
			if ((s != null) && (!s.equals(""))) {
				sP = s.split(";");
				s2=sP[0].split(",");
				s3=sP[1].split(",");
			}
		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		}
		  
	   Macierz tab1=new Macierz(new Integer(s2[0].trim()), new Integer(s2[1].trim()),true);
	   Macierz tab2=new Macierz(new Integer(s3[0].trim()), new Integer(s3[1].trim()),true);
	   Macierz wynik=new Macierz(new Integer(s2[0].trim()), new Integer(s3[1].trim()),false);
	   
	   Operacje_macierz oper=new Operacje_macierz (tab1,tab2,wynik);
	   
	   tab1.Wypisz();
	   System.out.println();
	   tab2.Wypisz();
	   System.out.println();
	   wynik=oper.mnozenie();
	   wynik.Wypisz();
	   //System.out.println(wynik.x+ " "+ wynik.y);
	}
}import java.util.Random;

public class Macierz {
	int x,y;
	int tab[][];
	public Macierz(int x,int y,boolean fill){
		this.x=x;
		this.y=y;
		tab=new int [x][y];
		if(fill){
			Wypelnij();
		}
	}
	
	private void Wypelnij(){
		int n=10;
		Random rand = new Random();
	  
	  for(int i=0; i<x; i++){
	  	for(int j=0; j<y; j++){
	  		tab[i][j]=rand.nextInt(n+1);
	  	}
	  }
	}
	
	public void Wypisz(){
	  for(int i=0; i<x; i++)
	  {
	  	for(int j=0; j<y; j++)
	  		System.out.print(tab[i][j]+" ");
	  	System.out.println();	
	  }
	}
}public class Operacje_macierz {
	Macierz m1,m2,w;
	int w1,k1,w2,k2;
	public Operacje_macierz(Macierz m1, Macierz m2,Macierz w){
		this.m1=m1;
		this.m2=m2;
		this.w=w;
		w1=m1.x;
		k1=m1.y;
		
		w2=m2.x;
		k2=m2.y;
	}
	public Macierz mnozenie(){
		int s=0;
		for (int i=0;i<w1;i++){
			for (int j=0;j<k2;j++){
				for (int x=0;x<k1;x++){
				s+=m1.tab[i][x]*m2.tab[x][j];
				}
				w.tab[i][j]=s;
				s=0;
			}
		}
		return w;
	}
}
 
0

dzieje się tak, bo w metodzie która ma być statyczna, odwołujesz się do zmiennych (pól) danej klasy - którym to przypisujesz wartości w konstruktorze (czyli tworząc obiekt !! - bez sensu!) Jeśli chcesz mieć tę metodę statyczną, to nie możesz jej uzależniać od istnienia obiektu. Przekaż bezpośrednio do metody (statycznej) te 3 parametry, które przekazujesz do konstruktora, czyli np

public static Macierz mnozenie(Macierz m1, Macierz m2,Macierz w){
    int s=0;
    int w1=m1.x;
    int k2=m2.y;
    int k1=m1.y;
    for (int i=0;i<w1;i++){
      for (int j=0;j<k2;j++){
        for (int x=0;x<k1;x++){
          s+=m1.tab[i][x]*m2.tab[x][j];
        }
        w.tab[i][j]=s;
        s=0;
      }
    }
    return w;
  }

i przekazuj co potrzebujesz np
wynik=Operacje_macierz.mnozenie(tab1, tab2, wynik);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1