Mam problem jak dobrać się do pierwszego znaku stringu który jest elementem tablicy typu rekordowego.
Przykładowe zadanie z którym sobie nie radzę:

Wczytaj rekordy o polach(towar, cena) do tablic A[w][k] i B[w][k] (w,k - stałe)
W każdym wierszu tablicy A znaleźć najtańszy i wstawić go wraz z ceną (jako cały rekord) na miejsce tych towarów w danym wierszu, których nazwy zaczynają się na 'T', to samo zrobić w B tylko dla zaczynających się na 'C'