Program z użyciem tablic

0

Witajcie, otóż mam napisać program, który z jednego pliku "odczytuje" tekst i do drugiego pliku zapisuje informacje i ilości liter w postaci:
Plik wejściowy - Ala ma kota
Plik wyjściowy:
A - 4
B - 0
C - 0
itd.

Napisałem coś takiego #include <iostream>
#include<stdio.h>
#include<string>

using namespace std;

char Tablica[64];
int Tablica2[64];
char znak;
int i,j;
FILE *f;
FILE *f2;

int main()

{
j=65;
for(i=1;j<52;j++)
{
if (j==91)
j=97;
Tablica[i]=char(j);
j=j+1;
}

for(i=1;i=52; i++)
Tablica2[i]=0;

f = fopen("Test.txt", "rw");
f2 = fopen("Test2.txt", "w");

while(!feof(f))

{
  znak = fgetc(f);
  int i=1;
  while (Tablica[i] !=0)
  {
    if (znak==Tablica[i])
    Tablica[i]=Tablica[1]+1;
    i++;
    break;
  }

  int z=1;
  while (Tablica[i] !=0)

  {

  fprintf(f2,"Tablica[i] - Tablica2[i]");
  z++;
  }

  int v=1;
  while (Tablica[i] !=0)
  {
    if(Tablica2!=0)
    fprintf(f2,"Tablica[i] - Tablica2[i]");
    v++;

  }

    fclose(f);
    fclose(f2);

}
return(0);

}


Lecz niestety coś nie działa, siedzę już nad tym długi czas i nie mogę rozgryźć. Proszę o pomoc, z góry dziękuję.

Proszę także o niekopiowanie tego programu innych osób, które również potrzebują czegoś podobnego, gdyż program stworzony jest przeze mnie.
0

Po 1 co to ma byc:

 j=65;
  for(i=1;j<52;j++)
  {
    if (j==91)
    j=97;
    Tablica[i]=char(j);
    j=j+1;
  }

?
Po 2 co to ma byc?


  for(i=1;i=52; i++)   // nie powinno byc i==52?
  Tablica2[i]=0;

Powinno byc tak:
1.wczytujesz dane z pliku
2.zmodyfikowany algorytm np bucket sort o to link:http://edu.i-lo.tarnow.pl/inf/alg/003_sort/0020.php
3.zapisujsz dane do pliku

0

Znam podstawy, ale dopiero zaczynam z C, wcześniej robiłem w pascalu. Mam coś takiego właśnie w Turbo:


program licz;

var
 tz:array[1..52] of char;
 tw:array[1..52] of integer;
 plik_we, plik_wy, plik_wy2:text;
 znak:char;
 i,j:integer;begin
{wypelnianie wartosciami}
 j:=65;
 for i:=1 to 52 do
 begin
  if j=91 then j:=97;
  tz[i]:=chr(j);
  j:=j+1;
 end; for i:=1 to 52 do
 begin
  tw[i]:=0;
 end; assign(plik_we,'C:/tekst.txt');
 assign(plik_wy,'C:/wynik.txt');
 assign(plik_wy2,'C:/wynik2.txt');
 reset(plik_we);
 rewrite(plik_wy);
 rewrite(plik_wy2);

{obliczenia}
 while not(eof(plik_we)) do
  begin
   read(plik_we,znak);
   for i:=1 to length(tz) do
   begin
     if znak=tz[i]
     then
     begin
      tw[i]:=tw[i]+1;
      break;
     end;

   end;
  end;

{zapis}
 for i:=1 to length(tz) do
 begin
  writeln(plik_wy,tz[i],'-',tw[i]);
 end;

 for i:=1 to length(tz) do
 begin
  if tw[i]<>0 then
  writeln(plik_wy2,tz[i],'-',tw[i]);
 end;

 close(plik_we);
 close(plik_wy);
 close(plik_wy2);
end.

No i chciałem to przepisać na C, ale pewnie znając życie to pomyliłem kilka instrukcji...

0

Nie czekam na gotowca, tylko na wskazówki, ale, że Wy jesteście mądrzejsi, to dzięki za pomoc.

0

Okej skoro znasz podstawy to zakodowanie tego algorytmu nie powinno ci sprawic trudnosci:

 1. Wczytaj to zdanie wejściowe to tablicy charów
 2. Zadeklaruj tablice n elementów(i zainicjalizuj jej elementu 0), gdzie n to liczba znaków jaka może byc wykorzystana w powyższym zdaniu ( w ascii bez rozróżniania duzych/małych liter wynosi ona bodajże 26 znaków.. tab[0] to 'A' lub 'a'; tab[1] to'B' lub 'b' ; tab[3] to'C' to 'c' itd)
  3.Wykonaj pętle od i=0 do n-1 która "przeleci" przez całe zdanie wejściowe i doda +1 do odpowiedniego elementu naszej tablicy(np jesli pierwsza literka to 'A' to zrobi tab[0]++ )
 3. Koniec w tablicy masz ilosc powtórzeń każdego z znaku
  UWAGA: musisz pamiętac, że indeksy tablicy(0,1,2..26) nie odpowiadają dokładnie wartości znaku jaki zawiera w tablicy ASCII(dla A jest ona bodajże 65) a więc odwołujesz się tak: tab[(int)A-65];
0

Dzięki, będę działał

0

na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że przekombinowałeś ten program, więc go napisałem. dalej mi się wydaje że przekombinowałeś:

#include <cstdio>

int main()
{
 char linia[1024];
 int znaki[256] = {};
 gets(linia);
 char* p = linia;
 while(*p) znaki[(unsigned char)*p++]++; //<-- zliczanie znaków
 for (int i=0; i<256; i++)
  {
   if (znaki[i]>0)
    printf("%c (ASCII:% 4d) - %d\n",(char)i,i,znaki[i]);
  }
 return 0;
}
0

Dzięki wielkie za wskazówki!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1