Lista jednokierunkowa samo organizująca się.

Wielki Orzeł
2016-01-04 11:47
Wielki Orzeł
0

Witam, chciałbym się zapytać w jak można zrobić listę jednokierunkową, która jest samo organizująca?

Elementy listy to litery alfabetu np. A, C, D. Jak dodam nowy element powiedzmy B to lista będzie ułożona zgodnie z kolejnością alfabetu.

program lista;

type
  pElement = ^TElement;
  TElement = record
    litera:char;
    next:pElement;
  end;

{PROCEDURY DO LISTY}
procedure wyswietl_liste(p:pElement);
begin
  while p <> nil do
  begin
    writeln(p^.litera);
    p := p^.next;
  end;
end;

procedure dodaj_na_poczatek(var glowa:pElement; dane:char);
var
  p:pElement;
begin
  new(p);
  p^.litera := dane;
  p^.next := glowa;
  glowa := p;
end;

{GLOWNY PROGRAM}
var
  alfabet:pElement;

begin
  alfabet := nil;
  dodaj_na_poczatek(alfabet, 'a');
  dodaj_na_poczatek(alfabet, 'd');
  dodaj_na_poczatek(alfabet, 'c');
  dodaj_na_poczatek(alfabet, 'b');
  wyswietl_liste(alfabet);
  readln;
end.

Co należy dopisać w procedurze wyświetlania? Jakiś warunek?

Pozostało 580 znaków

2016-01-04 11:56

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 3 dni temu

0
 1. Dla listy takie podejście jest całkiem bezsensowne, już lepiej drzewo binarne.
 2. Lecisz po liście jak znajdujesz większy element to wstawiasz przed nim, jeżeli nic nie znajdziesz to wstawiasz na koniec.

Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0