Wywoływanie funkcji - nie działa.

0

Cześć, kilka miesięcy temu zacząłem swoją przygodę z programowaniem i pythonem.
Problem dotyczy mojego pierwszego samodzielnego projektu, gry w oczko według zasad stosowanych w moim domu^^.

Otóż w wersie 90.:


      print u"Liczba punktów GRACZA 1: %d." % player1.punkty_gracza
      print u"Liczba punktów GRACZA 2: %d.\n" % player2.punkty_gracza
      self.sprawdzanie(gracz1, gracz2) # nie działa

      tura += 1

wzywam funkcję 'sprawdzanie' odpowiedzialną za sprawdzanie wyników w przypadku oczka/perskiego oczka - i tu jest problem, bo funkcja nigdy się nie aktywuje.

Dla ułatwienia ograniczyłem wielkość talii kart, żeby w każdej grze problem był widoczny już pod koniec drugiej tury.


#-*- coding: utf-8 -*-

from random import *
from sys import exit

deck = [(u'dziesiątka kier', 10), (u'dziesiątka pik', 10), (u'dziesiątka karo', 10), (u'dziesiątka trefl', 10),
      ('as kier', 11), ('as pik', 11), ('as karo', 11), ('as trefl', 11)]

shuffle(deck)


class Rozgrywka(object):

  ''' class for opening of the game '''

  def granie(self):

    print u"\nROZPOCZNIJMY GRĘ!"
    print u"\nBy gra była fair należy rozegrać mecz i rewanż (lub parzystą liczbę gier),"
    print u"zmieniając się za każdym razem numerem gracza.\n"
    print u"Po ustaleniu kolejności graczy wcisnąć ENTER.\n"
    readyness = raw_input('Gotowi? ') 
    gra = Gra()
    gra.pierwsze_rozdanie(gracz1, gracz2)


class Gra(object):

  def pierwsze_rozdanie(self, player1, player2):

    ''' first deal '''

    print "*-" * 10
    print "Tura 1"
    print "*-" * 10
    print u"\nKażdy z graczy otrzymuje po jednej karcie."
            
    gracz1.pick_card(deck)
    gracz2.pick_card(deck)

    print u"Liczba punktów GRACZA 1:", gracz1.punkty_gracza
    print u"Liczba punktów GRACZA 2:", gracz2.punkty_gracza
    print u"Wciśnij ENTER, aby przejść dalej."
    klawisz = raw_input('>>> ')
    self.kolejne_rozdania(gracz1, gracz2)

  def kolejne_rozdania(self, player1, player2):

    """ every next deal """

    tura = 2

    while True:
      print "*-" * 10
      print "Tura %d" % tura
      print "*-" * 10
      print "\n"

      if player1.pasowanie == False and player2.pasowanie == False:
        player1.players_turn(gracz2)
        player2.players_turn(gracz1)

      elif player1.pasowanie == True and player2.pasowanie == False:
        print u"GRACZ 1 spasował."
        player2.players_turn(gracz1)

      elif player1.pasowanie == False and player2.pasowanie == True:
        print u"GRACZ 2 spasował."
        player1.players_turn(gracz2)

      else:
        print u"Obu graczy spasowało."
        self.sprawdzanie_koncowe(gracz1, gracz2)

      print "-" * 20
      print "KONIEC TURY nr %d." % tura
      print u"Liczba punktów GRACZA 1: %d." % player1.punkty_gracza
      print u"Liczba punktów GRACZA 2: %d.\n" % player2.punkty_gracza
      self.sprawdzanie(gracz1, gracz2) # nie działa

      tura += 1

  def sprawdzanie(self, player1, player2):

    """ scores checking """

    if player1.punkty_gracza == 21 and len(player1.karty_zebrane) == 2:
      print "GRACZ 1 ma OCZKO!"
      print u"Zwycięża GRACZ 1!!!"
      print "KONIEC."
      exit(0)

    elif player2.punkty_gracza == 21 and len(player2.karty_zebrane) == 2:
      print "GRACZ 2 ma OCZKO!"
      print u"Zwycięża GRACZ 2!!!"
      print "KONIEC."
      exit(0)

    elif player1.punkty_gracza == 21 and len(player1.karty_zebrane) == 2 and \
      player2.punkty_gracza == 21 and len(player2.karty_zebrane) == 2:
      print "Obu graczy ma OCZKO!"
      print "REMIS."
      print "KONIEC."
      exit(0)

    elif player1.punkty_gracza == 22 and len(player1.karty_zebrane) == 2 and \
      player2.punkty_gracza == 22 and len(player2.karty_zebrane) == 2:
      print "Obu graczy ma PERSKIE OCZKO! WOW!"
      print "REMIS."
      print "KONIEC."
      exit(0)

    elif player1.punkty_gracza == 22 and len(player1.karty_zebrane) == 2:
      print "GRACZ 1 ma PERSKIE OCZKO!"
      print u"Zwycięża GRACZ 1!!!"
      print "KONIEC."
      exit(0)

    elif player2.punkty_gracza == 22 and len(player2.karty_zebrane) == 2:
      print "GRACZ 2 ma PERSKIE OCZKO!"
      print u"Zwycięża GRACZ 2!!!"
      print "KONIEC."
      exit(0)

  def sprawdzanie_koncowe(self, player1, player2):

    """ scores checking in case of both players passing their turns """

    if player1.punkty_gracza > player2.punkty_gracza:
      print u"GRACZ 1 ma więcej punktów niż GRACZ 2."
      print u"Zwycięża GRACZ 1!!!"
      print "KONIEC."
      exit(0)
      
    elif player2.punkty_gracza > player1.punkty_gracza:
      print u"GRACZ 2 ma więcej punktów niż GRACZ 1."
      print u"Zwycięża GRACZ 2!!!"
      print "KONIEC."
      exit(0)

    elif player1.punkty_gracza == player2.punkty_gracza:
      print u"Obu graczy ma taką samą ilość punktów!"
      print "REMIS."
      print "KONIEC."
      exit(0)


class Player(object):

  ''' class for player '''

  punkty_gracza = 0
  karty_zebrane = []
  pasowanie = False

  def __init__(self, name):
    self.name = name

  def pick_card(self, deck):

    num = randrange(0, len(deck)-1)
    card = deck[num]
    deck.remove(card)
    print "%s otrzymuje: %s." % (self.name, card[0])
    self.punkty_gracza += card[1]
    self.karty_zebrane.append(card)

  def players_turn(self, player2):

    """ defines player's turn, second argument should be a second player """

    print u"Akcja należy do: %s." % self.name
    print "1) Dobranie karty."
    print "2) Pass."
    print "Wpisz numer akcji:"

    akcja = raw_input('>>> ')

    try:
      input = int(akcja)
    except ValueError:
      print "NUMER, ciemniaku!"

    if input == 1:
      self.pick_card(deck)
        
      if self.punkty_gracza > 22:
        print u"%s ma %d punktów - 'fura'! PRZEGRYWA." % (self.name, self.punkty_gracza)
        print u"%s zwycięża, mając %d punkty!" % (player2.name, player2.punkty_gracza)
        exit(0)

    elif input == 2:
      print "%s pasuje." % self.name
      self.pasowanie = True

    print "%s - koniec akcji." % self.name
    print u"Wciśnij ENTER, aby przejść dalej."
    klawisz = raw_input('>>> ')


gracz1 = Player("GRACZ 1")
gracz2 = Player("GRACZ 2")
mecz = Rozgrywka()
mecz.granie()

Proszę o pomoc. Dzięki!

1

na rzecz jakich obiektow ta linijka jest wywolana?

    gra.pierwsze_rozdanie(gracz1, gracz2)

bo jezeli powiesz ze tych na dole gracz1, gracz2 to jestes w bledzie ;)

0
 1. Nie używaj zmiennych globalnych!
 2. Zapnij się debugerem i zobacz jak przechodzi program krok po kroku.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1