Reset formularza nie działa.

0

Mam taki problem jak za pomocą ajax zresetować formularz
I tutaj wysyłam pola do skryptu PHP i są też do zaznaczenia pola i moge je odznaczać jak np. te id}}">{{$list->name}}

<form method='get' id="form2">
            <table class='table table-bordered'>
              <tr>
                <td rowspan='2' style='padding-top: 35px; ' class='value'>
                  Godzina zaczęcia
                </td>
                <td class='borderless'>
                  <input type='date' name='dateStart' class='form-control' value='{{ date("Y-m-d")}}'>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td class='borderless'>
                   <input type='time' name='timeStart' class='form-control'>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td rowspan='2' style='padding-top: 35px; ' class='value'>
                  Godzina zakończenia
                </td>
                <td>
                  <input type='date' name='dateEnd' class='form-control' value='{{ date("Y-m-d")}}'>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td>
                  <input type='time' name='timeEnd' class='form-control' onkeypress="addMood('{{ route('Mood.Add')}}')">
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td class='value'>
                  Poziom nastroju
                </td>
                <td>
                  <input type='text' name='moodLevel' class='form-control' onkeypress="addMood('{{ route('Mood.Add')}}')">
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td class='value'>
                  Poziom lęku
                </td>
                <td>
                  <input type='text' name='anxietyLevel' class='form-control' onkeypress="addMood('{{ route('Mood.Add')}}')">
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td class='value'>
                  Poziom napięcia
                </td>
                <td>
                  <input type='text' name='voltageLevel' class='form-control' onkeypress="addMood('{{ route('Mood.Add')}}')">
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td class='value'>
                  Poziom pobudzenia
                </td>
                <td>
                  <input type='text' name='stimulationLevel' class='form-control' onkeypress="addMood('{{ route('Mood.Add')}}')">
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td class='value'>
                  Ilośc epizodów psychotycznych
                </td>
                <td>
                  <input type='number' name='epizodesPsychotic' class='form-control' value='0' min='0' onkeypress="addMood('{{ route('Mood.Add')}}')">
                </td>
              </tr>
               <tr>
                <td class='value' style='padding-top: 30%; ' rowspan="2">
                  Co robiłem
                </td>
                <td>
                  <textarea name='whatWork' class='form-control' rows='7'></textarea>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td>
                  <div style="overflow-y: scroll; height:250;">
                  @foreach ($Action as $list)
                    <a class="Action___" id = "{{$list->id}}">{{$list->name}}</a> |
                  @endforeach
                  </div>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td colspan="2" class="center">
                  <input type="button" onclick="addMood('{{ route('Mood.Add')}}')" class="btn btn-success" value="Dodaj nastrój" >
                </td>
              </tr>  
              <tr>
                <td colspan="2" class="center">
                  <div class="ajax" id="form"></div>
                </td>
              </tr>
            </table>
          </form>
var actionList = [];


$(document).ready(function(){
  $(".Action___").click(function(){
   if (getNumber($(this).attr("id"),actionList)) {
    actionList.remove($(this).attr("id"));
    $(this).css("background-color","transparent");
    $(this).css("border-radius",'0px');
    $(this).css("color","#4288BA");
  }
  else {
    actionList.push($(this).attr("id"));
    $(this).css("background-color","#95721F");
    $(this).css("border-radius",'30px');
    $(this).css("color","white");
  }
  //alert(actionList.length);
  });
});
Array.prototype.remove=function(s){
            for(i=0;i<s.length;i++){
              if(s==this[i]) this.splice(i, 1);
            }
        }
        
const getNumber = function ( num, arr ) {
  return arr.includes( num );
}

function addMood(url) {
  changeArrayAtHidden();
  //alert($("form").serialize());
  //deleteArray();
  //$('form')[0].reset();
  //$('#form2')[0].reset();
  $("#form").load(url + "?" + $("form").serialize());
  
  //alert("dd");
  

  
  
}

function changeArrayAtHidden() {
  for (i=0;i < actionList.length;i++) {
    if (isIst(actionList[i])) {
      $("form").append("<input type=\'hidden\' name=\'idAction[]\' value=" + actionList[i] + " class=\'form-control typeMood\'>");
    }
  }
}
function isIst(id) {
  if (actionList.length == 0) {
    return false;
  }
  for (i=0;i < actionList.length;i++) {
    if (actionList[i] == id) {
      return true;
      
    }
  }
  return false;
}
function deleteArray() {
  for (i=0;i < actionList.length;i++) {
    actionList.splice(i, 1);
  }
}

No i teraz chodzi o to, że w momencie kiedy jest akacja wyślij fomrularz to pamięta niektóre pola i ich nie resetuje nawet ja je odznacze

0

Nikt naprawdę nie wie
A może źle wytłumaczyłem ?
No chodzi o to, żeby w momecie kliknięcia na przycick dodaj resetowało wszystkie wartości zmiennych, a to tego nie robi.

0
document.getElementById("form2").reset(); 
0

Juz wiem jak to wytłumaczyć tu chodzi tez o funkcje changeArrayAtHidden(); która dodaje do formularza poszczególne zaznaczone obiekty i potem je musi wyczyścić za pomocą deleteArray() tylko to czyszczenie troche nie działa bo to musi pamiętac, które obiekety są zaznaczone, a które nie.

Edit

Tutaj zobaczyłem, że chodzi też o ta funkcjeactionList.remove($(this).attr("id"));
Array.prototype.remove=function(s){
            for(i=0;i<s.length;i++){
              if(s==this[i]) this.splice(i, 1);
              //alert(this[i]);
            }
        }

gdzie jak najedziemy i odznaczymy div to ma usunąć z tej tablicy ten element tablicy ale nie usuwa

Jak dam
alert(this[i]);
to wyskoczy

undefined

0
var actionList = [];


$(document).ready(function(){
  $(".Action___").click(function(){
   if (getNumber($(this).attr("id"),actionList)) {
    actionList.remove($(this).attr("id"));
    $(this).css("background-color","transparent");
    $(this).css("border-radius",'0px');
    $(this).css("color","#4288BA");
  }
  else {
    actionList.push($(this).attr("id"));
    $(this).css("background-color","#95721F");
    $(this).css("border-radius",'30px');
    $(this).css("color","white");
  }
  //alert(actionList.length);
  });
});
Array.prototype.remove=function(s){
            for(i=0;i<actionList.length;i++){
              //alert(actionList[i]);
              if(s==actionList[i]) actionList.splice(i, 1);
              //alert(actionList[i]);
            }
        }
        
const getNumber = function ( num, arr ) {
  return arr.includes( num );
}

function addMood(url) {
  //alert(actionList.length);
  changeArrayAtHidden();
  //alert($("form").serialize());
  
  //$('form')[0].reset();
  //$('#form2')[0].reset();
//  document.getElementById("form2").reset();
  $("#form").load(url + "?" + $("#form2").serialize());
  
  deleteArray();
  //alert("dd");
  

  
  
}

function changeArrayAtHidden() {
  for (i=0;i < actionList.length;i++) {
    if (isIst(actionList[i])) {
      $("#form2").append("<input type=\'hidden\' name=\'idAction[]\' value=" + actionList[i] + " class=\'form-control typeMood\'>");
    }
  }
}
function isIst(id) {
  if (actionList.length == 0) {
    return false;
  }
  for (i=0;i < actionList.length;i++) {
    if (actionList[i] == id) {
      return true;
      
    }
  }
  return false;
}
function deleteArray() {
  $("#parentsAction").children().css("background-color","transparent").css("border-radius",'0px').css("color","#4288BA");
  for (i=0;i < actionList.length;i++) {
    //alert(actionList[i]);
    actionList.splice(i, 1);
  }
}

Zmodyfikowałęm trochę kod i to mnie dziwi że funkcja deleteArray() rzeczywiście usuwa elemty tablicy i potem jak dam alert(actionList[i]); za actionList.splice(i, 1); to drukuje undefined ale nadal po stronie serwera drukuje te elemeyt tablicy.

0

Juz wiem gdzie był problem trzeba było na początku funkcji addMood()
dać

$("#form2").find(":hidden").filter("[name!='idAction']").remove();
0

Reset formularza?
Chodzi o coś w rodzaju https://www.w3schools.com/tags/att_input_type_reset.asp ?
Z tego co wiem to od takich funkcji się odchodzi, ale ja siedzę w backendzie.
@czysteskarpety, mam rację?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1