Cześć,
mam viewpager, do którego wrzuciłem przycisk i chciałbym, żeby przechodzenie pomiędzy widokami było możliwe nie tylko przez slide, ale również przez wciśnięcie tego przycisku.Przycisk ten dodałem do swojego layout-u,który dodaje do viewPagera w adapterze.


Poniżej moja klasa z fragmentem, w którym znajduje się ten viewPager:
public class TimeTableFragment extends Fragment {
  @Bind(R.id.timetableListView)
  ListView timeTableListView;
  @Bind(R.id.timetableViewpager)
  ViewPager timetableViewPager;
  ImageButton left;
  @Getter
  private ArrayList<Example> examples;
  private ArrayList<CalendarData> calendarDatas;

  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
    View fragment = inflater.inflate(R.layout.timetable_fragment, container, false);
    ButterKnife.bind(this, fragment);
     left = (ImageButton) timetableViewPager.findViewById(R.id.leftArrowImageButton);//Tutaj wyskakuje mi nullpointerexception
    return fragment;
  }

  @Override
  public void onViewCreated(View view, Bundle savedInstanceState) {
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
    TimelineAdapter timelineAdapter = new TimelineAdapter(getActivity(), this);
    examples = new ArrayList<>();
    examples.add(new Example("Historia", "15min", false));
    examples.add(new Example("Geografia", "25min", false));
    calendarDatas = new ArrayList<>();
    calendarDatas.add(new CalendarData("WEDNESDAY", "24", "June 2015"));
    calendarDatas.add(new CalendarData("THUERSDAY", "23", "June 2015"));
    TimetableFragmentPagerAdapter timetableFragmentPagerAdapter = new TimetableFragmentPagerAdapter(getContext(), calendarDatas);
    timetableViewPager.setAdapter(timetableFragmentPagerAdapter);
    timeTableListView.setAdapter(timelineAdapter);

    left.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        int currentItem = timetableViewPager.getCurrentItem();
        timetableViewPager.setCurrentItem(currentItem - 1);
      }
    });
  }
}

Moglibyście rzucić okiem, co robie nie tak?