Problem z przyciskiem (Java.swing)

0

Witam, tworzę właśnie prostą gierkę "Tron" używając do tego biblioteki java.swing i napotkałem pewien problem. Projekt posiada klasę Board (która odpowiada za cały przebieg gry na chwilę obecną łącznie z rysowaniem itd.) oraz klasę Menu w której tworzę sobie kilka przycisków oraz dodaję Board który ma wyświetlać mi grę. Napotkałem jednak problem z ustawieniem działania przycisku Start, na chwilę obecną odpowiada on za wystartowanie zegara gry, tutaj zaczyna się jej właściwy przebieg, przycisk staje się nieaktywny i po zakończeniu gry przycisk staje się znów aktywny. W tym momencie chciałbym aby kolejne naciśnięcie przycisku powodowało "zrestartowanie" gry i zaczęcie jej od początku, niestety nie mam pojęcia jak się za to zabrać, nie udaje mi się ponownie uruchomić gry a próbowałem na kilka sposobów. Czy mógłbym Was prosić o pomoc ?

PS. Wiem, że kod to totalna amatorszczyzna i nie za wiele ma wspólnego z zasadami dobrego programowania ale dopiero się uczę. Z góry dzięki za wyrozumiałość.

Klasa Board:

/**
 * Created by HoulScream on 31.05.2017.
 */

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Font;
import java.awt.FontMetrics;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;

import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.Timer;

import static com.sun.deploy.uitoolkit.ToolkitStore.dispose;

public class Board extends JPanel implements ActionListener
{

  private final int B_WIDTH = 1600;
  private final int B_HEIGHT = 800;
  private final int DOT_SIZE = 25;
  private final int ALL_DOTS = 2048;

  private int dots = 0;
  private int delay = 100;
  public static boolean inGame = true;
  public static Timer timer;

  private final int p1x[] = new int[ALL_DOTS];
  private final int p1y[] = new int[ALL_DOTS];
  private boolean p1LeftDirection = false;
  private boolean p1RightDirection = true;
  private boolean p1UpDirection = false;
  private boolean p1DownDirection = false;
  private boolean p1Dead = false;
  private Image p1Body;
  private Image p1Head;

  private final int p2x[] = new int[ALL_DOTS];
  private final int p2y[] = new int[ALL_DOTS];
  private boolean p2LeftDirection = false;
  private boolean p2RightDirection = true;
  private boolean p2UpDirection = false;
  private boolean p2DownDirection = false;
  private boolean p2Dead = false;
  private Image p2Body;
  private Image p2Head;

  public Board()
  {

    addKeyListener(new KeyboardSettings());
    setBackground(Color.black);
    setFocusable(true);

    setPreferredSize(new Dimension(B_WIDTH, B_HEIGHT));
    loadImages();
    initGame();
  }

  private void loadImages()
  {

    ImageIcon p1HeadLoader = new ImageIcon("D:\\Szkoła\\IntelliJ Workspace\\tron\\src\\main\\resources\\p1rightmouth.png");
    ImageIcon p1BodyLoader = new ImageIcon("D:\\Szkoła\\IntelliJ Workspace\\tron\\src\\main\\resources\\p1snakeimage.png");
    p1Head = p1HeadLoader.getImage();
    p1Body = p1BodyLoader.getImage();

    ImageIcon p2HeadLoader = new ImageIcon("D:\\Szkoła\\IntelliJ Workspace\\tron\\src\\main\\resources\\p2rightmouth.png");
    ImageIcon p2BodyLoader = new ImageIcon("D:\\Szkoła\\IntelliJ Workspace\\tron\\src\\main\\resources\\p2snakeimage.png");
    p2Head = p2HeadLoader.getImage();
    p2Body = p2BodyLoader.getImage();

  }

  private void initGame()
  {

    p1x[0] = 50;
    p1y[0] = 200;

    p2x[0] = 50;
    p2y[0] = 600;

    timer = new Timer(delay, this);
  }

  @Override
  public void paintComponent(Graphics g)
  {
    super.paintComponent(g);
    doDrawing(g);
  }

  private void doDrawing(Graphics g)
  {
    if (inGame)
    {
      for (int z = 0; z < dots; z++)
      {
        if (z == 0)
        {
          g.drawImage(p1Head, p1x[z], p1y[z], this);
          g.drawImage(p2Head, p2x[z], p2y[z], this);
        }
        else
        {
          g.drawImage(p1Body, p1x[z], p1y[z], this);
          g.drawImage(p2Body, p2x[z], p2y[z], this);
        }
      }
      Toolkit.getDefaultToolkit().sync();
    }
    else
    {
      gameOver(g);
    }
  }

  private void gameOver(Graphics g)
  {
    String msg = "Null";

    if(p1Dead && p2Dead)
    {
      msg = "Deuce! WTF";
    }

    if(p1Dead && !p2Dead)
    {
      msg = "P2 Wins!";
    }

    if(p2Dead && !p1Dead)
    {
      msg = "P1 Wins!";
    }
    Font small = new Font("Helvetica", Font.BOLD, 14);
    FontMetrics metr = getFontMetrics(small);

    g.setColor(Color.white);
    g.setFont(small);
    g.drawString(msg, (B_WIDTH - metr.stringWidth(msg)) / 2, B_HEIGHT / 2);
  }

  private void move()
  {

    for (int z = dots; z > 0; z--)
    {
      p1x[z] = p1x[(z - 1)];
      p1y[z] = p1y[(z - 1)];
      p2x[z] = p2x[(z - 1)];
      p2y[z] = p2y[(z - 1)];
    }

    if (p1LeftDirection)
    {
      p1x[0] -= DOT_SIZE;
    }

    if (p1RightDirection)
    {
      p1x[0] += DOT_SIZE;
    }

    if (p1UpDirection)
    {
      p1y[0] -= DOT_SIZE;
    }

    if (p1DownDirection)
    {
      p1y[0] += DOT_SIZE;
    }

    if (p2LeftDirection)
    {
      p2x[0] -= DOT_SIZE;
    }

    if (p2RightDirection)
    {
      p2x[0] += DOT_SIZE;
    }

    if (p2UpDirection)
    {
      p2y[0] -= DOT_SIZE;
    }

    if (p2DownDirection)
    {
      p2y[0] += DOT_SIZE;
    }

    dots++;
  }

  private void checkCollision()
  {
//Remis:
    if (p1x[0] == p2x[0] && p1y[0] == p2y[0])
    {
      inGame = false;
      p1Dead = true;
      p2Dead = true;
    }

//O samego siebie:
    for (int z = dots; z > 0; z--)
    {
      if ((p1x[0] == p1x[z]) && (p1y[0] == p1y[z]))
      {
        inGame = false;
        p1Dead = true;
      }

      if ((p2x[0] == p2x[z]) && (p2y[0] == p2y[z]))
      {
        inGame = false;
        p2Dead = true;
      }
    }
//P1 w bandy:
    if (p1y[0] >= B_HEIGHT)
    {
      inGame = false;
      p1Dead = true;

    }

    if (p1y[0] < 0)
    {
      inGame = false;
      p1Dead = true;
    }

    if (p1x[0] >= B_WIDTH)
    {
      inGame = false;
      p1Dead = true;
    }

    if (p1x[0] < 0)
    {
      inGame = false;
      p1Dead = true;
    }
//P2 w bandy:
    if (p2y[0] >= B_HEIGHT)
    {
      inGame = false;
      p2Dead = true;

    }

    if (p2y[0] < 0)
    {
      inGame = false;
      p2Dead = true;
    }

    if (p2x[0] >= B_WIDTH)
    {
      inGame = false;
      p2Dead = true;
    }

    if (p2x[0] < 0)
    {
      inGame = false;
      p2Dead = true;
    }
//O siebie nawzajem:

    for (int z = dots; z > 0; z--)
    {
      if ((p1x[0] == p2x[z]) && (p1y[0] == p2y[z]))
      {
        inGame = false;
        p1Dead = true;
      }

      if ((p2x[0] == p1x[z]) && (p2y[0] == p1y[z]))
      {
        inGame = false;
        p2Dead = true;
      }
    }
  }

  public void endGame()
  {
    if (!inGame)
    {
      Menu.start.setEnabled(true);
    }
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e)
  {
    if (inGame)
    {
      checkCollision();
      move();
      endGame();
    }
    repaint();
  }

  private class KeyboardSettings extends KeyAdapter
  {

    @Override
    public void keyPressed(KeyEvent e)
    {
      int key = e.getKeyCode();

      if ((key == KeyEvent.VK_LEFT) && (!p1RightDirection))
      {
        ImageIcon p1HeadLoader = new ImageIcon("D:\\Szkoła\\IntelliJ Workspace\\tron\\src\\main\\resources\\p1leftmouth.png");
        p1Head = p1HeadLoader.getImage();
        p1LeftDirection = true;
        p1UpDirection = false;
        p1DownDirection = false;
      }

      if ((key == KeyEvent.VK_RIGHT) && (!p1LeftDirection))
      {
        ImageIcon p1HeadLoader = new ImageIcon("D:\\Szkoła\\IntelliJ Workspace\\tron\\src\\main\\resources\\p1rightmouth.png");
        p1Head = p1HeadLoader.getImage();
        p1RightDirection = true;
        p1UpDirection = false;
        p1DownDirection = false;
      }

      if ((key == KeyEvent.VK_UP) && (!p1DownDirection))
      {
        ImageIcon p1HeadLoader = new ImageIcon("D:\\Szkoła\\IntelliJ Workspace\\tron\\src\\main\\resources\\p1upmouth.png");
        p1Head = p1HeadLoader.getImage();
        p1UpDirection = true;
        p1RightDirection = false;
        p1LeftDirection = false;
      }

      if ((key == KeyEvent.VK_DOWN) && (!p1UpDirection))
      {
        ImageIcon p1HeadLoader = new ImageIcon("D:\\Szkoła\\IntelliJ Workspace\\tron\\src\\main\\resources\\p1downmouth.png");
        p1Head = p1HeadLoader.getImage();
        p1DownDirection = true;
        p1RightDirection = false;
        p1LeftDirection = false;
      }

      if ((key == KeyEvent.VK_A) && (!p2RightDirection))
      {
        ImageIcon p2HeadLoader = new ImageIcon("D:\\Szkoła\\IntelliJ Workspace\\tron\\src\\main\\resources\\p2leftmouth.png");
        p2Head = p2HeadLoader.getImage();
        p2LeftDirection = true;
        p2UpDirection = false;
        p2DownDirection = false;
      }

      if ((key == KeyEvent.VK_D) && (!p2LeftDirection))
      {
        ImageIcon p2HeadLoader = new ImageIcon("D:\\Szkoła\\IntelliJ Workspace\\tron\\src\\main\\resources\\p2rightmouth.png");
        p2Head = p2HeadLoader.getImage();
        p2RightDirection = true;
        p2UpDirection = false;
        p2DownDirection = false;
      }

      if ((key == KeyEvent.VK_W) && (!p2DownDirection))
      {
        ImageIcon p2HeadLoader = new ImageIcon("D:\\Szkoła\\IntelliJ Workspace\\tron\\src\\main\\resources\\p2upmouth.png");
        p2Head = p2HeadLoader.getImage();
        p2UpDirection = true;
        p2RightDirection = false;
        p2LeftDirection = false;
      }

      if ((key == KeyEvent.VK_S) && (!p2UpDirection))
      {
        ImageIcon p2HeadLoader = new ImageIcon("D:\\Szkoła\\IntelliJ Workspace\\tron\\src\\main\\resources\\p2downmouth.png");
        p2Head = p2HeadLoader.getImage();
        p2DownDirection = true;
        p2RightDirection = false;
        p2LeftDirection = false;
      }
    }
  }
}

Klasa Menu:

/**
 * Created by HoulScream on 31.05.2017.
 */

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class Menu extends JFrame
{

  static JButton start;
  private JButton exit;
  //private JLabel obraz;
  private JComboBox<String> difficulty;
  private String[] diffLevel = {"CHOICE 1", "CHOICE 2", "CHOICE 3", "CHOICE 4", "CHOICE 5"};

  public JPanel board = new Board();

  public Menu()
  {

    super("Tron");
    setSize(1625, 925);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLayout(null);
    setResizable(false);
    setLocation(new Point(10, 10));

    Insets insets = new Insets(1, 1, 1, 1);

    start = new JButton("Start");
    start.setMargin(insets);
    start.setFocusable(false);
    start.setBounds(50, 50, 80, 30);
    start.addActionListener(new Start());

    difficulty = new JComboBox<String>(diffLevel);
    difficulty.setFocusable(false);
    difficulty.setBounds(200, 50, 80, 30);
    //difficulty.addActionListener(new Difficulty());

    exit = new JButton("Zakończ");
    exit.setMargin(insets);
    exit.setFocusable(false);
    exit.setBounds(350, 50, 80, 30);
    exit.addActionListener(new Exit());

    JPanel board = new Board();
    board.setBounds(10, 87, 1600, 800);

    add(start);
    add(difficulty);
    add(exit);
    add(board);
    // add(obraz);

    setVisible(true);
  }

  private class Exit implements ActionListener
  {
    public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
      Board.timer.stop();
      dispose();
    }
  }

  private class Start implements ActionListener
  {
    public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
      start.setEnabled(false);
      Board.timer.start();
    }
  }

 /*  private class Difficulty implements ActionListener
  {
    public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
      start.setEnabled(false);
      Board.timer.start();
    }
  }*/

  public static void main(String[] args)
  {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable()
    {

      public void run()
      {
        new Menu();
      }
    });
  }
}

Jeszcze raz serdecznie proszę Was o pomoc i z góry dziękuję. Pozdrawiam

0

Czy dobrze rozumiem, że chcesz wiedzieć, że użytkownik nacisnął nieaktywny przycisk i jakoś to obsłużyć? Tak nie możesz, to nieintuicyjne. Możesz natomiast zmienić nazwę przycisku, po pierwszym naciśnięciu. Jak źle zrozumiałem, to objaśnij :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0